اگر فکر میکنید پیروزید یا اگر فکر میکنید بازنده اید در هر صورت حق با شماست شما همان خواهید شد که تصور میکنید ...!

اگر فکر میکنید پیروزید یا اگر فکر میکنید بازنده اید در هر صورت حق با شماست شما همان خواهید شد که تصور میکنید ...!

۲ شهریور 1398
516
ای در دل من، میل و تمنا همه تو ! وَندر سر من، مایه ی سودا همه تو ! هر چند به روزگار در مینگرم امروز همه تویی ! و فردا همه تو ! ♥️🍃

ای در دل من، میل و تمنا همه تو ! وَندر سر من، مایه ی سودا همه تو ! هر چند به روزگار در مینگرم امروز همه تویی ! و فردا همه تو ! ♥️🍃

۲ شهریور 1398
531
عاشقانه

عاشقانه

۲ شهریور 1398
506
‌دلم را که مرور می کنم... تمام آن از آن توست... فقط نقطه ای از آن خودم، روی آن نقطه هم میخ میکوبم و قاب عکس تو را می آویزم ‌‌‎‌‌‌‎

‌دلم را که مرور می کنم... تمام آن از آن توست... فقط نقطه ای از آن خودم، روی آن نقطه هم میخ میکوبم و قاب عکس تو را می آویزم ‌‌‎‌‌‌‎

۲ شهریور 1398
501
سعی کن روی پای خودت بایستی ، اگر افتادی بدان که در این دنیا هیچکس خم نمیشود دست تو را بگیرد بلندت کند ...!

سعی کن روی پای خودت بایستی ، اگر افتادی بدان که در این دنیا هیچکس خم نمیشود دست تو را بگیرد بلندت کند ...!

۲۲ مرداد 1398
504
🌺سلام بر نگاه‌هایی که 🌸صداقت زینت‌شان است 🌺سلام بر مهر آدمی که 🌸بالاترین سرمایه است 🌺سلام به شما یاران پر مهر 🌸صبحتون بخیر و شادی 🌺امروزتون سراسر 🌸خوشی و خوشبختی 🌷یکشـنـبـه‌تـون گلبـــارون🌷

🌺سلام بر نگاه‌هایی که 🌸صداقت زینت‌شان است 🌺سلام بر مهر آدمی که 🌸بالاترین سرمایه است 🌺سلام به شما یاران پر مهر 🌸صبحتون بخیر و شادی 🌺امروزتون سراسر 🌸خوشی و خوشبختی 🌷یکشـنـبـه‌تـون گلبـــارون🌷

۶ مرداد 1398
498
❤️ | @My_LoOove1

❤️ | @My_LoOove1

۲۳ تیر 1398
498
۲۳ تیر 1398
498
۲۳ تیر 1398
498
۲۳ تیر 1398
503
۲۳ تیر 1398
497
اولین پست دخترا بعد ازشکست عشقی😅😂

اولین پست دخترا بعد ازشکست عشقی😅😂

۲۲ تیر 1398
499
۲۲ تیر 1398
498
۲۲ تیر 1398
495
۲۲ تیر 1398
498
۲۲ تیر 1398
497
۲۲ تیر 1398
502
۲۲ تیر 1398
497
۲۲ تیر 1398
494
۲۲ تیر 1398
501