محمد

mysyousefi


https://t.me/joinchat/AAAAAEOA_CS7tkvBf7iZVw
کانال عکس و نقاشی با موضوع آزاد

اشتباهم این بود که هرجا رنجیدم ، خندیدم فکر کردند درد ندارد ، ضربه هایشان را محکم تر زدند ... 🍁 @Photo_Paint 🍁 https://t.me/joinchat/AAAAAEOA_CS7tkvBf7iZVw

اشتباهم این بود که هرجا رنجیدم ، خندیدم فکر کردند درد ندارد ، ضربه هایشان را محکم تر زدند ... 🍁 @Photo_Paint 🍁 https://t.me/joinchat/AAAAA...

۱۰ ساعت پیش
6K
برای همه شما بارانی از عشق را آرزومندم... 🍁 @Photo_Paint 🍁 https://t.me/joinchat/AAAAAEOA_CS7tkvBf7iZVw

برای همه شما بارانی از عشق را آرزومندم... 🍁 @Photo_Paint 🍁 https://t.me/joinchat/AAAAA...

۱۰ ساعت پیش
2K
‌‌ملتی که شادی‌هایشان را در مقابل بهشت فروختند قابل احترام نیستند، بلکه قابل ترحم‌اند... 👤 #پائولو_کوئلیو https://t.me/joinchat/AAAAAEOA_CS7tkvBf7iZVw

‌‌ملتی که شادی‌هایشان را در مقابل بهشت فروختند قابل احترام نیستند، بلکه قابل ترحم‌اند... 👤 #پائولو_کوئلیو https://t.me/joinchat/AAAAA...

۱۴ ساعت پیش
6K
🌹1 مهر ماه _ سالروز تولد یگانه اختر آواز ایران🌹 ( استاد محمدرضا شجریان ) بر تمام هنر دوستان مبارک نقاش:جواد اسپرهم 🍁 @Photo_Paint 🍁

🌹1 مهر ماه _ سالروز تولد یگانه اختر آواز ایران🌹 ( استاد محمدرضا شجریان ) بر تمام هنر دوستان مبارک نقاش:جواد اسپرهم 🍁 @Photo_Paint 🍁

۱۵ ساعت پیش
4K
هنگامی که شب فرا می‌رسد، نگرانی‌هایتان را خاموش و رویاهایتان را روشن کنید. 🍁 @Photo_Paint 🍁 https://t.me/joinchat/AAAAAEOA_CS7tkvBf7iZVw

هنگامی که شب فرا می‌رسد، نگرانی‌هایتان را خاموش و رویاهایتان را روشن کنید. 🍁 @Photo_Paint 🍁 https://t.me/joinchat/AAAAA...

۱ روز پیش
6K
مانند درخت باش. بگذار برگ های مرده بریزند . 🍁 @Photo_Paint 🍁 https://t.me/joinchat/AAAAAEOA_CS7tkvBf7iZVw

مانند درخت باش. بگذار برگ های مرده بریزند . 🍁 @Photo_Paint 🍁 https://t.me/joinchat/AAAAA...

۱ روز پیش
3K
مجرد همیشه معنی تنهایی نمیده, و رابطه هم همیشه معنی شاد بودن نمیده 🍃🌸 @Photo_Paint 🌸🍃 https://t.me/joinchat/AAAAAEOA_CS7tkvBf7iZVw

مجرد همیشه معنی تنهایی نمیده, و رابطه هم همیشه معنی شاد بودن نمیده 🍃🌸 @Photo_Paint 🌸🍃 https://t.me/joinchat/AAAAA...

۱ روز پیش
3K
انقدر تکرار میشن تا یاد گرفته بشن... تو مشکلاتی که برات پیش میاد، لحظه ای خودِ مشکل رو رها کن، به درسی که برات داره دقت کن

انقدر تکرار میشن تا یاد گرفته بشن... تو مشکلاتی که برات پیش میاد، لحظه ای خودِ مشکل رو رها کن، به درسی که برات داره دقت کن

۲ روز پیش
3K
هر روز خندان تر باش ! آرام تر ، مهربان تر ، بخشنده تر صبورتر ، با گذشت تر حواست به نگاه خدا باشد که چشمش به زیباتر شدن و لایق تر شدن توست. 🍃🌸 ...

هر روز خندان تر باش ! آرام تر ، مهربان تر ، بخشنده تر صبورتر ، با گذشت تر حواست به نگاه خدا باشد که چشمش به زیباتر شدن و لایق تر شدن توست. 🍃🌸 @Photo_Paint 🌸🍃 https://t.me/joinchat/AAAAA...

۲ روز پیش
2K
تو انتخاب میکنی که امروز خوشحال باشی با ناراحت... اخم کنی یا لبخند بزنی https://t.me/joinchat/AAAAAEOA_CS7tkvBf7iZVw

تو انتخاب میکنی که امروز خوشحال باشی با ناراحت... اخم کنی یا لبخند بزنی https://t.me/joinchat/AAAAA...

۲ روز پیش
3K
آدمایی که ، بهت بد کردن همیشه فکر میکنن پستات درمورد اوناست... https://t.me/joinchat/AAAAAEOA_CS7tkvBf7iZVw

آدمایی که ، بهت بد کردن همیشه فکر میکنن پستات درمورد اوناست... https://t.me/joinchat/AAAAA...

۲ روز پیش
3K
🍃 🌸 @Photo_Paint 🌸 🍃 الهی امشب هرچی خوبیه وخوشبختیه خدای مهربون براتون رقم بزنه کلبه هاتون ازمحبت گرم باشه وآرامش مهمون همیشگی خونه هاتون باشه شبتون آروم ودرپناه خدا 🍃 🌸 @Photo_Paint 🌸 🍃 ...

🍃 🌸 @Photo_Paint 🌸 🍃 الهی امشب هرچی خوبیه وخوشبختیه خدای مهربون براتون رقم بزنه کلبه هاتون ازمحبت گرم باشه وآرامش مهمون همیشگی خونه هاتون باشه شبتون آروم ودرپناه خدا 🍃 🌸 @Photo_Paint 🌸 🍃 https://t.me/joinchat/AAAAA...

۳ روز پیش
396
کلاً مردمان جالبی هستیم... 😔😔 🍃🌸 @Photo_Paint 🌸🍃 https://t.me/joinchat/AAAAAEOA_CS7tkvBf7iZVw

کلاً مردمان جالبی هستیم... 😔😔 🍃🌸 @Photo_Paint 🌸🍃 https://t.me/joinchat/AAAAA...

۳ روز پیش
4K