محسن آریایی

mohsenlrihan

نوشته ها از خودمن / کپی ازاد

هر کجایی
در این جهان وسیع
حواسم با تمام طول و عرضش
سهم توست

از طئنه های زندگی آن ست که برایت آرزوی خوشبختی میکند همانی که تمام خوشبختی هایت را قتل عام کرده است محسن آریایی

از طئنه های زندگی آن ست که برایت آرزوی خوشبختی میکند همانی که تمام خوشبختی هایت را قتل عام کرده است محسن آریایی

۱۷ ساعت پیش
3K
شده دوست بداری کسی را در خلوت خویش همه دنیات باشد و جز او نباشد برایت هیچ شده عاشق و مست لحن صدایش باشی هر لحظه منتظر دیدن لبخند و نگاهش باشی شده در اوج ...

شده دوست بداری کسی را در خلوت خویش همه دنیات باشد و جز او نباشد برایت هیچ شده عاشق و مست لحن صدایش باشی هر لحظه منتظر دیدن لبخند و نگاهش باشی شده در اوج غم و اندوه باعث ارامش جانت باشد یادش مثل برف بنشسته بر سر ایوانت باشد ...

۱ روز پیش
2K
میروم , هر چه شود بادا باد با هر آنکه هستی , باشد روزگارانت شاد شاد شاد نمانده گله , در دل دگر ز تو میروم میسازمش این دل را , زنو محسن آریایی

میروم , هر چه شود بادا باد با هر آنکه هستی , باشد روزگارانت شاد شاد شاد نمانده گله , در دل دگر ز تو میروم میسازمش این دل را , زنو محسن آریایی

۴ روز پیش
3K
دلتنگم برای همه اتفاق های ریز و درشت برای خرییت های ممتد برای کودکی های گاه و بی گاه دلم برای یک قهقه از عمق وجود برای آان حسی که می گفت : بی خیال ...

دلتنگم برای همه اتفاق های ریز و درشت برای خرییت های ممتد برای کودکی های گاه و بی گاه دلم برای یک قهقه از عمق وجود برای آان حسی که می گفت : بی خیال بگذریم بیشتر از همه برای خودم دلتنگم این آدم که تو حالا می بینی آن ...

۵ روز پیش
2K
آن همه دل دل زدن ها آن همه شب بیداری و پچ پچ آن همه غرق شدن در خیابان های شهر تنها برای مشتی خاطره آه گندم را بیهوده چیدی آدم محسن آریایی

آن همه دل دل زدن ها آن همه شب بیداری و پچ پچ آن همه غرق شدن در خیابان های شهر تنها برای مشتی خاطره آه گندم را بیهوده چیدی آدم محسن آریایی

۶ روز پیش
2K
کاش فرهادی بشود پیدا تا رخنه کند بر بیستون تنهایی ما محسن آریایی

کاش فرهادی بشود پیدا تا رخنه کند بر بیستون تنهایی ما محسن آریایی

۷ روز پیش
3K
ساده همچو پترس بود اما... در هوا و هوس تصمیم کبری , دهقان فداکار شد...! حالا از فرط تنهایی شده است...

ساده همچو پترس بود اما... در هوا و هوس تصمیم کبری , دهقان فداکار شد...! حالا از فرط تنهایی شده است... "چوپان درغگو" محسن.آریایی

۱ هفته پیش
4K
پشت دیوار فاصله ایستاده ای و می گویی: همه تقصیر من است ! قبول , فاصله را من بنا کردم خشت ها را من روی هم نهادم اما تو بگو : طرح این دیوار را ...

پشت دیوار فاصله ایستاده ای و می گویی: همه تقصیر من است ! قبول , فاصله را من بنا کردم خشت ها را من روی هم نهادم اما تو بگو : طرح این دیوار را چه کسی ریخت؟! م.ش

۱ هفته پیش
8K
۱ هفته پیش
6K
لرزه افتاد به درختان دلم بگمانم در دستان خاطره اش امشب تبرست محسن آیایی

لرزه افتاد به درختان دلم بگمانم در دستان خاطره اش امشب تبرست محسن آیایی

۱ هفته پیش
4K
نمیرود از یادم ان لحظه تلخی که مرا دادی بر بادم

نمیرود از یادم ان لحظه تلخی که مرا دادی بر بادم

۲ هفته پیش
5K
با رویا هایت چه می کنی مرد؟ هنوز هم تنهایی ت را با یک سیگار تقسیم میکنی! و بی حوصلگی هایت را می سپاری به تاریکی شب ته به ته به تپه ته سیگار هایت ...

با رویا هایت چه می کنی مرد؟ هنوز هم تنهایی ت را با یک سیگار تقسیم میکنی! و بی حوصلگی هایت را می سپاری به تاریکی شب ته به ته به تپه ته سیگار هایت اضافه میشود کامی عمیق میگیری و می گویی: "فراموشش" کردم ...! برایم "مرد" اما... آمارات ...

۳ هفته پیش
4K
اینک هزار و صد و پنجاه شب است که پاییز بی هیچ غم و اندوهی می زند قدم در میان روز های من انصاف نبوده است آنچه که من انتخابش کرده بودم رنگ دیگری فصل ...

اینک هزار و صد و پنجاه شب است که پاییز بی هیچ غم و اندوهی می زند قدم در میان روز های من انصاف نبوده است آنچه که من انتخابش کرده بودم رنگ دیگری فصل دیگری نام دیگری حس دیگری داشت روزگار, این روزها بر نت آرزوهایم عجیب فالش می ...

۳ هفته پیش
5K
آگاه باشید برای انسان هایی که نقش گاو را بازی می کنند دلیل و آیه معنا ندارد م.ش

آگاه باشید برای انسان هایی که نقش گاو را بازی می کنند دلیل و آیه معنا ندارد م.ش

۳ هفته پیش
5K
در عصر یخبندانی دل های امروزی احساس ندارد جایی زیر باد غضب کدام آه هستیم؟ که به هر کس دل باختیم دل را باختیم محسن آریایی

در عصر یخبندانی دل های امروزی احساس ندارد جایی زیر باد غضب کدام آه هستیم؟ که به هر کس دل باختیم دل را باختیم محسن آریایی

۴ هفته پیش
3K
عاشقانه های عصر من که اینگونه بود در میان من و تو یکی بود که امید به ما شدن روزی هزار بار او را می کشت

عاشقانه های عصر من که اینگونه بود در میان من و تو یکی بود که امید به ما شدن روزی هزار بار او را می کشت

۲۸ دی 1396
4K
۲۵ دی 1396
5K
همچو خاکستر سیگار مملو از دلهره ام که بی افتم از چشم هایت م.ش

همچو خاکستر سیگار مملو از دلهره ام که بی افتم از چشم هایت م.ش

۲۳ دی 1396
5K
در خیال من نبود یک روز تو شوی آن آرزوی محالی که مرا به کشتن بدهد... محسن آریایی

در خیال من نبود یک روز تو شوی آن آرزوی محالی که مرا به کشتن بدهد... محسن آریایی

۲۰ دی 1396
7K
۱۵ دی 1396
5K