۲ هفته پیش
6
کی اینو میشناسه؟

کی اینو میشناسه؟

۲ هفته پیش
2
۲ هفته پیش
2
شب همگی بخیر💤👋🌙

شب همگی بخیر💤👋🌙

۲ هفته پیش
2
نارنگیام دارن مامان بابا میشن😹😹😹

نارنگیام دارن مامان بابا میشن😹😹😹

۲ هفته پیش
2
۲ هفته پیش
2
عکس شوگا رو خریدم😻😻😻 پشتش هم عکس تهیونگ و نامجونه😻😻😻

عکس شوگا رو خریدم😻😻😻 پشتش هم عکس تهیونگ و نامجونه😻😻😻

۲ هفته پیش
3
for aysan

for aysan

۲ هفته پیش
4
۲ هفته پیش
2
#پارت_پنجاهو_شیش میجو : اخرین لباسو گذاشتم توی چمدون . فردا باید میرفتیم . من دلم خیلی برا بچه ها تنگ میشه و نمی دونم اینو به چه زبونی به بابا بگم . اون میگفت سریع ...

#پارت_پنجاهو_شیش میجو : اخرین لباسو گذاشتم توی چمدون . فردا باید میرفتیم . من دلم خیلی برا بچه ها تنگ میشه و نمی دونم اینو به چه زبونی به بابا بگم . اون میگفت سریع باید بریم و کاراش تو کره تموم شده اما من....... پوفی کردم . عمرا بابا ...

۲ هفته پیش
9
#پارت_پنجاه_و_شش #میجو لونا: خم شدم و گفتم : معذرت میخوام . هول شده دستاشو اورد بالا و تو هوا تکون داد و گفت : ا..اشکال نداره . گفتم که . سرمو بلند کردم و به ...

#پارت_پنجاه_و_شش #میجو لونا: خم شدم و گفتم : معذرت میخوام . هول شده دستاشو اورد بالا و تو هوا تکون داد و گفت : ا..اشکال نداره . گفتم که . سرمو بلند کردم و به چشمای براق مشکیش خیره شدم . بسته ی گوشتی که گرفته بود و برداشت و ...

۲ هفته پیش
39
ازم دوری اما هر وقت دستمو میزارم رو قلبم اونجایی #bts #taehyung #v #edit #pro

ازم دوری اما هر وقت دستمو میزارم رو قلبم اونجایی #bts #taehyung #v #edit #pro

۲ هفته پیش
20
+من درک نمی‌کنم کع چجوری کسی می‌تونع اینقدر اعتیآد آور باشع💡 #jungkook #bts #pic #text

+من درک نمی‌کنم کع چجوری کسی می‌تونع اینقدر اعتیآد آور باشع💡 #jungkook #bts #pic #text

۲ هفته پیش
3
بخاطر گذشته گریه نکن اون دیگه تموم شده🔪 :)

بخاطر گذشته گریه نکن اون دیگه تموم شده🔪 :)

۲ هفته پیش
1
برخی آدما میان تو زندگیت.فقط واسه اینکه یادت بندازن نباید به کسی اعتماد کنی:) #me #reel_p_a_l

برخی آدما میان تو زندگیت.فقط واسه اینکه یادت بندازن نباید به کسی اعتماد کنی:) #me #reel_p_a_l

۴ هفته پیش
5