ما ادما خیلی کوچیکیم‌ ولی خودمونو بزرگ میکنیم 😉

ما ادما خیلی کوچیکیم‌ ولی خودمونو بزرگ میکنیم 😉

۱۹ ساعت پیش
752
وای چقد کیف میده از جلسه امتهان برگردی وتوراه خونه قدم بزنی وبه امتهانی که دادی فکرکنی ببینی اصلا خوب دادی یابد 🤔

وای چقد کیف میده از جلسه امتهان برگردی وتوراه خونه قدم بزنی وبه امتهانی که دادی فکرکنی ببینی اصلا خوب دادی یابد 🤔

۳ هفته پیش
6K
😂😂من به شخصه اینجوربم

😂😂من به شخصه اینجوربم

۱ آبان 1398
7K
بزن به افتخار دخترای چش مشکی .😁😁

بزن به افتخار دخترای چش مشکی .😁😁

۱ آبان 1398
8K