mohammad.shahin

mohammad.shahin

نیاز به معرفی ندارم که ...
اینستاگرامم
mohammad.sh3687

✨زندگی همچون قفلی پیچیده است؛ 💫تنها کاری که باید بکنیم این است ؛ که شماره‌های درست و ترتیب درست آن‌ها را پیدا کنیم 💫 تا بتوانیم هرآنچه می‌خواهیم، به دست آوریم.💝

✨زندگی همچون قفلی پیچیده است؛ 💫تنها کاری که باید بکنیم این است ؛ که شماره‌های درست و ترتیب درست آن‌ها را پیدا کنیم 💫 تا بتوانیم هرآنچه می‌خواهیم، به دست آوریم.💝

۲۲ مرداد 1398
4K
آدم ها هرگز کسانی را که دوست دارند فراموش نمی کنند فقط عادت می کنند که دیگر کنارشان نباشند..

آدم ها هرگز کسانی را که دوست دارند فراموش نمی کنند فقط عادت می کنند که دیگر کنارشان نباشند..

۲۲ مرداد 1398
3K
خودت باش !! آدمها مجبور نیستن ازت خوششون بیاد . تو هم مجبور نیستی اهمیت بدی برای آنچه که اعتقاد دارید، ایستادگی کنید حتی اگر هزینه اش تنها ایستادن باشد.

خودت باش !! آدمها مجبور نیستن ازت خوششون بیاد . تو هم مجبور نیستی اهمیت بدی برای آنچه که اعتقاد دارید، ایستادگی کنید حتی اگر هزینه اش تنها ایستادن باشد.

۲۲ مرداد 1398
4K
✨زندگی بدون خدا مثل مداد نتراشیده می مونه که نمی تونه بنویسه پس هیچ فایده ای نداره💝

✨زندگی بدون خدا مثل مداد نتراشیده می مونه که نمی تونه بنویسه پس هیچ فایده ای نداره💝

۲۲ مرداد 1398
4K
✨وقتےهمه چیز روبراه است ڪه امیدوارے معنا ندارد 💫امید زمانےارزشمند است ڪه همه چیز در بدترین شرایط است 💫پس هیچ وقت ناامید نشو بویژه دراوج تاریڪے و تنهایے و تلخے

✨وقتےهمه چیز روبراه است ڪه امیدوارے معنا ندارد 💫امید زمانےارزشمند است ڪه همه چیز در بدترین شرایط است 💫پس هیچ وقت ناامید نشو بویژه دراوج تاریڪے و تنهایے و تلخے

۲۲ مرداد 1398
4K
مثلث شادمانی انسان سه چیز انسان را شاد می‌کند اول دوستهای خوب و مهربون دوم طبیعت است،به‌خصوص گل‌ها و گیاهان سومین مورد نیز،خندیدن است فکرش را بکن هر سه مجانی هستند!

مثلث شادمانی انسان سه چیز انسان را شاد می‌کند اول دوستهای خوب و مهربون دوم طبیعت است،به‌خصوص گل‌ها و گیاهان سومین مورد نیز،خندیدن است فکرش را بکن هر سه مجانی هستند!

۲۲ مرداد 1398
5K
وقتی احساس من! شبیه احساس کسی نیست.. مطلقاً هیچ‌کس نمی‌تواند بفهمد درونم چه می‌گذرد؛ این یعنی تنهایی!

وقتی احساس من! شبیه احساس کسی نیست.. مطلقاً هیچ‌کس نمی‌تواند بفهمد درونم چه می‌گذرد؛ این یعنی تنهایی!

۲۲ مرداد 1398
4K
برای مدت طولانی از کسی متنفرنباشید، چون تنفر تبدیل به نقطه ی ضعفتان میشود. یاد بگیرید فرد مورد نظر را از دایره توجهتان خارج کنید..

برای مدت طولانی از کسی متنفرنباشید، چون تنفر تبدیل به نقطه ی ضعفتان میشود. یاد بگیرید فرد مورد نظر را از دایره توجهتان خارج کنید..

