نپصشونمــــ:|

nafasw.p

اعذو بع الله من ادمع لاشی:/
فدای تارع موهات..❤

نمیخوایی منو....❤

دیگع نمیبینیم همو..❤
بع من نزدیک نشو گم میشی ط سیاهیم:)هع:|


مع یع بادکنکم ط شهرع کاکتوصا🍁 🍃 ❄

ما استینایع سوییشرتمون بلندع نیازی بع گرمای دستای کسی نداریم حاجی👽 💀


منو چشاش شماع همع😻

همیشع گفدم تاجع سرمی تا بفهمی شاه کیع💫
بعدع من عیچکسی مانندع من برا ط نخواهد شد:)💔
خداع نقاشیم کردع شیطان طراحیم👽 💀

زادع بهشت،صاکنع جهنم، عز جنسع حوا، در جنسع عادم:|


بودی نوش نبودی فراموش:|
ყ¤ʊ+ოε=εЯ¤Я

کپی ممنوع:|#fighter
#تنعا
#تخصنع خداعم نع گدام ولی واسع رفیقام دنیارو میگام♪هع:)


دعوا میکنیم:)
فحش میدیم:)
داد میزنیع:)
قعر میکنم:)
ط قعر نکن:)
بغلم کن💔 ☺ 🙈حالا کع ط داریع میری دعا کن عشقت بمیرع :)

سخنی حدیثی؟
http://instagraph.ir/harfeto/577242891

میخندم اون روزی کع با گریع برگردی😿 💔
این قلبع لعنتی درد میکنع:)💔💠بسم الله الرحمن الرحیم💠 💰 کسب درآمد اینترنتی دیگه دردسری نداره ... به راحتی و فقط با گوشیتون 📲 درآمد دلاری 💵 داشته باشید ... هرکسی میتونه از این آموزش استفاده کنه ... ولی اگه ...

💠بسم الله الرحمن الرحیم💠 💰 کسب درآمد اینترنتی دیگه دردسری نداره ... به راحتی و فقط با گوشیتون 📲 درآمد دلاری 💵 داشته باشید ... هرکسی میتونه از این آموزش استفاده کنه ... ولی اگه یه پیج یا کانال دارید حتما این آموزش رو امتحان کنید 😇 چون فقط با ...

۱ مهر 1398
18K
#بی‌مخاطب

#بی‌مخاطب

۳ مهر 1398
3K
۳ مهر 1398
2K
#بی‌مخاطب

#بی‌مخاطب

۳ مهر 1398
3K
مَنـًـ عَگـِـهِـ قَلًِــبًَـمـّـ سَــرَمـًِـ مِنَـتـًِـ تًَپـِّـیـًُدَن ُُبِـزآرِّهًُّــ دًَرِشّــ مِیًّـــآرًّمِــ

مَنـًـ عَگـِـهِـ قَلًِــبًَـمـّـ سَــرَمـًِـ مِنَـتـًِـ تًَپـِّـیـًُدَن ُُبِـزآرِّهًُّــ دًَرِشّــ مِیًّـــآرًّمِــ

۷ شهریور 1398
12K
سِنده گوه از ظهر خوابیده تا الان 😂 منم یکم خلاقیت به خرج دادم چندتا فیلم و عکس گرفتم ازش😂 حوصله ام سر رفت اینجا 😑

سِنده گوه از ظهر خوابیده تا الان 😂 منم یکم خلاقیت به خرج دادم چندتا فیلم و عکس گرفتم ازش😂 حوصله ام سر رفت اینجا 😑

۲۹ شهریور 1398
15K