ja_monde...

mohammad_mohajer

#ای دنیا ...
تو را با تمام خوبی هایت,با تمام زیبایی ها و دلبستگی هایت،
به اهلت می سپارم...

# زندگی زیباست، اما شهادت زیباتر...
# دگر این خانه مرا تنگ بود
زندگی بی شهدا ننگ بود ...
#دعام کنید شهید شم...
# حلالم کنید

عبدالزهرا(س) : محمد

یاعلی ,خداحافظ...

موردی پیدا نشد