کورد.ایلام.

mokhtar1365

کاش بشه ،خدا یا منو ببخش ولی ازت میخوام .اون‌قدر آدمها قبل من و تو غصه خوردن،
لب پنجره سیگار کشیدن،
عاشق شدن،
فارغ شدن،
فحش دادن...
اون‌قدر آدمها قبل من و تو بردن،
باختن،
گذاشتن رفتن،
گم و گور شدن...
اون‌قدر آدمها قبل من و تو به گذشته‌شون فکر کردن،
حسرت خوردن،
بغض کردن...
حالا کجان؟

رها کن رفیق، رها کن

جگر گوشه 😍

جگر گوشه 😍

۲ هفته پیش
7K
۲ هفته پیش
7K
۳ هفته پیش
26K
۳ هفته پیش
25K
۳ هفته پیش
25K
وقتی پسرا هم میخوان عشوه بیان برای استاد

وقتی پسرا هم میخوان عشوه بیان برای استاد

۳ هفته پیش
7K
امام آمد اونم با مزدا

امام آمد اونم با مزدا

۳ هفته پیش
10K
رفتی غمت پایان من شد 😏 😔 بامداد پنجشنبه___11/11/97_____05:17

رفتی غمت پایان من شد 😏 😔 بامداد پنجشنبه___11/11/97_____05:17

۳ هفته پیش
16K
۳ هفته پیش
8K
خوش بحالش😊

خوش بحالش😊

۳ هفته پیش
13K
حجامت .ای جان چ حال خوبی دارم من 😌

حجامت .ای جان چ حال خوبی دارم من 😌

۳ هفته پیش
9K
#سی_سالگی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺍﺳﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﺪ، ﺑﺪﺍﻥ ﻋﻠّﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﯿﺒﯽ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺭﺍ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﺍﺭﺝ ﻣﯽﻧﻬﺪ. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞّ ﮐﺎﺭ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ...

#سی_سالگی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺍﺳﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﺪ، ﺑﺪﺍﻥ ﻋﻠّﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﯿﺒﯽ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺭﺍ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﺍﺭﺝ ﻣﯽﻧﻬﺪ. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞّ ﮐﺎﺭ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ؛ ﻧﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﻋﻠّﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺣﻤﻘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺭﺍ، ...

۳ هفته پیش
13K
دو کاج‌،🌲🌲____😐

دو کاج‌،🌲🌲____😐

۳ هفته پیش
8K
👌👍

👌👍

۳ هفته پیش
6K
😉😍

😉😍

۳ هفته پیش
8K
😂😂😂تا دم مرک ک میکن همینه

😂😂😂تا دم مرک ک میکن همینه

۳ هفته پیش
8K
احساسم را نمیفروشم .حتی ب بالا ترین قیمتها 😂😂😂

احساسم را نمیفروشم .حتی ب بالا ترین قیمتها 😂😂😂

۳ هفته پیش
11K
خداوکیلی راجب این آگهی چه فکری بکنه آدم😂 😂

خداوکیلی راجب این آگهی چه فکری بکنه آدم😂 😂

۳ هفته پیش
9K
دیشب یه برنامه نصب کردم رفتم پی.وی اینا 😂😂😂عکس پروفشونو ورداشتم ،😈😂

دیشب یه برنامه نصب کردم رفتم پی.وی اینا 😂😂😂عکس پروفشونو ورداشتم ،😈😂

۳ هفته پیش
7K