۲۲ مرداد 1398
4K
✨همیشه لازم نیست جواب همه رو بدی 💫بعضیا رو ندید بگیر انرژیتم نگه دار برای اتفاقای خوب💝

✨همیشه لازم نیست جواب همه رو بدی 💫بعضیا رو ندید بگیر انرژیتم نگه دار برای اتفاقای خوب💝

۲۵ مرداد 1398
4K
✨ترس هایی که باهاشون روبرو نمیشی تبدیل میشن به حسرت هات 💫امروز شجاع باش!💝

✨ترس هایی که باهاشون روبرو نمیشی تبدیل میشن به حسرت هات 💫امروز شجاع باش!💝

۲۲ مرداد 1398
4K
✨برخی نزدیڪ به برد مغرور می‌شوند و می‌بازند. 💫و برخی دیگر نزدیڪ به باخت تسلیم نمی‌شوند و می‌برند💝

✨برخی نزدیڪ به برد مغرور می‌شوند و می‌بازند. 💫و برخی دیگر نزدیڪ به باخت تسلیم نمی‌شوند و می‌برند💝

۲۵ مرداد 1398
4K
✨خودتو به خاطر قبول ڪردن چیزی ڪه ڪمتر از لیاقتت بوده ببخش. اما دیگه انجامش نده.💝

✨خودتو به خاطر قبول ڪردن چیزی ڪه ڪمتر از لیاقتت بوده ببخش. اما دیگه انجامش نده.💝

۲۵ مرداد 1398
4K
✨اگه همیشه سعی ڪنی عادی بمونی 💫هیچوقت نمیفهمی چقد میتونی فوق العاده باشی...💝

✨اگه همیشه سعی ڪنی عادی بمونی 💫هیچوقت نمیفهمی چقد میتونی فوق العاده باشی...💝

۲۵ مرداد 1398
3K
✨درون هر یڪ از ما عصاره ای خاص نهفته است 💫عصاره ای ڪه منشا آن انسانیت است 💫نگذاریم عطرهای محیط این عصاره را از ما دور ڪند💝

✨درون هر یڪ از ما عصاره ای خاص نهفته است 💫عصاره ای ڪه منشا آن انسانیت است 💫نگذاریم عطرهای محیط این عصاره را از ما دور ڪند💝

۲۵ مرداد 1398
4K
هیچ کار خارق العاده ای انجام نمی شود، مگر به دست افرادی که

هیچ کار خارق العاده ای انجام نمی شود، مگر به دست افرادی که "باور " دارند قدرتی درون آنهاست که عوامل بیرونی را شکست می دهد.

۲۵ مرداد 1398
4K
✨زمان برای هیچ ڪس نه متوقف می شود نه بر می گردد ونه اضافه می شود. زندگی را زندگی ڪن💝

✨زمان برای هیچ ڪس نه متوقف می شود نه بر می گردد ونه اضافه می شود. زندگی را زندگی ڪن💝

۲۵ مرداد 1398
3K
در زندگی هیچ چیزی نیست که در یک وضعیت ثابت باقی بماند هیچ خط مستقیمی وجود ندارد. همه چیز خمیده است اگر پیشرفت نمی کنی، پس در حال پسرفتی!

در زندگی هیچ چیزی نیست که در یک وضعیت ثابت باقی بماند هیچ خط مستقیمی وجود ندارد. همه چیز خمیده است اگر پیشرفت نمی کنی، پس در حال پسرفتی!

۲۵ مرداد 1398
4K
یادمان باشد کسی قرار نیست از راه برسدو ما را نجات دهد کسی قرار نیست زندگی را مطابق میل ما تغییر دهد و یا مسائل ما را حل کند. اگر خودمان برای خودمان کاری نکنیم ...

یادمان باشد کسی قرار نیست از راه برسدو ما را نجات دهد کسی قرار نیست زندگی را مطابق میل ما تغییر دهد و یا مسائل ما را حل کند. اگر خودمان برای خودمان کاری نکنیم چیزی بهتر نمی شود.

۲۵ مرداد 1398
5K