mohamd

mohamd21

ای که مرا خوانده ای،
راه نشانم بده؛

در شب ظلمانی ام،
ماه نشانم بده؛

یوسف مصری ز چاه،
گشت چنان پادشاه؛

گر که طریق این بود،
چاه نشانم بده؛

سر خوشی این جهان،
لذت یک آن بود؛

آنچه تو را خوشتر است،
راه به آنم بده..

۲۲ آذر 1397
2K
۱۴ آذر 1397
2K
۱۷ شهریور 1397
2K
برایم مهم نیست از بیرون چگونه به نظر می آیم..کسانی که درونم را می بینند برایم کافیند.. برای آن هایی که از روی ظاهرم قضاوت میکنند حرفی ندارم....

برایم مهم نیست از بیرون چگونه به نظر می آیم..کسانی که درونم را می بینند برایم کافیند.. برای آن هایی که از روی ظاهرم قضاوت میکنند حرفی ندارم....

۳ شهریور 1397
2K
#پسرونه

#پسرونه

۳ شهریور 1397
2K
۲۸ مرداد 1397
2K
۲۱ مرداد 1397
2K
فرق منو با بقیه کسی میفهمه که برام با بقیه فرق داره...

فرق منو با بقیه کسی میفهمه که برام با بقیه فرق داره...

۱۵ مرداد 1397
2K
۱۰ مرداد 1397
2K
فلافل یا سمبوسه کدوم ؟؟؟؟؟

فلافل یا سمبوسه کدوم ؟؟؟؟؟

۵ مرداد 1397
2K
۵ مرداد 1397
2K
#پسرونه

#پسرونه

۵ مرداد 1397
2K
۴ مرداد 1397
2K
۴ مرداد 1397
2K
۴ مرداد 1397
2K
۳ مرداد 1397
2K
۳ مرداد 1397
2K
😍 😍

😍 😍

۲ مرداد 1397
2K
کیا خوزستانی اند؟؟؟

کیا خوزستانی اند؟؟؟

۳۱ تیر 1397
2K
کدوم؟؟؟

کدوم؟؟؟

۳۱ تیر 1397
2K