۳ شهریور 1397
8K
۲ شهریور 1397
22K
۳۱ مرداد 1397
3K
۳۱ مرداد 1397
14K
دلم گرفته

دلم گرفته

۲۹ مرداد 1397
5K
۲۸ مرداد 1397
3K
نوش افرین

نوش افرین

۲۳ مرداد 1397
4K
شور انگیز طباطبایی

شور انگیز طباطبایی

۲۳ مرداد 1397
5K
گاهی دلم برای خودم تنگ می شود دائم برای تو ... ‌‌‌‌

گاهی دلم برای خودم تنگ می شود دائم برای تو ... ‌‌‌‌

۲۰ مرداد 1397
7K
||• گفتی زسَرت فکر مَـرا بیرون کُن !|🌙✨| جانا، سرم از فِکر| تُ | خالی ست دلَم راچه کنم? #عاشقانه

||• گفتی زسَرت فکر مَـرا بیرون کُن !|🌙✨| جانا، سرم از فِکر| تُ | خالی ست دلَم راچه کنم? #عاشقانه

۱۷ مرداد 1397
7K
۱۵ مرداد 1397
3K
۱۴ مرداد 1397
4K
۱۴ مرداد 1397
4K
۱۴ مرداد 1397
4K
۱۴ مرداد 1397
3K
۱۴ مرداد 1397
7K
کسی را که دوستت دارد زیادی تنهایش نگذار به این بهانه که چون دوستم دارد همیشه هست، زیادی که تنهایش بگذاری به تنهایی عادت میکند آنوقت حتی اگر باز هم دوستت داشته باشد دیگر بود ...

کسی را که دوستت دارد زیادی تنهایش نگذار به این بهانه که چون دوستم دارد همیشه هست، زیادی که تنهایش بگذاری به تنهایی عادت میکند آنوقت حتی اگر باز هم دوستت داشته باشد دیگر بود و نبودت برایش فرقی ندارد دوستت دارد دیگر،اما چه باشی... چه نباشی... ولی دیگر بود ...

۱۳ مرداد 1397
4K
۱۲ مرداد 1397
8K
۱۰ مرداد 1397
6K
چند سالی از ازدواجشان میگذشت اما چیزی بینِشان عوض نشده بود ، هنوز هم توی مهمانی ها کنار هم می نشستند و همدیگر را با اسم های خاص صدا میزدند ، وقتِ نماز که میشد ...

چند سالی از ازدواجشان میگذشت اما چیزی بینِشان عوض نشده بود ، هنوز هم توی مهمانی ها کنار هم می نشستند و همدیگر را با اسم های خاص صدا میزدند ، وقتِ نماز که میشد باهم وضو میگرفتند و نمازشان را میخواندند ، رنگِ لباس هایشان را باهم سِت میکردند ...

۷ مرداد 1397
12K