مهنازعلاف☺قاصدک بهاری

mooshmooshiiy

حادثه ی بزرگ قرن که ۴۱ سال تکرار میشود تو چشم جهان هستی میدرخشد این پیروزی امام خمینی رحمته الله علیه 👐 💞 🌼 💪 🍭 🌸 🍰 🍬 💖 😆 🌻 🌼 😅 🌺 👻 😂 🍻
بزرگ مرد تاریخ جهان بشر روح الله خمینی یادت گرامی 💪 👊 😛 💪 👊 😛 💪 👊 😛 😜 🙌 👐 😆 👻

یوم الله بزرگ و کبیر جمهوری اسلامی ایران بر همگان موارک بااااااد
خجسته باد این پیروزی 💞 🍭 🌸 🍰 🍬 💖 😜 🍻 💪
ساعت یک بعد از ظهر خبر تصمیم شورای عالی ارتش در اختیار رادیو و تلویزیون گذاشته شد. رادیو ایران برنامه عادی خود را قطع و اعلامیه را قرائت کرد. لحظه‌ای بعد نیروهای انقلاب محوطه صدا و سیما را تصرف نمودند و خبر سقوط رژیم سلطنتی پهلوی از صدا و سیما اعلام شد.

لرزد از نام تو پايه ستم
پشت اهريمنان گشته از تو خم
مرز توحيد را همچو سنگري
حافظ ملت و دين و دفتري
بود شعار تو به راه حق قيام
ز ما تو را درود ز ما تو را سلام 
خميني اي امام، خميني اي امام (2)
اي مجاهد اي مظهر شرف
اي گذشته ز جان در ره هدف
ما همه يار تو ياور توئيم
دوستدار تو، همسنگر توئيم
اي حماسه تو ورد زبان ما
اين توئي مظهر آرمان ما
بود شعار تو به راه حق قيام
ز ما تو را درود ز ما تو را سلام
خميني اي امام، خميني اي امام (2)
اي مجاهد اي مظهر شرف
اي گذشته ز جان در ره هدف
ره نبايد چو سستي به عزم تو
ميهراسد ستمگر ز عزم تو
اين توئي، اين توئي مايه اميد
از قيام تو شد روي ما سپيد

بهاران خجسته بااااد بهاران خجستههه بااااد 😍 🍻 🍹 🌼 🌻 🌸 🌺 😎 👻
بوی گلو سوسنو یاسمن آمد
عطره بهاران کنون از وطن آمد
رهبره محبوبه خلق از سفر آمد
دیو چو بیرون رود😬 😈 👊 😒
فرشته درآید
دیو امروز تو کشورمون کیه ؟؟؟؟😒 😷 💩 😹 🙈 😒 😏 😤 😠 😡 💩 😒 😈 😷 👊 👻 😎
باس بره گمو گوووورشهههه تا فرشته بتونه بیااااد 👊 😈 👊 👊 😈 😒 💩 😷 😒 😠 😤 😏 😒
sange jaye delet 👋 👋 👋 👋 👋 👋 😛 👻 عاشقی رو
نداده بود کسی یاد بهت
که دله تو
اون دله خیلی سنگت
بهونه تو
میگرفت دلم موقع رفتنت
چیکا کردی با دله من
که یهو
بهم میریزه وقتی صدات
که دلم
گریش میگیره دیوونه برات
که بگی
دلم میخواد پیش تو بیاد
عاشقتتتم
اینو بشنو
دلبرمی که نیستش
وقتی داشت میرفت میگفت
تو رو میخواد
از یاد ببره
چه سخت
انگار
دیه با دله من
چقد
دور شده باز بیگانه
انقدر
که هرگز تو رو
نه
نتونه
به یادش بیاره
کمی
خاطره از خاطراتت
واسش
تا همیشه موندگاره
ولی حتی اسمه تو رو نه
نتونه خاطرش بیاره
رفیقه پایه ای نبودم براش 😑 👋 😶 😫 😛

این حساب کاربری خصوصی میباشد