mohamd

mohamd21

ای که مرا خوانده ای،
راه نشانم بده؛

در شب ظلمانی ام،
ماه نشانم بده؛

یوسف مصری ز چاه،
گشت چنان پادشاه؛

گر که طریق این بود،
چاه نشانم بده؛

سر خوشی این جهان،
لذت یک آن بود؛

آنچه تو را خوشتر است،
راه به آنم بده..

۱۷ اردیبهشت 1398
5K
۲۲ آذر 1397
15K
۱۴ آذر 1397
20K
۱۷ شهریور 1397
14K
برایم مهم نیست از بیرون چگونه به نظر می آیم..کسانی که درونم را می بینند برایم کافیند.. برای آن هایی که از روی ظاهرم قضاوت میکنند حرفی ندارم....

برایم مهم نیست از بیرون چگونه به نظر می آیم..کسانی که درونم را می بینند برایم کافیند.. برای آن هایی که از روی ظاهرم قضاوت میکنند حرفی ندارم....

۳ شهریور 1397
18K
#پسرونه

#پسرونه

۳ شهریور 1397
16K
۲۸ مرداد 1397
26K
۲۱ مرداد 1397
18K
فرق منو با بقیه کسی میفهمه که برام با بقیه فرق داره...

فرق منو با بقیه کسی میفهمه که برام با بقیه فرق داره...

۱۵ مرداد 1397
20K
۱۰ مرداد 1397
21K
فلافل یا سمبوسه کدوم ؟؟؟؟؟

فلافل یا سمبوسه کدوم ؟؟؟؟؟

۵ مرداد 1397
20K
۵ مرداد 1397
21K
#پسرونه

#پسرونه

۵ مرداد 1397
21K
۴ مرداد 1397
19K
۴ مرداد 1397
20K
۴ مرداد 1397
22K
۳ مرداد 1397
24K
۳ مرداد 1397
24K
😍 😍

😍 😍

۲ مرداد 1397
19K
کیا خوزستانی اند؟؟؟

کیا خوزستانی اند؟؟؟

۳۱ تیر 1397
26K