♔مبینا شونم ♔

mobina_gh_b

Flw=Flw
🤗 در حال نوشتن رمان🤗
❤ رمان تنها ترین ❤
ساده هستم
.
.
.
ساده می بینم
.
.
.
ساده می پندارم زندگی را
.
.
.
نمی دانستم جرم میدانند سادگی را
.
.
.
سادگی جرم است و من مجرم ترین مجرم شهرم
.
.
.
ساده می مانم ...
.
.
.
ساده میمیرم ...
.
.
.
اما...
.
.
.
ترک نمی گویم پاکی این سادگی را...
.
.
.

خدایی این آهنگ خیلی روی من اثر گذاشته 🙁😢😭

خدایی این آهنگ خیلی روی من اثر گذاشته 🙁😢😭

۵ فروردین 1398
2
این آهنگ با روح و روان من بازی میکنه 🙁😢😭 آهنگ لای لای گوش کنید🙁😢😭

این آهنگ با روح و روان من بازی میکنه 🙁😢😭 آهنگ لای لای گوش کنید🙁😢😭

۵ فروردین 1398
2
۳ فروردین 1398
2
۳ فروردین 1398
2
۳ فروردین 1398
2
۳ فروردین 1398
2
۳ فروردین 1398
2
۳ فروردین 1398
2
۲ فروردین 1398
2
۲ فروردین 1398
2
#خفه شووووووووو#

#خفه شووووووووو#

۲ فروردین 1398
2
سلامتی داداشیا وحشی مثل داعشیا

سلامتی داداشیا وحشی مثل داعشیا

۲ فروردین 1398
2
#تنهایی لذت خاصی دارد #

#تنهایی لذت خاصی دارد #

۲ فروردین 1398
2
۲ فروردین 1398
2
نهههههههههههه نهههههههههههههههههه اینا که ماشینا ی خانواده پدریم ِیعنی از آمریکا برگشتن زود از علی آقا خداحافظی کردم در خونه رو باز کردم بله همه هستن بابابزرگم و مامان بزرگم و عمو عمادم و عمه ...

نهههههههههههه نهههههههههههههههههه اینا که ماشینا ی خانواده پدریم ِیعنی از آمریکا برگشتن زود از علی آقا خداحافظی کردم در خونه رو باز کردم بله همه هستن بابابزرگم و مامان بزرگم و عمو عمادم و عمه ماهور و( رزاورایان ورامسین دختروپسر عمه هام ا اون کو + مهرانا امدی یا خدا ...

۲ فروردین 1398
2
#رایان #در#رمان#تنهاترین #

#رایان #در#رمان#تنهاترین #

۱ فروردین 1398
2
#رامسین #در #رمان#تنها ترین #

#رامسین #در #رمان#تنها ترین #

۱ فروردین 1398
2
#کارن #در#رمان #تنها ترین #

#کارن #در#رمان #تنها ترین #

۱ فروردین 1398
2
دوستان گل کسانی که رمان تنها ترین رو دنبال می کنند لطفا نظر بدن که من بدونم کسی این رمان رو می خوان مرسی 😍😍😘😘😘

دوستان گل کسانی که رمان تنها ترین رو دنبال می کنند لطفا نظر بدن که من بدونم کسی این رمان رو می خوان مرسی 😍😍😘😘😘

۱ فروردین 1398
2
دوستان لطفا رمان ۴دختر شیطون بلا رو دنبال کنید @sarasalmabadi

دوستان لطفا رمان ۴دختر شیطون بلا رو دنبال کنید @sarasalmabadi

۱ فروردین 1398
2