۱ هفته پیش
5K
من هرچی دارم ازتو دارم یارضا(ع)جان

من هرچی دارم ازتو دارم یارضا(ع)جان

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
10K
کپی ممنوع🚫🚫🚫

کپی ممنوع🚫🚫🚫

۱ هفته پیش
17K
اما کس عالم کسش میشه...روحت شاد

اما کس عالم کسش میشه...روحت شاد

۱ هفته پیش
18K
ازحرم برام بگوزائری که پاپیاده رفته بودی کربلا

ازحرم برام بگوزائری که پاپیاده رفته بودی کربلا

۱ هفته پیش
18K
حرومم بشه

حرومم بشه

۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
11K
من عوض شدم آقا

من عوض شدم آقا

۲ هفته پیش
10K
جز شماکسی روندارم آقا

جز شماکسی روندارم آقا

۲ هفته پیش
5K
جامانده ها: دلم هواتو کرده منوببر به کربلا حسین(ع) یادچشاتو کرده منو بخر تو روخدا حسین(ع)

جامانده ها: دلم هواتو کرده منوببر به کربلا حسین(ع) یادچشاتو کرده منو بخر تو روخدا حسین(ع)

۲ هفته پیش
18K
۲ هفته پیش
11K
می روی کربلا پیاده ولی دست و پایت میان سلسله نیست در تمام مسیرهمسفرت شمر و زجر و سنان و حرمله نیست

می روی کربلا پیاده ولی دست و پایت میان سلسله نیست در تمام مسیرهمسفرت شمر و زجر و سنان و حرمله نیست

۲ هفته پیش
10K
التماس دعا

التماس دعا

۲ هفته پیش
8K
زائر ارباب التماس دعا

زائر ارباب التماس دعا

۲ هفته پیش
8K
۳ هفته پیش
4K
اونایی که راهی کربلا هستن التماس دعا

اونایی که راهی کربلا هستن التماس دعا

۳ هفته پیش
4K
۴ هفته پیش
10K
۲۱ مهر 1397
15K