Maryam

mmmmaryam

زیر پستای مفهومی من کامنت بذارید و ادا روشنفکرارو دربیارید و بپرید به همدیگه، بلاک میشید

هر زنی حقشه یکیو داشته باشه که با صدای خسرو شکیبایی تو هامون بهش بگه : لاکردار ! اگه بدونی چقد دوستت دارم🙃

هر زنی حقشه یکیو داشته باشه که با صدای خسرو شکیبایی تو هامون بهش بگه : لاکردار ! اگه بدونی چقد دوستت دارم🙃

۱ روز پیش
5K
آدمها هر سال بیشتر بدهکار دلشان میشوند، جاهائی که نرفته اند لبخندهائی که نزده اند... و مهمتر از هر چیز قدمهائی که در پائیز نزده اند... #احسان_سروری

آدمها هر سال بیشتر بدهکار دلشان میشوند، جاهائی که نرفته اند لبخندهائی که نزده اند... و مهمتر از هر چیز قدمهائی که در پائیز نزده اند... #احسان_سروری

۱ روز پیش
4K
#کاریکاتور

#کاریکاتور

۱ روز پیش
8K
#کاریکاتور

#کاریکاتور

۱ روز پیش
8K
#مفهومی

#مفهومی

۱ روز پیش
5K
#مفهومی

#مفهومی

۱ روز پیش
8K
#کاریکاتور تلخ #کودکان_کار

#کاریکاتور تلخ #کودکان_کار

۱ روز پیش
7K
#مفهومی

#مفهومی

۱ روز پیش
7K
#کاریکاتور

#کاریکاتور

۱ روز پیش
7K
#کاریکاتور

#کاریکاتور

۱ روز پیش
6K
#کاریکاتور

#کاریکاتور

۱ روز پیش
6K
#مفهومی

#مفهومی

۱ روز پیش
7K
#مفهومی

#مفهومی

۱ روز پیش
7K
#کاریکاتور

#کاریکاتور

۱ روز پیش
6K
#هنر #خلاقیت

#هنر #خلاقیت

۱ روز پیش
7K
#هنر #خلاقیت

#هنر #خلاقیت

۱ روز پیش
7K
#هنر #خلاقیت

#هنر #خلاقیت

۱ روز پیش
9K
#هنر #خلاقیت

#هنر #خلاقیت

۱ روز پیش
9K
#هنر #خلاقیت

#هنر #خلاقیت

۱ روز پیش
7K
#هنر #خلاقیت

#هنر #خلاقیت

۱ روز پیش
7K