تمام لحظه هام همش تو فکر باتو بودنَست. طراحی جدیدم 🎨🌾🌾🌾🌱

تمام لحظه هام همش تو فکر باتو بودنَست. طراحی جدیدم 🎨🌾🌾🌾🌱

۲ هفته پیش
1K
اینم. از. کارهای. تازه. من.

اینم. از. کارهای. تازه. من.

۱۷ شهریور 1398
4K
۳ شهریور 1398
2K
به. هر. حال . . اینگونه.تصویرگری.کردم. حال.انکه خدا. ازخاک. وسپس از نطفه تصویرگری. کرده. ومیکند👤

به. هر. حال . . اینگونه.تصویرگری.کردم. حال.انکه خدا. ازخاک. وسپس از نطفه تصویرگری. کرده. ومیکند👤

۲ شهریور 1398
2K