کورد.ایلام.

mokhtar1365

آنان که ز‍ِ ما دور ولی در دل و جانند ،،بسیار گرامی تر از آنند که دانند۱_،من شبیه هیچکس نیستم و قرار هم نیست شبیه کسی باشم یا بشم،۲_اهل گل دادن و قربون صدقه رفتن نیستم۳_اهل چاپلوسی و خودشیرینی همممم نیستم۴_ هر پستم ۲۰/۳۰تا لایک بخوره کافیه ۵_مرسی ک خوندی خخخ

شبتون خوش😂👋

شبتون خوش😂👋

۲۹ دقیقه پیش
2K
مشکلی ک تازه واردا واسه شاخا پیش میارن 😂😂😂

مشکلی ک تازه واردا واسه شاخا پیش میارن 😂😂😂

۳۰ دقیقه پیش
3K
در دیاری که کسی نیست یار کسی،،،یا رب نیفتد کار کسی به کسی

در دیاری که کسی نیست یار کسی،،،یا رب نیفتد کار کسی به کسی

۲ ساعت پیش
3K
مطالعه در طبیعت خیلی خوب است

مطالعه در طبیعت خیلی خوب است

۲ ساعت پیش
3K
۲ ساعت پیش
3K
۲ ساعت پیش
3K
۲ ساعت پیش
3K
۲ ساعت پیش
2K
من نگویم ک مرا از قفس آزاد کنید 😂😂😂

من نگویم ک مرا از قفس آزاد کنید 😂😂😂

۲ ساعت پیش
2K
زرده گیر خوشگل😄

زرده گیر خوشگل😄

۱۱ ساعت پیش
4K
۱۱ ساعت پیش
4K
۱۱ ساعت پیش
3K
۱۱ ساعت پیش
3K
۱۱ ساعت پیش
3K
اختراعات جالب

اختراعات جالب

۱۱ ساعت پیش
3K
مونالیزا در گذر زمان خخخ

مونالیزا در گذر زمان خخخ

۱۱ ساعت پیش
6K
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

۱۱ ساعت پیش
5K
یا ابرفرض😃😃😃

یا ابرفرض😃😃😃

۱۱ ساعت پیش
4K
۱۱ ساعت پیش
3K
۱۱ ساعت پیش
2K