سیگار شکلاتی

mohadeseh219

درست ترین کار همیشه...
سخترین کاره...
من آروم میشم میدونم...
من عادت میکنم میدونم...
من راحت میشم از این حس تنهایی میدونم...
هووووووف...
"یه دی ماهی"
sy gar e shokolaty

میوه های تابستون بفرمایید دوستان😜 😄 😄 😃 😃

میوه های تابستون بفرمایید دوستان😜 😄 😄 😃 😃

۱۴ ساعت پیش
6K
عشق منوووو موهاشوووو

عشق منوووو موهاشوووو

۱۴ ساعت پیش
3K
💓 د💓 خملم سر سفره افطاری💓 💓

💓 د💓 خملم سر سفره افطاری💓 💓

۱۴ ساعت پیش
3K
میوه های تابستونی😛 😃 😜

میوه های تابستونی😛 😃 😜

۱۴ ساعت پیش
5K
#مد

#مد

۲ روز پیش
7K
#مد

#مد

۲ روز پیش
7K
#مد

#مد

۲ روز پیش
7K
#مد

#مد

۲ روز پیش
7K
#مد

#مد

۲ روز پیش
7K
#مد

#مد

۲ روز پیش
7K
#مد

#مد

۲ روز پیش
7K
#مد

#مد

۲ روز پیش
7K
#مد

#مد

۲ روز پیش
7K
با تو دنیا را فتح خواهم کرد.. .... ...... تو فقط بمان..

با تو دنیا را فتح خواهم کرد.. .... ...... تو فقط بمان..

۲ روز پیش
5K
خوشگله دختر😀😀😀

خوشگله دختر😀😀😀

۲ روز پیش
5K
هرکی خواهر داره پشتش یه لشگر داره... سلامتی همه خواهرا.. چه خواهرای خونی... چه دوستای بهتر ازخواهر😉😊😘

هرکی خواهر داره پشتش یه لشگر داره... سلامتی همه خواهرا.. چه خواهرای خونی... چه دوستای بهتر ازخواهر😉😊😘

۲ روز پیش
4K
راستش را بخواهید بدانید.. دنیا هیچ چیز ماندگاری ندارد.. هیچ چیز... یادتان باشد...

راستش را بخواهید بدانید.. دنیا هیچ چیز ماندگاری ندارد.. هیچ چیز... یادتان باشد...

۲ روز پیش
5K
#دانستنی

#دانستنی

۲ روز پیش
10K
😔😔

😔😔

۳ روز پیش
6K
ایول عجب جامییییی 😂😂😂😂😂

ایول عجب جامییییی 😂😂😂😂😂

۴ روز پیش
12K