Maryam

mmmmaryam

دوستای عزیزم لطفاً از این کامنتای آماده که زیر پست همه کپی میکنید،برای من نذارید... یه سلام خشک و خالی خیلی زیباتر از کامنتای طولانیه که اکثرا خونده نمیشه.ممنوووووووووووووون

فانوس های ده می‌دانند بیهوده روشن اند.... و سگان ده نیز می‌دانند که بیهوده بیدار اند .. وقتی در روشنی روز ، دزدها به مهمانی کدخدا میروند!!!

فانوس های ده می‌دانند بیهوده روشن اند.... و سگان ده نیز می‌دانند که بیهوده بیدار اند .. وقتی در روشنی روز ، دزدها به مهمانی کدخدا میروند!!!

9 ساعت پیش
4K
مردهای خوب هرگز نصیب زن های خوب نمی شوند! چرا که زن ها؛ عاشق مردهای بد می شوند و با مردهای خوب درد و دل می کنند #ویکتور_هوگو

مردهای خوب هرگز نصیب زن های خوب نمی شوند! چرا که زن ها؛ عاشق مردهای بد می شوند و با مردهای خوب درد و دل می کنند #ویکتور_هوگو

9 ساعت پیش
10K
واقعیت این است که: هرکس که باشد؛ آزرده ات خواهد کرد فقط باید کسانی را پیداکنی که ارزش تحمل این رنج را داشته باشند!

واقعیت این است که: هرکس که باشد؛ آزرده ات خواهد کرد فقط باید کسانی را پیداکنی که ارزش تحمل این رنج را داشته باشند!

9 ساعت پیش
10K
به نظرم مرد ها و زن ها هیچوقت نمیتونن صرفا دوست عادی باشن؛ مخصوصا اگر اون زن جذاب باشه.......

به نظرم مرد ها و زن ها هیچوقت نمیتونن صرفا دوست عادی باشن؛ مخصوصا اگر اون زن جذاب باشه.......

9 ساعت پیش
10K
16 ساعت پیش
9K
#مفهومی

#مفهومی

16 ساعت پیش
5K
#مفهومی

#مفهومی

16 ساعت پیش
5K
#مفهومی

#مفهومی

16 ساعت پیش
5K
#مفهومی

#مفهومی

16 ساعت پیش
3K
#مفهومی

#مفهومی

16 ساعت پیش
4K
#مفهومی

#مفهومی

16 ساعت پیش
4K
16 ساعت پیش
3K
#مفهومی

#مفهومی

16 ساعت پیش
3K
#مفهومی

#مفهومی

16 ساعت پیش
2K
#مفهومی

#مفهومی

16 ساعت پیش
2K
#مفهومی

#مفهومی

16 ساعت پیش
9K
#مفهومی

#مفهومی

16 ساعت پیش
2K
#مفهومی

#مفهومی

16 ساعت پیش
2K
#مفهومی

#مفهومی

16 ساعت پیش
9K
#مفهومی

#مفهومی

16 ساعت پیش
2K