من همونیم که هیچکی با اخلاقش حال نمیکنه:)

من همونیم که هیچکی با اخلاقش حال نمیکنه:)

۲۰ مهر 1398
3K
من بی ادب نیستم اما اون حرفایی رو میزنم که تو تخم گفتنشون رو ندارم:)

من بی ادب نیستم اما اون حرفایی رو میزنم که تو تخم گفتنشون رو ندارم:)

۲۰ مهر 1398
3K
هرگز اجازه نده کسی وقتت رو دوبار تلف کنه:)

هرگز اجازه نده کسی وقتت رو دوبار تلف کنه:)

۲۰ مهر 1398
2K
کاراما منو نداره هرچی لایقش باشی،واست سرو میشه:)

کاراما منو نداره هرچی لایقش باشی،واست سرو میشه:)

۲۰ مهر 1398
3K
مشترکی که در دسترس نبود،خاموشش کنید تا ابد:)

مشترکی که در دسترس نبود،خاموشش کنید تا ابد:)

۴ هفته پیش
2K
لبخند من رو باور نکن:) #ulzzing #gril

لبخند من رو باور نکن:) #ulzzing #gril

۴ هفته پیش
2K
_You belong whit me♡) #ulzzing #gril

_You belong whit me♡) #ulzzing #gril

۴ هفته پیش
3K
من به دست خودم کشته شدم بدون اینکه خودکشی کنم فقط اعتماد کردم اعتماد:) #جونگهیون #شاینی

من به دست خودم کشته شدم بدون اینکه خودکشی کنم فقط اعتماد کردم اعتماد:) #جونگهیون #شاینی

۴ هفته پیش
4K
تو این دنیا کسایی هستن که با وجود اینکه نمیتونم ببخشمشون فراموش هم نخواهند شد! #تهیونگ

تو این دنیا کسایی هستن که با وجود اینکه نمیتونم ببخشمشون فراموش هم نخواهند شد! #تهیونگ

۴ هفته پیش
4K
اگه خونه جاییه که قلبت اونجاس سوال اینکه کجا باید بری؟ وقتی قلبی نداری؟ #stary_kids

اگه خونه جاییه که قلبت اونجاس سوال اینکه کجا باید بری؟ وقتی قلبی نداری؟ #stary_kids

۴ هفته پیش
2K
_when l say it only happened never see that...♡] #pony #ulzzing_gril

_when l say it only happened never see that...♡] #pony #ulzzing_gril

۳ هفته پیش
2K
say!!!you are my only one♡×] #ulzzing_gril

say!!!you are my only one♡×] #ulzzing_gril

۳ هفته پیش
2K
_we are full of sub but we are laugh mr.judge♡× #pci #ulzzing_boy

_we are full of sub but we are laugh mr.judge♡× #pci #ulzzing_boy

۳ هفته پیش
2K