m.a

mshahbaz82

ممنون از اینکه سر زدی
نظر در مورد نوشته هام فراموش نشه

نگو این آخرِ راهه! نه این نیست جواب عمری دنبالش دویدن بذار از حکمتت یک بار رد شم تقاصش با خودم بعد رسیدن (مسعود شاهبازپور)

نگو این آخرِ راهه! نه این نیست جواب عمری دنبالش دویدن بذار از حکمتت یک بار رد شم تقاصش با خودم بعد رسیدن (مسعود شاهبازپور)

۱ روز پیش
3K
ماه !!!! امشب ماهیه قرمز جدا... میشود....!!!!! از تنگ ناچیزِ دلم....!!!! قصد دریا کرده امشب بعدِ او میشود....!!!! یک عمر !!! حسرت حاصلم!!

ماه !!!! امشب ماهیه قرمز جدا... میشود....!!!!! از تنگ ناچیزِ دلم....!!!! قصد دریا کرده امشب بعدِ او میشود....!!!! یک عمر !!! حسرت حاصلم!!"" (مسعودشاهبازپور)

۲ روز پیش
6K
آرع دیگه روز شما خوشگلا هم مبارک 😜

آرع دیگه روز شما خوشگلا هم مبارک 😜

۲ روز پیش
4K
همدمِ شبهای تنهاییِ من امشبم حال خرابم را ببین آتشی افتاده بر جان و دلم تا نسیمِ صبح دم با من بشین (مسعودشاهبازپور)

همدمِ شبهای تنهاییِ من امشبم حال خرابم را ببین آتشی افتاده بر جان و دلم تا نسیمِ صبح دم با من بشین (مسعودشاهبازپور)

۲ روز پیش
7K
خواب بودم یا ک محو آرزو شایدم چیزی نبود از ابتدا ابتدای قصه پر کش بودم و ... در توهم بال و پر دادم خدا! (مسعودشاهبازپور)

خواب بودم یا ک محو آرزو شایدم چیزی نبود از ابتدا ابتدای قصه پر کش بودم و ... در توهم بال و پر دادم خدا! (مسعودشاهبازپور)

۳ روز پیش
7K
عاشقان رؤیایشان هم حیله بود زندگی و دلخوشی ها غصه بود دوستان با دشمنان هم کاسه اند مردی و مردانگی ها قصه بود (مسعودشاهبازپور)

عاشقان رؤیایشان هم حیله بود زندگی و دلخوشی ها غصه بود دوستان با دشمنان هم کاسه اند مردی و مردانگی ها قصه بود (مسعودشاهبازپور)

۳ روز پیش
6K
مثل فریادی که سرشار از سکوت یا سکوتی مملو از فریاد ها برگ سبزی در زمستان زیر برف تکه کاهی در میان بادها (مسعودشاهبازپور)

مثل فریادی که سرشار از سکوت یا سکوتی مملو از فریاد ها برگ سبزی در زمستان زیر برف تکه کاهی در میان بادها (مسعودشاهبازپور)

۴ روز پیش
4K
😔

😔

۴ روز پیش
7K
چرا خوابم فقط رنگی و زیباست چرا باید فقط تو خواب باشی چرا باید بخوابم کل عمرم که تو رؤیا برام بی تاب باشی؟! (مسعودشاهبازپور)

چرا خوابم فقط رنگی و زیباست چرا باید فقط تو خواب باشی چرا باید بخوابم کل عمرم که تو رؤیا برام بی تاب باشی؟! (مسعودشاهبازپور)

۴ روز پیش
5K
هی شدی رود و شدم سد سرِ راهِ تو نشستم سیل اومد تو وجودت بند بودم که شکستم (مسعودشاهبازپور)

هی شدی رود و شدم سد سرِ راهِ تو نشستم سیل اومد تو وجودت بند بودم که شکستم (مسعودشاهبازپور)

۴ روز پیش
2K
یه قصه باشه اولِ غیر از خداش بمیرم تا انتقام تلخمُ از زندگی بگیرم (مسعودشاهبازپور)

یه قصه باشه اولِ غیر از خداش بمیرم تا انتقام تلخمُ از زندگی بگیرم (مسعودشاهبازپور)

۵ روز پیش
2K
بعد از این باید بسوزی و بسازی حق نداری خودتو جایی ببازی دیگه پرهاتو میچینم که نتونی بپری تا که بگیرنت به بازی (مسعودشاهبازپور)

بعد از این باید بسوزی و بسازی حق نداری خودتو جایی ببازی دیگه پرهاتو میچینم که نتونی بپری تا که بگیرنت به بازی (مسعودشاهبازپور)

۵ روز پیش
2K
قلوه سنگی کفش دنیا را درید کنده ای در چرخ هایش گیر کرد شعر من سرشار از ماتم شد و ... این چنین حال مرا تفسیر کرد (مسعودشاهبازپور)

قلوه سنگی کفش دنیا را درید کنده ای در چرخ هایش گیر کرد شعر من سرشار از ماتم شد و ... این چنین حال مرا تفسیر کرد (مسعودشاهبازپور)

۵ روز پیش
3K
حسِ اون برگی رو دارم که رو شاخه ای اسیره آرزوش اینه ک پاییز اونو از شاخه بگیره (مسعودشاهبازپور)

حسِ اون برگی رو دارم که رو شاخه ای اسیره آرزوش اینه ک پاییز اونو از شاخه بگیره (مسعودشاهبازپور)

۶ روز پیش
3K
دلنوشته ای از یک سرباز مرزبانی😞😔 (مسعودشاهبازپور)

دلنوشته ای از یک سرباز مرزبانی😞😔 (مسعودشاهبازپور)

۶ روز پیش
3K
تو خودت تنهایی و تنها میمونی... بی کسی سخته چقد!!!اینو میدونی من که بی کسم خدایا توی دنیا تو هم انگاری داری منو میرونی 😞 (مسعود شاهبازپور)

تو خودت تنهایی و تنها میمونی... بی کسی سخته چقد!!!اینو میدونی من که بی کسم خدایا توی دنیا تو هم انگاری داری منو میرونی 😞 (مسعود شاهبازپور)

۶ روز پیش
3K
منم عاشقم ، عاشِقِ تو ولی.... نمون پایِ من زندگیتو نباز (مسعود شاهبازپور) 😞 😔

منم عاشقم ، عاشِقِ تو ولی.... نمون پایِ من زندگیتو نباز (مسعود شاهبازپور) 😞 😔

۷ روز پیش
3K
یه کابوس تلخه برام زندگی امیدم یه رؤیای پوشالیه خدایا ببین ک کویر دلم شبش بی ستاره ست و تو خالیه (مسعود شاهبازپور)

یه کابوس تلخه برام زندگی امیدم یه رؤیای پوشالیه خدایا ببین ک کویر دلم شبش بی ستاره ست و تو خالیه (مسعود شاهبازپور)

۷ روز پیش
3K
قصه ی ما زندگی در جنگ بود حجم دنیا واسه ی ما تنگ بود هر کجا که پر کشیدیم آخرش قسمت ما جای دانه سنگ بود (مسعود شاهبازپور)

قصه ی ما زندگی در جنگ بود حجم دنیا واسه ی ما تنگ بود هر کجا که پر کشیدیم آخرش قسمت ما جای دانه سنگ بود (مسعود شاهبازپور)

۱ هفته پیش
3K