۲ هفته پیش
2K
تاریخ تولدش رمز گوشیت باشع اون با رقیقات بپرع خدایی سختع #mkhatb

تاریخ تولدش رمز گوشیت باشع اون با رقیقات بپرع خدایی سختع #mkhatb

۲ هفته پیش
2K
تو چشمای کسی غرق شدم ک داشت سمت یکی دیگه شنا میکرد

تو چشمای کسی غرق شدم ک داشت سمت یکی دیگه شنا میکرد

۲ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
عشق داییش

عشق داییش

۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
#singl

#singl

۳ هفته پیش
3K
بحرفیم

بحرفیم

۴ آبان 1398
3K
۲۷ مهر 1398
2K
۲۴ مهر 1398
2K
۲۴ مهر 1398
2K
#lolo

#lolo

۱۷ خرداد 1398
2K
#lolo

#lolo

۵ خرداد 1398
2K
#lolo

#lolo

۵ خرداد 1398
2K
#lolo

#lolo

۳۱ اردیبهشت 1398
2K
#lolo

#lolo

۲۵ اردیبهشت 1398
3K
#lolo

#lolo

۲۴ اردیبهشت 1398
3K
chsham❤️ #lolo

chsham❤️ #lolo

۲۳ اردیبهشت 1398
4K
#shz #lolo

#shz #lolo

۲۳ اردیبهشت 1398
4K
تمام درای قلبمو بستم دیگ تحمل ضربه ندارع،

تمام درای قلبمو بستم دیگ تحمل ضربه ندارع،

۲۳ اردیبهشت 1398
3K