سید مجتبی

moji2015

مخاطب خاص ندارد نوشته هایم...
اما.....
تا دلت بخواهد همدرد دارد ...
داغ نوشته هایم❤️

۱۴ بهمن 1395
8K
خدایا ما رو هم سربازش کن....😭

خدایا ما رو هم سربازش کن....😭

۲۶ آذر 1395
8K
هعییئییی

هعییئییی

۲۶ آذر 1395
10K
تابستان ۹۵

تابستان ۹۵

۲۵ آذر 1395
8K
جاتون خالی

جاتون خالی

۲۵ آذر 1395
10K
من تو لباس خدمت یهویی

من تو لباس خدمت یهویی

۲۵ تیر 1395
11K
لحظه ای به یاد موندنی ...هوا دو نفره داره میشه

لحظه ای به یاد موندنی ...هوا دو نفره داره میشه

۲۵ تیر 1395
10K
دوره 204...بچه های گروهان ششم....گردان دوم پادگان شهدای کرمانشاه....آموزشی تمام

دوره 204...بچه های گروهان ششم....گردان دوم پادگان شهدای کرمانشاه....آموزشی تمام

۲۶ خرداد 1395
13K
مخاطب خاص میخواهد نوشته هایم...

مخاطب خاص میخواهد نوشته هایم...

۳۱ اردیبهشت 1395
9K
کسی هست 1/2/95 اعزام به سربازی باشه؟

کسی هست 1/2/95 اعزام به سربازی باشه؟

۲۴ اسفند 1394
12K
ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺗﻮ ﺧﻠﻮﺕ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﭘﺴﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ ﻭ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﮑﺸﻪ! ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﯼ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﯿﺮﺳﻪ… ﻭﻟﯽ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﺷﺒﻬﺎ ﺯﻭﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻪ ﺗﺎ ...

ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺗﻮ ﺧﻠﻮﺕ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﭘﺴﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ ﻭ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﮑﺸﻪ! ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﯼ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﯿﺮﺳﻪ… ﻭﻟﯽ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﺷﺒﻬﺎ ﺯﻭﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﺮﺩﺍﺵ ﺟﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ… اعزامی 1/2/95

۲۴ اسفند 1394
9K
۲۰ اسفند 1394
9K
کاش میشد بازم

کاش میشد بازم "ما " باشیم

۱۰ اسفند 1394
9K
ﭘﯿﮑﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ‌ ﺑﮕﯿﺮ: ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯿﻪ:ﺷﺒﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﻧﺪﻭﻧﺴﺘﯽ ﭼﺮﺍ... ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﺳﻤﺶ ﺩﻟﻪ ﻧﺼﻔﺶ ﺁﻩ ﻭ ﻧﺼﻔﺶ ﮔﻠﻪ... ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﺎﯼ ...

ﭘﯿﮑﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ‌ ﺑﮕﯿﺮ: ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯿﻪ:ﺷﺒﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﻧﺪﻭﻧﺴﺘﯽ ﭼﺮﺍ... ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﺳﻤﺶ ﺩﻟﻪ ﻧﺼﻔﺶ ﺁﻩ ﻭ ﻧﺼﻔﺶ ﮔﻠﻪ... ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺩﻟﺸﻪ ﻭﻟﯽ ﭘﺎﯼ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻰﺍﻭﻧﻰﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﻝ ﺩﻭﺳﺖ ...

۱۰ اسفند 1394
9K
اره اینجا مملکتیه ک صدای هواپیما هاش تا خونتو میلرزونه یا هیلتی کمپرسورهاش رو اعصابت راه میره یا سنگ کار همسایه یک ماه سر ظهر تو اوج استراحت سنگشو روشن میکنه از اتوبوس هاش بگیر ...

اره اینجا مملکتیه ک صدای هواپیما هاش تا خونتو میلرزونه یا هیلتی کمپرسورهاش رو اعصابت راه میره یا سنگ کار همسایه یک ماه سر ظهر تو اوج استراحت سنگشو روشن میکنه از اتوبوس هاش بگیر تا صدای آجیر بی مورد پلیس مهم نیس اف 16دیوار صوتی بشکنه ولی انگار فقط ...

۱۰ اسفند 1394
9K
۱۰ اسفند 1394
9K
۱۰ اسفند 1394
9K
۱۰ اسفند 1394
9K
این عکس میزارم چون ررفتنم برگشتی نداره آهای اونی که اوعای دوست داشتن من کردی باشه میرم....من بردم.....مطمان باش تو باختی

این عکس میزارم چون ررفتنم برگشتی نداره آهای اونی که اوعای دوست داشتن من کردی باشه میرم....من بردم.....مطمان باش تو باختی

۱۰ اسفند 1394
9K
ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﻭﺍﻡ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ

ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﻭﺍﻡ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ

۹ اسفند 1394
10K