mrMohammadreza20

mrMohammadreza20

براےشناخت آدمهانباید
عجول بود
دیریازودخیلی قشنگ
خودشونونشونت میدن
فقط باید"صبور"بود

سال تحویل ،من ودنی جون جاتون خالی💜💜💜💜

سال تحویل ،من ودنی جون جاتون خالی💜💜💜💜

۳ روز پیش
6K
میرزامحمدقاسم خان قاجار سفیرایران درروسیه بود؛ وی درروسیه، بآموختن آشپزی پرداخت وپس ازحضور در رشت خورشتی را ابداع وبعدها بنام اوبه

میرزامحمدقاسم خان قاجار سفیرایران درروسیه بود؛ وی درروسیه، بآموختن آشپزی پرداخت وپس ازحضور در رشت خورشتی را ابداع وبعدها بنام اوبه "میرزا قاسمی" مشهورگردید

۴ روز پیش
4K
✌️ مترسـک دسـتهایت را... انقدر باز نکن... کسی نیـست که تو را در آغـوش بگیـرد... تاوان ایسـتادگی هـمیشه تنهـایست..😔✌

✌️ مترسـک دسـتهایت را... انقدر باز نکن... کسی نیـست که تو را در آغـوش بگیـرد... تاوان ایسـتادگی هـمیشه تنهـایست..😔✌

۴ روز پیش
5K
ریا نباشه هفت سین‌منه😂 😂

ریا نباشه هفت سین‌منه😂 😂

۴ روز پیش
9K
🔙بـــہ سـلامتے 🍷خــــودمــ ڪــہ #بـــــــود و #نبـــــــودمــ بـــراے کـسے مـهــمـ نــیستـــ

🔙بـــہ سـلامتے 🍷خــــودمــ ڪــہ #بـــــــود و #نبـــــــودمــ بـــراے کـسے مـهــمـ نــیستـــ

۴ روز پیش
5K
با ورود ارتش ترکیه و حامیانش‌ پس از ۵۸ روز به عفرین؛ مجسمه مشهور به کاوه آهنگر اسطوره‌ بزرگ ایرانیان از یکی از میدان اصلی شهر پایین کشیده شد.

با ورود ارتش ترکیه و حامیانش‌ پس از ۵۸ روز به عفرین؛ مجسمه مشهور به کاوه آهنگر اسطوره‌ بزرگ ایرانیان از یکی از میدان اصلی شهر پایین کشیده شد.

۴ روز پیش
9K
۴ روز پیش
8K
آخرین مرحله خونه تکونی😂

آخرین مرحله خونه تکونی😂

۴ روز پیش
8K
🌸 این الرجبیون... 🌹حلول ماه رجب المرجب و ولادت امام محمد باقر علیه السلام بر همگان مبارک باد🌹

🌸 این الرجبیون... 🌹حلول ماه رجب المرجب و ولادت امام محمد باقر علیه السلام بر همگان مبارک باد🌹

۴ روز پیش
5K
کریم خان درطول30سال شهریاری خود برخلاف رسم متداول سلاطین، عنوان شاهی رانپذیرفت وخودرا وکیل الرعایا نامید، فرمانروایی اودورازتجمل بود. سکه های اونشان دهنده شیوه زندگی اوست

کریم خان درطول30سال شهریاری خود برخلاف رسم متداول سلاطین، عنوان شاهی رانپذیرفت وخودرا وکیل الرعایا نامید، فرمانروایی اودورازتجمل بود. سکه های اونشان دهنده شیوه زندگی اوست

۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
5K
اگر به سیگار و قلیان عادت دارید درکنارش به آلو بخارا هم معتاد شوید 👈ترکیبات موجود در آلو بخارا درپاکسازی ریه و کبد بسیار مفید است سیگاری ها وساکنان شهرهای آلوده روزی ۳ وعده بخورند

اگر به سیگار و قلیان عادت دارید درکنارش به آلو بخارا هم معتاد شوید 👈ترکیبات موجود در آلو بخارا درپاکسازی ریه و کبد بسیار مفید است سیگاری ها وساکنان شهرهای آلوده روزی ۳ وعده بخورند

۷ روز پیش
6K
#سخن بزرگان#

#سخن بزرگان#

۷ روز پیش
7K
#کسانی که میگویند فقط دلت پاک باشد!!!

#کسانی که میگویند فقط دلت پاک باشد!!!

۷ روز پیش
5K
ابن هیثم متفکرایرانی که باشتباه اورا دربصره عرب دانسته اند، که درآن زمان تحت فرمان آل بویه ایرانی قرار داشت، زاده شد، وی 700سال قبل نیوتن، حرکت نور را بطور دقیق شرح داده بود

ابن هیثم متفکرایرانی که باشتباه اورا دربصره عرب دانسته اند، که درآن زمان تحت فرمان آل بویه ایرانی قرار داشت، زاده شد، وی 700سال قبل نیوتن، حرکت نور را بطور دقیق شرح داده بود

۷ روز پیش
4K
نظریه فرگشت اولین بارتوسط داروین بیان نشده بود برخلاف باورعموم خواجه نصیرالدین طوسی 600سال قبل ازداروین اولین بار نظریه تکامل (فرگشت) رامطرح کرد

نظریه فرگشت اولین بارتوسط داروین بیان نشده بود برخلاف باورعموم خواجه نصیرالدین طوسی 600سال قبل ازداروین اولین بار نظریه تکامل (فرگشت) رامطرح کرد

۷ روز پیش
4K
#سخن آیت الله بهجت(ره) در مقام حضرت زهرا(س)#

#سخن آیت الله بهجت(ره) در مقام حضرت زهرا(س)#

۷ روز پیش
7K
بزن باران ڪه دیوان در ڪمین اند پلیدان در لباس زهـد و دین انـد بزن باران ستمڪاران به ڪارند نهان در ظلمت،اما بی شمارند بزن باران ڪه دین را دام ڪردند شڪار خلق و صید ...

بزن باران ڪه دیوان در ڪمین اند پلیدان در لباس زهـد و دین انـد بزن باران ستمڪاران به ڪارند نهان در ظلمت،اما بی شمارند بزن باران ڪه دین را دام ڪردند شڪار خلق و صید خام ڪردند

۷ روز پیش
7K
🔵 فرخان یک سردارایرانی بود که تمام 20هزارتن سپاهی عرب راکه جهت تسخیرطبرستان فرستاده شده بودند،در گردنه ها ی کوهستانی دماوندکشتار نمود.گویندحتی یک تن نیززنده نماند که خبرشکست راببرد

🔵 فرخان یک سردارایرانی بود که تمام 20هزارتن سپاهی عرب راکه جهت تسخیرطبرستان فرستاده شده بودند،در گردنه ها ی کوهستانی دماوندکشتار نمود.گویندحتی یک تن نیززنده نماند که خبرشکست راببرد

۷ روز پیش
7K