جان یارالی

جان یارالی

۳ روز پیش
6K
ریختن قتلگاه یکی عمامه میبره یکی عبا میبره یکی پیراهنش رومیبره غارتش کردن برا ساربان چیزی نمونده بود اومدن قتلگاه آقا یه انگشتر داشت انگشت رو باانگشترش بردن

ریختن قتلگاه یکی عمامه میبره یکی عبا میبره یکی پیراهنش رومیبره غارتش کردن برا ساربان چیزی نمونده بود اومدن قتلگاه آقا یه انگشتر داشت انگشت رو باانگشترش بردن

۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
6K
سویقونچیلارین قلبی عجب سنگیدی قارداش جسمون داغیدیبلار بو نجه جنگیدی قارداش

سویقونچیلارین قلبی عجب سنگیدی قارداش جسمون داغیدیبلار بو نجه جنگیدی قارداش

۳ روز پیش
6K
علقمه پرشده ازعطرگل یاس,بگو مادرم بوده کنارت که حسین بی خبراست

علقمه پرشده ازعطرگل یاس,بگو مادرم بوده کنارت که حسین بی خبراست

۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
5K
علی جان بدمادری برای تو بودم که میروی علی جان والله تیر حرمله لالا نمیشود

علی جان بدمادری برای تو بودم که میروی علی جان والله تیر حرمله لالا نمیشود

۴ روز پیش
6K
۴ روز پیش
6K
رجز روز عاشورا: گلمه زینب جان حسینین جان وریر قانینه قلتان حسینین جان وریر ممکن اولسا سو گتیرسپ سینمه گور نجه آسان حسینین جان وریر

رجز روز عاشورا: گلمه زینب جان حسینین جان وریر قانینه قلتان حسینین جان وریر ممکن اولسا سو گتیرسپ سینمه گور نجه آسان حسینین جان وریر

۴ روز پیش
6K
صدقه فراموش نشه امشب دل آقامون پر دردهستش ما روضه میشنویم وای به حال آقاکه داره میبینه قتلگاه رو

صدقه فراموش نشه امشب دل آقامون پر دردهستش ما روضه میشنویم وای به حال آقاکه داره میبینه قتلگاه رو

۴ روز پیش
6K
هاجر هفت بار دوید، اومد دید اسماعیلش آب زیر پاشه؛ اما من به هر خیمه ای رفتم، دیدم آب نیست، صد بار رفتم ...

هاجر هفت بار دوید، اومد دید اسماعیلش آب زیر پاشه؛ اما من به هر خیمه ای رفتم، دیدم آب نیست، صد بار رفتم ... " هاجر هفت بار دوید، اما من صد بار هروله کردم

۴ روز پیش
6K
وقتی لشکر دید علمدار زمین افتاده جرات پیداکردن یکی داد زن نرید بیاید دیگه دستاش افتاده

وقتی لشکر دید علمدار زمین افتاده جرات پیداکردن یکی داد زن نرید بیاید دیگه دستاش افتاده

۴ روز پیش
6K
دیلسیز بالا بیر قرباندیقا قیمتی یوخدی بچه ای که زبون بازنکرده براقربونی شدن قیمتی نداره اولمشدی سوسوزدان سیزه بیرمینتی یوخدی ازتشنگی مرده بود دادم بهت هیچ منتی نداشت

دیلسیز بالا بیر قرباندیقا قیمتی یوخدی بچه ای که زبون بازنکرده براقربونی شدن قیمتی نداره اولمشدی سوسوزدان سیزه بیرمینتی یوخدی ازتشنگی مرده بود دادم بهت هیچ منتی نداشت

۴ روز پیش
6K
هی باخ اصغریانما منی یاندرماحسین هی به اصغرنگاه نکن منوآتیش نزن حسین اوخلوقربانیوی میداندا دولاندرما حسین قربونی تیرخورده رو تومیدان نگردون حسین

هی باخ اصغریانما منی یاندرماحسین هی به اصغرنگاه نکن منوآتیش نزن حسین اوخلوقربانیوی میداندا دولاندرما حسین قربونی تیرخورده رو تومیدان نگردون حسین

۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
3K
به احترام امام حسین(ع)

به احترام امام حسین(ع)

۱ هفته پیش
3K