کورد.ایلام.

mokhtar1365

‏30 سالگی یعنی تو کوچه سنگ میبینی‌، ولی شوتش نمیکنی

میدونی عشق یعنی چی؟؟؟😂😂😂👇 یعنی وقتی آقاتون عصبانی میشه بذاری هر چی دوست داره بگه و داد بزنه وقتی آروم شد بری کنارش بشینی و دستاشو بگیری تو چشاش با مهربونی زل بزنی و آروم ...

میدونی عشق یعنی چی؟؟؟😂😂😂👇 یعنی وقتی آقاتون عصبانی میشه بذاری هر چی دوست داره بگه و داد بزنه وقتی آروم شد بری کنارش بشینی و دستاشو بگیری تو چشاش با مهربونی زل بزنی و آروم با موهاش بازی کنی و نوازشش کنی و بگی : عزیزم زنگ زدم الان از ...

۴ ساعت پیش
5K
صبح شنبه بعد امتحانات😂😂😂

صبح شنبه بعد امتحانات😂😂😂

۴ ساعت پیش
4K
پسرا به یه خواهر برای همچین حرکتی نیازمندن 😂

پسرا به یه خواهر برای همچین حرکتی نیازمندن 😂

۲۱ ساعت پیش
6K
۲۱ ساعت پیش
6K
سلطان جون بله قربان😂

سلطان جون بله قربان😂

۲۱ ساعت پیش
6K
سلطان جون بله قربان 😂

سلطان جون بله قربان 😂

۲۱ ساعت پیش
6K
#زن روز 😂

#زن روز 😂

۲۱ ساعت پیش
6K
#زن روز😂

#زن روز😂

۲۱ ساعت پیش
6K
#زن روز 😂

#زن روز 😂

۲۱ ساعت پیش
6K
#زن روز 😂

#زن روز 😂

۲۱ ساعت پیش
5K
چ تعبیر زیبایی

چ تعبیر زیبایی

۱ روز پیش
6K
۱ روز پیش
6K
۱ روز پیش
6K
۱ روز پیش
6K
روری ترک موتور یه غریبه ست 😂 از راه ب در شده 😂

روری ترک موتور یه غریبه ست 😂 از راه ب در شده 😂

۱ روز پیش
11K
#ماس ماسک 👇 👇 👇 😂 هر چیزی که اسمش را ندانیم. ماسماسک همان Moscow made است که آذری ها نیز به آن مازگامت گویند. وسایل ساخت مسکو، که ایرانیها اسمشان را نمی دانستند، موسکومید ...
عکس بلند

#ماس ماسک 👇 👇 👇 😂 هر چیزی که اسمش را ندانیم. ماسماسک همان Moscow made است که آذری ها نیز به آن مازگامت گویند. وسایل ساخت مسکو، که ایرانیها اسمشان را نمی دانستند، موسکومید نامیده می شد که به مرور در زبان پارسی ماسماسک و در ترکی مازگامت شد.

۱ روز پیش
4K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K