mitragoddess

اشرف مخلوقاتت کم آورده بزرگوار ..!

#تمام_پنجره_من_خیال_او_شده_بود

#تمام_پنجره_من_خیال_او_شده_بود

۷ ساعت پیش
4K
۵ روز پیش
7K
#تمام_پنجره_من_خیال_او_شده_بود

#تمام_پنجره_من_خیال_او_شده_بود

۱ هفته پیش
6K
جان مان خانه سوگ است و لب انگاره جشن این همه درد و تبسم ؟ هنر است این ، هنر است !

جان مان خانه سوگ است و لب انگاره جشن این همه درد و تبسم ؟ هنر است این ، هنر است !

۲ هفته پیش
11K
تو را هرلحظه به خاطر می آورم بی هیچ بهانه ای شاید دوست داشتن همین باشد..

تو را هرلحظه به خاطر می آورم بی هیچ بهانه ای شاید دوست داشتن همین باشد..

۳ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
6K
عشقت؛ چرا تاوانِ من شد؟ رفتی… غمت؛ پایانِ من شد… از هر گناهی؛ توبه کردم… چشمانِ تو؛ ایمانِ من شد… http://dl.beepmusic.org/music/97/11/Reza%20Bahram%20-%20Moo%20Be%20Moo.mp3

عشقت؛ چرا تاوانِ من شد؟ رفتی… غمت؛ پایانِ من شد… از هر گناهی؛ توبه کردم… چشمانِ تو؛ ایمانِ من شد… http://dl.beepmusic.org/mus...

۲ بهمن 1397
4K
جان من ! این همه بی رحم چرایی؟

جان من ! این همه بی رحم چرایی؟

۲۹ دی 1397
8K
چقدر پریشان است دخترکی که هر روز موهایش را پشت سرش جمع می کند و نمی گذارد که باد تنهایی اش را میان مردم پخش کند ..!

چقدر پریشان است دخترکی که هر روز موهایش را پشت سرش جمع می کند و نمی گذارد که باد تنهایی اش را میان مردم پخش کند ..!

۲۰ دی 1397
5K
تنها ز تو دردی ماند ای مونس جان با من خواهم که نخواهم هیچ با درد تو درمان را ...

تنها ز تو دردی ماند ای مونس جان با من خواهم که نخواهم هیچ با درد تو درمان را ...

۱۶ دی 1397
1K
#تمام_پنجره_من_خیال_او_شده_بود

#تمام_پنجره_من_خیال_او_شده_بود

۱۳ دی 1397
7K
۱۱ دی 1397
7K
۸ دی 1397
6K
مرا در میان روزهای خسته ات پیدا خواهی کرد... وقتی که شانه ی هیچ‌ کسی آرامت نمی‌کند ! برمی‌ گردی ... و پاره های قلبی را می بینی که... دیگر نمی‌تپد... که از من یک ...

مرا در میان روزهای خسته ات پیدا خواهی کرد... وقتی که شانه ی هیچ‌ کسی آرامت نمی‌کند ! برمی‌ گردی ... و پاره های قلبی را می بینی که... دیگر نمی‌تپد... که از من یک جسد مانده ! و از تو خروارها ردپا....

۷ دی 1397
6K
۲ دی 1397
6K
۲۹ آذر 1397
7K
نمی دانم آدم ها از چه لحظه ای باهم غریبه می شوند و این شروع غریبه شدن ، چگونه و از چه شروع می شود !! از دوری؟! از ندیدن؟! حتما شنیده ای که می ...

نمی دانم آدم ها از چه لحظه ای باهم غریبه می شوند و این شروع غریبه شدن ، چگونه و از چه شروع می شود !! از دوری؟! از ندیدن؟! حتما شنیده ای که می گویند " از دل برود هرآنکه از دیده برفت " اما تو مدت هاست که ...

۲۱ آذر 1397
7K
۱۷ آذر 1397
6K
۱۵ آذر 1397
8K