دعا کنید

دعا کنید

۲۲ آبان 1396
10K
تولدم نزدیکههه

تولدم نزدیکههه

۱ آبان 1396
3K
ارزش مقام معلم در جهان ؛ ایتالیا : سه گروه نباید پشت چراغ قرمز بمانند؛ آمبولانس،آتش نشانی،معلمان. فرانسه : ثروتمندان در محدود ی شهرک فرهنگیان خانه میخرند تا به همسایگی با معلمان افتخار کنند. سوئد ...

ارزش مقام معلم در جهان ؛ ایتالیا : سه گروه نباید پشت چراغ قرمز بمانند؛ آمبولانس،آتش نشانی،معلمان. فرانسه : ثروتمندان در محدود ی شهرک فرهنگیان خانه میخرند تا به همسایگی با معلمان افتخار کنند. سوئد : فرزند اولم پزشک است،اما بچه دومم فکر بهتری دارد او میخواهد معلم شود. آلمان ...

۱۷ مهر 1396
3K
چطوره؟ خودم دوختم

چطوره؟ خودم دوختم

۲۷ مرداد 1396
14K
۴ مرداد 1396
17K
https://telegram.me/Chalipa1395
عکس بلند
۳۰ خرداد 1396
4K
https://telegram.me/Chalipa1395
عکس بلند
۳۰ خرداد 1396
4K
https://telegram.me/Chalipa1395
عکس بلند
۳۰ خرداد 1396
4K
https://telegram.me/Chalipa1395
عکس بلند
۳۰ خرداد 1396
4K
کیک ، خودم درست کردم!

کیک ، خودم درست کردم!

۹ خرداد 1396
3K
جای همه خالی

جای همه خالی

۱۷ اردیبهشت 1396
2K
بازم از این ژله ها درست کردم

بازم از این ژله ها درست کردم

۲۶ فروردین 1396
3K
https://telegram.me/Chalipa1395 لطفا عضو شین کانال مینا کاری

https://telegram.me/Chalipa... لطفا عضو شین کانال مینا کاری

۷ بهمن 1395
3K
ژله تزریقی کار اولمه خوبه؟

ژله تزریقی کار اولمه خوبه؟

۳ آذر 1395
4K
گل من در گذر زمان

گل من در گذر زمان

۲۷ شهریور 1395
4K
کیف پستی

کیف پستی

۹ شهریور 1395
4K
https://telegram.me/joinchat/B60Tpz68IC5sJTJsBPUipw کانال چرمدوزی

https://telegram.me/joincha... کانال چرمدوزی

۹ مرداد 1395
3K