پریدا

naiyer-na

خدایا برای تمام لحظاتی که تو با من بودی ومن بی تووووو
مرا ببخش

۲۴ خرداد 1397
338
۲۴ خرداد 1397
353
۲۳ خرداد 1397
473
۲۳ خرداد 1397
463
۲۳ خرداد 1397
501
۲۳ خرداد 1397
443
۲۳ خرداد 1397
436
دنـبالِ مـن خـواهی گـشت⚪️ در آدم هـای بعـدی⚫️

دنـبالِ مـن خـواهی گـشت⚪️ در آدم هـای بعـدی⚫️

۲۳ خرداد 1397
412