nafas

nafaszd

مهمترین درسی که از زندگی یاد گرفتم این بود که هیچ کس شبیه حرفاش نیست

😑😑

😑😑

۲۰ بهمن 1397
6K
😚😚😎😛

😚😚😎😛

۲۴ شهریور 1397
3K
۲۲ تیر 1397
10K
زیبایی بدون شرح

زیبایی بدون شرح

۱۵ تیر 1397
7K
۱۲ تیر 1397
9K
۲۱ بهمن 1396
9K
۱۰ دی 1395
65K
خودم نفس ۲۰ سالمه کرمانی هستم کامنت بزارین اشنا شیم

خودم نفس ۲۰ سالمه کرمانی هستم کامنت بزارین اشنا شیم

۱۱ تیر 1395
70K