M♡k

mohsen0075

دخترا دنبال پسرایی هستند که آینده خوبی داشته باشه ؛پسرا دنبال دخترایی هستندکه گذشته خوبی داشته باشند

۱۱ خرداد 1396
7
۱۱ خرداد 1396
9
#طبیعت_زیبا #گل_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،

#طبیعت_زیبا #گل_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،

۱۱ خرداد 1396
5
۱۱ خرداد 1396
7
#طبیعت_زیبا #گل_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،

#طبیعت_زیبا #گل_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،

۱۱ خرداد 1396
5
#طبیعت_زیبا #گل_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،

#طبیعت_زیبا #گل_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،

۱۱ خرداد 1396
7
#طبیعت_زیبا #گل_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،

#طبیعت_زیبا #گل_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،

۱۱ خرداد 1396
8
هیچوقت نتوانستم حال و فکر آدم هایی را که یک بارِ پا به زندگی ات می گذارند را درک کنم ، همان هایی که یک حال خوب با خود دارند توجه می‌کنند مهربانند به تو ...

هیچوقت نتوانستم حال و فکر آدم هایی را که یک بارِ پا به زندگی ات می گذارند را درک کنم ، همان هایی که یک حال خوب با خود دارند توجه می‌کنند مهربانند به تو انرژی می‌دهند می‌توانند تو را بفهمند حالت را درک کنند به حرف هایت گوش کنند ...

۱۱ خرداد 1396
54
۶ خرداد 1396
10
#کورد #کوردستان #kurd #kurdistan

#کورد #کوردستان #kurd #kurdistan

۶ خرداد 1396
20
#کورد #کوردستان #kurd #kurdistan

#کورد #کوردستان #kurd #kurdistan

۶ خرداد 1396
27