هیچوقت تو زندگیت جوری کم نیار که بعدا بگی چرا نجنگیدم واسه چیزی که میخاستم :| ┄┅☀❂✾❂☀┅┄

هیچوقت تو زندگیت جوری کم نیار که بعدا بگی چرا نجنگیدم واسه چیزی که میخاستم :| ┄┅☀❂✾❂☀┅┄

۱۳ ساعت پیش
4K
گاهی نه گریه آرامت میکند نه خنده نه فریاد آرامت میکند و نه سکوت... آنجاست که رو به آسمان میکنی و میگویی خدایا جز تو کسی را ندارم تنهایم نگذار... -_- ┄┅🔶◈🌺◈🔶┅┄

گاهی نه گریه آرامت میکند نه خنده نه فریاد آرامت میکند و نه سکوت... آنجاست که رو به آسمان میکنی و میگویی خدایا جز تو کسی را ندارم تنهایم نگذار... -_- ┄┅🔶◈🌺◈🔶┅┄

۱۳ ساعت پیش
4K
هرچقدر هم سعی کنید با کیفیت باشید، آدما با کیفیت چشمای خودشون شمارو میبینند *_* ┄┅✶❀★❀✶┅┄

هرچقدر هم سعی کنید با کیفیت باشید، آدما با کیفیت چشمای خودشون شمارو میبینند *_* ┄┅✶❀★❀✶┅┄

۱۳ ساعت پیش
3K
در آغوشم که میگیری، حلقه ی دستانت حلقه ای ست از جنس “نیاز

در آغوشم که میگیری، حلقه ی دستانت حلقه ای ست از جنس “نیاز" و “ناز” من... این چشمانم است که با هر پلک زدن تو را هوایی میکند :) ┄┅🔹🌷💞🌷🔹┅┄

۱۳ ساعت پیش
3K
منو تو مکمل همدیگه ایم... منو تو قسمتی از وجود همدیگه ایم... تنها کسی که به من می آید تویی... من در کنار تو کامل میشوم چون تو نیمه ی گمشده ی منی... پس کنارم ...

منو تو مکمل همدیگه ایم... منو تو قسمتی از وجود همدیگه ایم... تنها کسی که به من می آید تویی... من در کنار تو کامل میشوم چون تو نیمه ی گمشده ی منی... پس کنارم بمان و نذار این دل دیوانه شود -_^ ┄┅♔✦💙✦♔┅┄

۱۳ ساعت پیش
2K
‏دو ُراٰهـیـہ عَجـیبـیہِ...! وَقـْتـے نَدوُنـے مُـراٰحـِمـے یـاٰ مــُزاٰحـِمِـشْ ...! وَقْـتے نَـدوُنے مَـرْحَـم‌ زَخـْماٰشے یـاٰ نـَمـَکْ‌ مـیــپـاٰشے روُشـوُن ...! وَقـْـتے نـَدوُنـے بـاٰیـَدْ بـِخـاٰطـِرِشْ بـِجـَنْگے یـاٰ ڪـِنـارْ بـِکـِشے ...! دوُ راٰهـیـهِ سَخْـتـیـهِ ...! وَقـْتـے بـَعْد ْاَزْ روُزْهـاٰ ...

‏دو ُراٰهـیـہ عَجـیبـیہِ...! وَقـْتـے نَدوُنـے مُـراٰحـِمـے یـاٰ مــُزاٰحـِمِـشْ ...! وَقْـتے نَـدوُنے مَـرْحَـم‌ زَخـْماٰشے یـاٰ نـَمـَکْ‌ مـیــپـاٰشے روُشـوُن ...! وَقـْـتے نـَدوُنـے بـاٰیـَدْ بـِخـاٰطـِرِشْ بـِجـَنْگے یـاٰ ڪـِنـارْ بـِکـِشے ...! دوُ راٰهـیـهِ سَخْـتـیـهِ ...! وَقـْتـے بـَعْد ْاَزْ روُزْهـاٰ اِنْتِظـاٰرْ ...، نـَدوُنـے ☜مـوُنـْدَنِـتْ☞ روُ مـیـخـواٰد یـاٰ ☜رَفْتَنِتْ☞ روُ ...!

۲۹ آبان 1394
962
#فاطمیه

#فاطمیه

۵ ساعت پیش
4K
#فاطمیه

#فاطمیه

۵ ساعت پیش
4K
#فاطمیه

#فاطمیه

۵ ساعت پیش
4K
#فاطمیه

#فاطمیه

۵ ساعت پیش
4K
#فاطمیه

#فاطمیه

۲ ساعت پیش
3K
#فاطمیه

#فاطمیه

۲ ساعت پیش
3K
#فاطمیه

#فاطمیه

۴ ساعت پیش
5K
#فاطمیه

#فاطمیه

۴ ساعت پیش
4K
#فاطمیه

#فاطمیه

۲ ساعت پیش
3K
#فاطمیه

#فاطمیه

۲ ساعت پیش
3K
#فاطمیه

#فاطمیه

۲ ساعت پیش
3K
#فاطمیه

#فاطمیه

۲ ساعت پیش
3K
#فاطمیه

#فاطمیه

۵۲ دقیقه پیش
2K
#فاطمیه

#فاطمیه

۵۲ دقیقه پیش
2K