❁مٌـلُـ๘ـڪـة❃ألّحُــــــب❁:

mobinajan557

یـــــــہ مـــــدتـــــــے آفـــلایـــــن هستــــم پیـشاپیـش عیـــــدتـــــون مبارڪ

شعندی کل یوم #نجرح⁉️ #راح انسه 😔 راح #اقسه ✋ راح #اعوفه للعشک🚶 لأن مابی کل #صدک🔥 #تعبونی ...🍃 و #عذبونی

شعندی کل یوم #نجرح⁉️ #راح انسه 😔 راح #اقسه ✋ راح #اعوفه للعشک🚶 لأن مابی کل #صدک🔥 #تعبونی ...🍃 و #عذبونی """📚 وانی ما#عندی خلک😔💔

6 ساعت پیش
3K
عیــــدکــــم امـــبارڪ.. کــــل عـام وانتـــــم بخیـــــر 🌹

عیــــدکــــم امـــبارڪ.. کــــل عـام وانتـــــم بخیـــــر 🌹

7 ساعت پیش
3K
7 ساعت پیش
2K
7 ساعت پیش
2K
یا عید لیش اقبلت من راحوا احبابی😔🎻 یا عید لابس حزن بس لا تدک بابی😔🎻 یا عید مالک عتب الجرح ما طاب💔🔥 یا عید کحل دمع ملکاک باعتابی💔🔥 یا عید وین الفرح وبضلعی اصوابی😔🎻 یا ...

یا عید لیش اقبلت من راحوا احبابی😔🎻 یا عید لابس حزن بس لا تدک بابی😔🎻 یا عید مالک عتب الجرح ما طاب💔🔥 یا عید کحل دمع ملکاک باعتابی💔🔥 یا عید وین الفرح وبضلعی اصوابی😔🎻 یا عید سلم ومر بس لا تجی لبابی😔🎻 😔😔😔😔

7 ساعت پیش
2K
7 ساعت پیش
2K
7 ساعت پیش
2K
7 ساعت پیش
2K
7 ساعت پیش
2K
عله عطر الخیانه چنت ترکض دوم... من شمیت الوفه شوگلت منشول

عله عطر الخیانه چنت ترکض دوم... من شمیت الوفه شوگلت منشول

9 ساعت پیش
4K
9 ساعت پیش
3K
9 ساعت پیش
3K
ڪـــاش جـنـــس دلـهــا ... از ڪاغــذ بود ... نــه از شـیــــــشـــه ... سوخـــتـــــن ... بـهــتــر از شـڪـسـتـن اســت... #سلامتی دل شکسته ها

ڪـــاش جـنـــس دلـهــا ... از ڪاغــذ بود ... نــه از شـیــــــشـــه ... سوخـــتـــــن ... بـهــتــر از شـڪـسـتـن اســت... #سلامتی دل شکسته ها

10 ساعت پیش
4K
مـهـم نــــیـــــســـت کـــــه پســــتــام مخـاطــب خـــاص نــداره مــهــم ایــــنــــه کـــه تــا دلـت بـخـواد هــمــدرد داره... 😔😔 💔

مـهـم نــــیـــــســـت کـــــه پســــتــام مخـاطــب خـــاص نــداره مــهــم ایــــنــــه کـــه تــا دلـت بـخـواد هــمــدرد داره... 😔😔 💔

10 ساعت پیش
3K
جاے خنجـٓٓـٰٓـٓـٓرا هـٓٓـٰٓـٓـٓنوز روے پشتمـٓٓـٰٓـٓـٓہ مـטּ از اونـٓٓـٰٓـٓـٓے خوردم ڪہ میگفت پشتمـٓٓـٰٓـٓـٓہ

جاے خنجـٓٓـٰٓـٓـٓرا هـٓٓـٰٓـٓـٓنوز روے پشتمـٓٓـٰٓـٓـٓہ مـטּ از اونـٓٓـٰٓـٓـٓے خوردم ڪہ میگفت پشتمـٓٓـٰٓـٓـٓہ

10 ساعت پیش
3K
•گاهـ ـی دست خودت نیست •دوسـ..ـت داشـ ـتن کسـی •که می دانی نمی شود او را داشت •امـ ـا مطـمئنی که تا ابـ...ـد •دوسـت داشـ..ـتـنـش تــکه تـکـــه ات مـــیکند..

•گاهـ ـی دست خودت نیست •دوسـ..ـت داشـ ـتن کسـی •که می دانی نمی شود او را داشت •امـ ـا مطـمئنی که تا ابـ...ـد •دوسـت داشـ..ـتـنـش تــکه تـکـــه ات مـــیکند..

10 ساعت پیش
3K
آنه صابر... بس اله احدود الصبر!! مانی ایوب المصایب؟ مانی یعگوب البواچی؟ آنه هم مثلک بشر!!😔☝ 🚬🎻

آنه صابر... بس اله احدود الصبر!! مانی ایوب المصایب؟ مانی یعگوب البواچی؟ آنه هم مثلک بشر!!😔☝ 🚬🎻

10 ساعت پیش
4K
😔😔😔

😔😔😔

10 ساعت پیش
4K
وجـرت بیـه شبـیک طـکاتک ارداف چـنک یـوکتـی ویـای ماشایف وشاف

وجـرت بیـه شبـیک طـکاتک ارداف چـنک یـوکتـی ویـای ماشایف وشاف

10 ساعت پیش
4K
یـا أول إسم ضمیتک بهای الروح..♥️ ویـا أول حبیب بعمری حبیتک..♥️ یـا أجمل سطر والعشگـ بیک حروف..♥️ أقراک وأبد مـا یوم ملیتک..♥️ یـا أحلی جرح تلچمنی حتی أرتاح..♥️ رضیت بلچمتک وبگلبی خلیتک..♥️ یـا أصعب لغز ...

یـا أول إسم ضمیتک بهای الروح..♥️ ویـا أول حبیب بعمری حبیتک..♥️ یـا أجمل سطر والعشگـ بیک حروف..♥️ أقراک وأبد مـا یوم ملیتک..♥️ یـا أحلی جرح تلچمنی حتی أرتاح..♥️ رضیت بلچمتک وبگلبی خلیتک..♥️ یـا أصعب لغز دوخت کـل الناس..♥️ ومحد عرف حلک وانی حلیتک..♥️ محد عرف جرحی ومـا نطیت السر..♥️ وبجروحی ...

16 ساعت پیش
10K