دلبریهای خدایی

nafas08600

این روزهاسفیدی سقف اتاقم بهانه ی خوبی ست برای ازبین بردن دردهایم.یه فروردینی مغرور. عاشق گیتار. بارون. شمال دریاشووهوای نم وشرجیش😍
.
.پستام به حالم بستگی داره
متولدخوزستان. خیابان بهار. کوچه فروردین پلاک 12

بیشتر  بیشتر