mrMohammadreza20

mrMohammadreza20

براےشناخت آدمهانباید
عجول بود
دیریازودخیلی قشنگ
خودشونونشونت میدن
فقط باید"صبور"بود

دعای داریوش هخامنشی در بند ٣ کتیبه تخت جمشید: اهورامزدا این کشور را از دشمن، از خشکسالی و از دروغ محفوظ دارد دشمن که همیشه در کمینه دروغ که همه گیر شد، خشکسالی هم که ...

دعای داریوش هخامنشی در بند ٣ کتیبه تخت جمشید: اهورامزدا این کشور را از دشمن، از خشکسالی و از دروغ محفوظ دارد دشمن که همیشه در کمینه دروغ که همه گیر شد، خشکسالی هم که رسید...

۱ ساعت پیش
896
چقــــــــــدر #مـــــاه گرفـــــتگے را دوســــــــــت دارمـــــ شبیــــــــــه #توســـــت وقتــــــــــے دستهایـــــت را روے #صورتــــــــــت میــریـــــزے . . ❤

چقــــــــــدر #مـــــاه گرفـــــتگے را دوســــــــــت دارمـــــ شبیــــــــــه #توســـــت وقتــــــــــے دستهایـــــت را روے #صورتــــــــــت میــریـــــزے . . ❤

۱ روز پیش
6K
حواستون باشه 💗 💗

حواستون باشه 💗 💗

۱ روز پیش
5K
❤️تقــ ـدیم با عشـ ـق ❤️بھ قلب مـ ـهربون تڪ تڪ اونایی ک همین الان انلاینن🌹 💗 ✨ ✨ 💗 🌺صفــای وجــودتــون

❤️تقــ ـدیم با عشـ ـق ❤️بھ قلب مـ ـهربون تڪ تڪ اونایی ک همین الان انلاینن🌹 💗 ✨ ✨ 💗 🌺صفــای وجــودتــون

۱ روز پیش
7K
آهــــــــاے روزگــــــــار میــخـــنــــــدے ..؟ کمےحـرمــت نـگہ دار ...؛ مــگر نمی بینے سیاه پوش آرزوهایـــم هـــســــتـــــم ❣💔❣

آهــــــــاے روزگــــــــار میــخـــنــــــدے ..؟ کمےحـرمــت نـگہ دار ...؛ مــگر نمی بینے سیاه پوش آرزوهایـــم هـــســــتـــــم ❣💔❣

۱ روز پیش
6K
گاهـــے ...🙃 نٍمیشـــــــہ دًســت از ‼️✖️ دوســـــت داشتًن یکــے بًرداشــت ❤️ حـــــــــــــــــــــتٰے وًقتــــے کٍہ اًز دًستــــــش دادے........😔💔

گاهـــے ...🙃 نٍمیشـــــــہ دًســت از ‼️✖️ دوســـــت داشتًن یکــے بًرداشــت ❤️ حـــــــــــــــــــــتٰے وًقتــــے کٍہ اًز دًستــــــش دادے........😔💔

۱ روز پیش
4K
. درد است دلت خانه ی غم باشد و ناچار مجبور شوی با لب پروانه بخندی ماتم کده باشی و ندانی به چه امّید با شور و شرار خُم میخانه بخندی ؟؟؟

. درد است دلت خانه ی غم باشد و ناچار مجبور شوی با لب پروانه بخندی ماتم کده باشی و ندانی به چه امّید با شور و شرار خُم میخانه بخندی ؟؟؟

۱ روز پیش
4K
به تکرار در وجودم جاری باش که نبودنت را هیچ کس و هیچ چیز پر نخواهد کرد... ‎‌‌‌‌ ‌ 💞

به تکرار در وجودم جاری باش که نبودنت را هیچ کس و هیچ چیز پر نخواهد کرد... ‎‌‌‌‌ ‌ 💞

۱ روز پیش
4K
#پسرونه 💗

#پسرونه 💗

۳ روز پیش
8K
1.گدا اون پدرته 2-پول ماله خود مردمه 3-ظاهرا مال حرام خوب بهتون مزه کرده که مردم را رعیت و خود را ارباب میبینید 4- فقر مالی مهم نیست چیزی که مهمه فقر شعور و شخصیته

1.گدا اون پدرته 2-پول ماله خود مردمه 3-ظاهرا مال حرام خوب بهتون مزه کرده که مردم را رعیت و خود را ارباب میبینید 4- فقر مالی مهم نیست چیزی که مهمه فقر شعور و شخصیته

۴ روز پیش
11K
جمعه ها همه چیز تعطیل است..! الا دوست داشتن تو..! 💗

جمعه ها همه چیز تعطیل است..! الا دوست داشتن تو..! 💗

۴ روز پیش
10K
والا 😂😂😂😂😂😂😂 💗

والا 😂😂😂😂😂😂😂 💗

۴ روز پیش
6K
🔷جابر صادق زاده پهلوان سال ۱۳۹۶ کشور شد. 🆔تبریک به دلاور مازندرانی

🔷جابر صادق زاده پهلوان سال ۱۳۹۶ کشور شد. 🆔تبریک به دلاور مازندرانی

۵ روز پیش
6K
◇زهراجون😍😍😍😍😍😍

◇زهراجون😍😍😍😍😍😍

۷ روز پیش
9K
◇ دالی😍😍😍😍😍😍

◇ دالی😍😍😍😍😍😍

۷ روز پیش
9K
◇ هـــــی شــــانـــــس ◇ مـــگــر قــــرار نـــــبـود ◇ در خانــــه هـــمـــه را ◇ یـــــکبــار بـــــزنـــی ؟ ◇ پــــس خانـــه مـــن ◇ چــــــه شــــــد؟ 💗

◇ هـــــی شــــانـــــس ◇ مـــگــر قــــرار نـــــبـود ◇ در خانــــه هـــمـــه را ◇ یـــــکبــار بـــــزنـــی ؟ ◇ پــــس خانـــه مـــن ◇ چــــــه شــــــد؟ 💗

۷ روز پیش
12K
یچیز دیگرو گرون کردم ولی فعلا بهتون نمیگم 😏

یچیز دیگرو گرون کردم ولی فعلا بهتون نمیگم 😏

۱ هفته پیش
10K
‏یک روز شاهی به از ۴۰ سال بردگی مهم نیست که زنده مانم یا بمیرم، هر جا که من باشم یا از من یاد شود، من آنجا پادشاهم. 👤بابک خرمدین ۱۷دی سالروز شهادت بابک خرمدین ...

‏یک روز شاهی به از ۴۰ سال بردگی مهم نیست که زنده مانم یا بمیرم، هر جا که من باشم یا از من یاد شود، من آنجا پادشاهم. 👤بابک خرمدین ۱۷دی سالروز شهادت بابک خرمدین توسط اعراب.. ‎

۱ هفته پیش
7K
‏اگه یکی از این 3 قلوها زنم بود تو مهمونیا و عروسیا به بهانه اینکه حواسم نبود اون یکیو بوس میکردم😐

‏اگه یکی از این 3 قلوها زنم بود تو مهمونیا و عروسیا به بهانه اینکه حواسم نبود اون یکیو بوس میکردم😐

۱ هفته پیش
10K