مٌـلُـ๘ـڪـةألّغـــــرام

mobinajan557

اذا جرحك نزف لتعلمه ع الخيط
علمه اعله اﻻلم حته اسرع يطيب⬇
↩کپــــــــــی ممنـــــــوع↪

مدری اتعوذ الشیطان مدری اتعوذ اعیونک بس هوه العمر خلصان لیش یخلص بدونک  👑مٌـلُـ๘ـڪـةألّغـــــرام👑

مدری اتعوذ الشیطان مدری اتعوذ اعیونک بس هوه العمر خلصان لیش یخلص بدونک  👑مٌـلُـ๘ـڪـةألّغـــــرام👑

۱ هفته پیش
2K
أشتهیتک والدمع ما یشتهی الما عنده ذکری أشتهیتک والوجع ندّه أعله طولی کَطره کَطره • یا ونستی یلـ چنت تستاهل الیندار من عمری أعله عمرک وین أحط راسی وأشم الیکَدر ینسینی عطرک ؟ ،. 👑مٌـلُـ๘ـڪـةألّغـــــرام👑

أشتهیتک والدمع ما یشتهی الما عنده ذکری أشتهیتک والوجع ندّه أعله طولی کَطره کَطره • یا ونستی یلـ چنت تستاهل الیندار من عمری أعله عمرک وین أحط راسی وأشم الیکَدر ینسینی عطرک ؟ ،. 👑مٌـلُـ๘ـڪـةألّغـــــرام👑

۱ هفته پیش
2K
#نصیحه انسآن تحبه #یعوفگ ☺💔 دیر بآلک تترجاه یرجعلک....لو یحبگ مجآن عافک❤ لتضل تدزله مشتاقلک #وکذا....لان رآح یکبر راسه 💔☺ حاول تنساه #لآن هوه نسآک وکمل حیآته بدونگ😌 لتبجی علیه....لان الی #یحب عیونگ میبجیهآ❤😊 ولتجی ...

#نصیحه انسآن تحبه #یعوفگ ☺💔 دیر بآلک تترجاه یرجعلک....لو یحبگ مجآن عافک❤ لتضل تدزله مشتاقلک #وکذا....لان رآح یکبر راسه 💔☺ حاول تنساه #لآن هوه نسآک وکمل حیآته بدونگ😌 لتبجی علیه....لان الی #یحب عیونگ میبجیهآ❤😊 ولتجی تکول مآکدر اعیش بدونه ؟ اذا متکدر تعیش بدونه شلون جنت عآیش قبل ! ولتکول ...

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
انت لو گایلی

انت لو گایلی "احبک" ، ما فگدتک انت لو گایلی "رایـح" ، ما لحگتک و هوَ ذنبی ، الله لو راضی اعله گلبی ،ماعشگتک. 👑مٌـلُـ๘ـڪـةألّغـــــرام👑

۱ هفته پیش
2K
وِیِّنګ أّنِتهِ شٍگدِ صٌحٌتّ خَأّأّأّیِّبِ تّعٌأّأّأّلَ صٌوِتّیِّ مَأّ مَرګ صٌدِگ؟؟ لَوِ غٌلََّستّ!!؟ نِأّر هِجِرګ َّسوِتّ ضّلَوِعٌیِّ رمَأّدِ وِمَأّتّتّ#وِیِّأّریِّتّنِیِّ بِهِجِرګ #مَتّتّ 👑مٌـلُـ๘ـڪـةألّغـــــرام👑

وِیِّنګ أّنِتهِ شٍگدِ صٌحٌتّ خَأّأّأّیِّبِ تّعٌأّأّأّلَ صٌوِتّیِّ مَأّ مَرګ صٌدِگ؟؟ لَوِ غٌلََّستّ!!؟ نِأّر هِجِرګ َّسوِتّ ضّلَوِعٌیِّ رمَأّدِ وِمَأّتّتّ#وِیِّأّریِّتّنِیِّ بِهِجِرګ #مَتّتّ 👑مٌـلُـ๘ـڪـةألّغـــــرام👑

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
5K
چه تعهد شیرینی همیشه در کنار هم نه عاقدی در کار بود نه خطبه ای نه کاغذی امضا کردیم نه قرار دادی نوشتیم ولی چه تعهد شیرینی دستهایت مرا به تمام آدمهای سرزمینم حرام کرد

چه تعهد شیرینی همیشه در کنار هم نه عاقدی در کار بود نه خطبه ای نه کاغذی امضا کردیم نه قرار دادی نوشتیم ولی چه تعهد شیرینی دستهایت مرا به تمام آدمهای سرزمینم حرام کرد

۱ هفته پیش
4K
❤️00:00:00❤️ تمامـ دنیا را همـ بہ من بدهند ذره ای جای یڪ لحظـــہ حس آغـــوشـــت را برایــــمـ نمیگیــرد آغــوشت خود زنـدگی است رهایـــــمـ نڪن ❤️

❤️00:00:00❤️ تمامـ دنیا را همـ بہ من بدهند ذره ای جای یڪ لحظـــہ حس آغـــوشـــت را برایــــمـ نمیگیــرد آغــوشت خود زنـدگی است رهایـــــمـ نڪن ❤️

۱ هفته پیش
3K
.تو را شبیه شب دوست میدارمت یکدست ، یکرنگ ، بی ‌صدا ، تنها و البته بی‌پایان ، بی ‌پایان ، بی‌پایان

.تو را شبیه شب دوست میدارمت یکدست ، یکرنگ ، بی ‌صدا ، تنها و البته بی‌پایان ، بی ‌پایان ، بی‌پایان

۱ هفته پیش
5K
❤️ز تمام بودنی ها ❤️تو همین از آنِ من باش! ❤️که به غیر با تو بودن ❤️دلم.آرزوندارد

❤️ز تمام بودنی ها ❤️تو همین از آنِ من باش! ❤️که به غیر با تو بودن ❤️دلم.آرزوندارد

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
6K