۱۵ ساعت پیش
6K
۱۵ ساعت پیش
16K
۱۵ ساعت پیش
15K
۱۵ ساعت پیش
14K
کدامین هدیه را به قلب مهربانت تقدیم کنیم که خود گنجینه ی زیبایی های عالمی؟ ای شیرینی لطیف ترین سرود طبیعت، چگونه خدا را برای چنین بخشش رنگینی شکر گوییم؟ جواد جونم تولدت مبارک عزیزم

کدامین هدیه را به قلب مهربانت تقدیم کنیم که خود گنجینه ی زیبایی های عالمی؟ ای شیرینی لطیف ترین سرود طبیعت، چگونه خدا را برای چنین بخشش رنگینی شکر گوییم؟ جواد جونم تولدت مبارک عزیزم

۱ هفته پیش
10K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
232
۱ هفته پیش
231
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
4K
۴ هفته پیش
7K
۴ هفته پیش
7K
۴ هفته پیش
11K
۴ هفته پیش
7K