کورد.ایلام.

mokhtar1365

.بیعت از شما برداشتم خخخح.هرکی انفالو میکنه مهم نیست .لایک کردی لایک میشی وسلام


#روزگار بدون نتم آرزوست

#روزگار بدون نتم آرزوست

۱۱ ساعت پیش
2K
😂🔫

😂🔫

۱۱ ساعت پیش
3K
😂 پشیمانی سودی نداره 😂 🔫 😐

😂 پشیمانی سودی نداره 😂 🔫 😐

۱۱ ساعت پیش
3K
از سجده زیاده 😐 😂

از سجده زیاده 😐 😂

۱۱ ساعت پیش
3K
قبول باشه 😂با سرخوش رفتن به سمت خدا 😂

قبول باشه 😂با سرخوش رفتن به سمت خدا 😂

۱۱ ساعت پیش
4K
😂😂🔫🔫اگه میخوای رسوا نشی همرنگ جماعت شو 😂

😂😂🔫🔫اگه میخوای رسوا نشی همرنگ جماعت شو 😂

۱۱ ساعت پیش
3K
اون سربازه منم 😐 😓

اون سربازه منم 😐 😓

۱۱ ساعت پیش
4K
به افتخار همه دهه 60 یا .ک بزرگترین تفریحمون بالا رفتن از رختخوابا بود ✌

به افتخار همه دهه 60 یا .ک بزرگترین تفریحمون بالا رفتن از رختخوابا بود ✌

۱۱ ساعت پیش
3K
بعضیا باید الان تو زندگیمون باشن ؛ نه یه روز ؛ یه ماه یا یه سال ِ دیگه‌ .. الان همین حالا ~

بعضیا باید الان تو زندگیمون باشن ؛ نه یه روز ؛ یه ماه یا یه سال ِ دیگه‌ .. الان همین حالا ~

۱۱ ساعت پیش
5K
تو را خودم چشم زدم .. بس که نوشتَمت میان شعرهایم .. بی‌آنکه اسپَند بچرخانم میان واژه‌ها 🖋📓

تو را خودم چشم زدم .. بس که نوشتَمت میان شعرهایم .. بی‌آنکه اسپَند بچرخانم میان واژه‌ها 🖋📓

۱۱ ساعت پیش
4K
مَجال ِ من همین باشد .. که پنهان عشق ِ او وَرزم 🍃

مَجال ِ من همین باشد .. که پنهان عشق ِ او وَرزم 🍃

۴ روز پیش
8K
همه دختران باید شعری داشته باشند ؛ که برای آنها نوشته شده باشد .. حتی اگر لازم باشد برای این کار آسمان به زمین بیاید 🎵

همه دختران باید شعری داشته باشند ؛ که برای آنها نوشته شده باشد .. حتی اگر لازم باشد برای این کار آسمان به زمین بیاید 🎵

۳ روز پیش
24K
❣ دوستت دارم ❣ با صدای بلند 🍃

❣ دوستت دارم ❣ با صدای بلند 🍃

۳ روز پیش
6K
شما بهشون میگین رفیق ؛ دوست .. من میگم عشق 😍 نوردیده 😍 🤗 💕 @sarina6996 @malakeh00

شما بهشون میگین رفیق ؛ دوست .. من میگم عشق 😍 نوردیده 😍 🤗 💕 @sarina6996 @malakeh00

۳ روز پیش
26K
شاید رسیدن به آرزوهایم سال ها طول بکشد ؛ ولی چیزی که خواست خدا پشتش باشد راهی به زندگی ام پیدا میکند 🍃

شاید رسیدن به آرزوهایم سال ها طول بکشد ؛ ولی چیزی که خواست خدا پشتش باشد راهی به زندگی ام پیدا میکند 🍃

۱ روز پیش
26K
✔ تُـو را اندازه انگشتانی که هنـوز کودکانه وقت ِشمردن کم می آورم دوست دارم ✔

✔ تُـو را اندازه انگشتانی که هنـوز کودکانه وقت ِشمردن کم می آورم دوست دارم ✔

۱ روز پیش
26K
خُدایا .. کدامین پُل در کجای دنیا شکسته َست که هیچکس به مقصدش نمیرسد ! 🍃

خُدایا .. کدامین پُل در کجای دنیا شکسته َست که هیچکس به مقصدش نمیرسد ! 🍃

۱ روز پیش
6K
✔ بِه شکل ِ تازه ای دُوستت دارم ~ به شکل صُبح ~ باران ُ بوی ِ گل 🌼🍃

✔ بِه شکل ِ تازه ای دُوستت دارم ~ به شکل صُبح ~ باران ُ بوی ِ گل 🌼🍃

۱۳ ساعت پیش
6K