۲ روز پیش
872
۴ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
۷ روز پیش
1K
تحمل کن اما توقف نکن!!! درسته که شرایط سخته... اگر سخت نبود که همه به راحتی این مسیر رو طی میکردن... شرایطه سخت نیاز به صبوری داره و باید تحملش کرد... اگر به صبوری احتیاج ...

تحمل کن اما توقف نکن!!! درسته که شرایط سخته... اگر سخت نبود که همه به راحتی این مسیر رو طی میکردن... شرایطه سخت نیاز به صبوری داره و باید تحملش کرد... اگر به صبوری احتیاج نداشت که رسیدن به هدف شیرینی ای نداشت... ولی خیلی ها تو این مسیر به ...

۱ هفته پیش
27K
۱ هفته پیش
2K
😐 😕 😐 😕

😐 😕 😐 😕

۱ هفته پیش
3K
هعی😴😕

هعی😴😕

۱ هفته پیش
4K
فقط اونی که زیر تخت خوابیده😂 😂 😜

فقط اونی که زیر تخت خوابیده😂 😂 😜

۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
2K
😎 😎 ✌ ✌

😎 😎 ✌ ✌

۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
قدتون چنده؟؟؟؟؟ خودم 180

قدتون چنده؟؟؟؟؟ خودم 180

۴ هفته پیش
4K
۴ هفته پیش
3K
#معما تست هوش: تنها 1% از افراد قادرند زیر 2 دقیقه، حیوان مخفی شده در این تصویر را پیدا کنند!!

#معما تست هوش: تنها 1% از افراد قادرند زیر 2 دقیقه، حیوان مخفی شده در این تصویر را پیدا کنند!!

۱۵ آبان 1398
6K
۱۵ آبان 1398
3K
آسمان فرصت خوبیست اگر پر بکشم به افق های دل انگبز خدا سر بکشم😇

آسمان فرصت خوبیست اگر پر بکشم به افق های دل انگبز خدا سر بکشم😇

۱۲ آبان 1398
4K