کورد.ایلام.

mokhtar1365

آنان که زِما دور ولی در دل و جانند ،بسیار گرامی تر از آنند که دانند

#ایلــام ،زمستون سختی در پیشه 😉😁😅

#ایلــام ،زمستون سختی در پیشه 😉😁😅

۹ ساعت پیش
10K
پستام ک ایرادی نداشت لعنتیا 😗

پستام ک ایرادی نداشت لعنتیا 😗

۹ ساعت پیش
7K
کمی گیج بشین بد نیست😂

کمی گیج بشین بد نیست😂

۱۰ ساعت پیش
5K
فداش😁

فداش😁

۱۰ ساعت پیش
4K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
2K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
😂

😂

۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
چ جالب 😍😍😍

چ جالب 😍😍😍

۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
ول کنم به عینکت اتصالی کرده 😁 خَررراب شُــُ ده

ول کنم به عینکت اتصالی کرده 😁 خَررراب شُــُ ده

۱ روز پیش
6K
👌👍

👌👍

۱ روز پیش
6K
۲ روز پیش
5K
خخخ

خخخ

۲ روز پیش
5K
ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﭘﯿﺎﻡ ﻣﯿﺪه: ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ میای ﯾﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﻢ ﺑﺨﺮ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻓﺘﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺳﻼﻡ ﻣﯽ ﺭﺳﻮﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ میگه : ﻓﺘﺎﻧﻪ ﮐﯿﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ...

ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﭘﯿﺎﻡ ﻣﯿﺪه: ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ میای ﯾﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﻢ ﺑﺨﺮ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻓﺘﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺳﻼﻡ ﻣﯽ ﺭﺳﻮﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ میگه : ﻓﺘﺎﻧﻪ ﮐﯿﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺸﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﻢ ﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪﯼ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯿﮕﻪ ﺁﺧﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﺑﺎ ﻓﺘﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺪﻭﻧﻢ ...

۲ روز پیش
6K
کدوم میتونه شوهرش باشه؟؟؟ 😂😂😂

کدوم میتونه شوهرش باشه؟؟؟ 😂😂😂

۲ روز پیش
3K