★ŋ★ム★ƒ★ム★s★

nafas_ss


#خیابان زمستان#کوچه دی#پلاک ۲۶
turk girl
تو این یخ بندان زندگی باید ســــــرد باشی تا آب نشوی


من از بیگانگان دیگر ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد

چهارشنبه سوریتون مبارررررررررررک😘 😘

چهارشنبه سوریتون مبارررررررررررک😘 😘

۱۴ ساعت پیش
3K
آلا باااااااا...

آلا باااااااا...

۱ روز پیش
4K
😜 😜

😜 😜

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
خواهش میکنم بخونین:🙏❤ مواظب پست هایی که لایک میکنیم باشیم هر پستی رو لایک نکنیم پست ها رو خوب بخونیم ببینیم فکر کنیم بعد لایکش کنیم ما وقتی چشم بسته لایک میکنیم کسی که پست ...

خواهش میکنم بخونین:🙏❤ مواظب پست هایی که لایک میکنیم باشیم هر پستی رو لایک نکنیم پست ها رو خوب بخونیم ببینیم فکر کنیم بعد لایکش کنیم ما وقتی چشم بسته لایک میکنیم کسی که پست گذاشته نمیدونه که ما چشم بسته لایکش کردیم فکر میکنه پستش مورد محبوب همه قرار ...

۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
4K
آرامش منه

آرامش منه

۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
آقاجان به خوبا سر میزنی؟ مگه ما آدم بدا دل نداریم؟ میخواستی خاطرخواهمون نمیکردی خاطر خواه کردی رفتی پشت پرده😔

آقاجان به خوبا سر میزنی؟ مگه ما آدم بدا دل نداریم؟ میخواستی خاطرخواهمون نمیکردی خاطر خواه کردی رفتی پشت پرده😔

۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
6K
هی بمیری براش اما نبینه چشاش

هی بمیری براش اما نبینه چشاش

۴ روز پیش
3K
والله😕

والله😕

۴ روز پیش
7K
؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟

۴ روز پیش
4K
شجاع باشین لطفا...😉

شجاع باشین لطفا...😉

۵ روز پیش
5K
۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
7K
۵ روز پیش
7K
۵ روز پیش
6K
۵ روز پیش
4K
ســــــــفر عشــــــــق

ســــــــفر عشــــــــق

۱۲ بهمن 1397
2K