پریدا

naiyer-na

خدایا برای تمام لحظاتی که تو با من بودی ومن بی تووووو
مرا ببخش

۲۴ خرداد 1397
417
۲۴ خرداد 1397
430
۲۳ خرداد 1397
539
۲۳ خرداد 1397
541
۲۳ خرداد 1397
562
۲۳ خرداد 1397
504
۲۳ خرداد 1397
494
دنـبالِ مـن خـواهی گـشت⚪️ در آدم هـای بعـدی⚫️

دنـبالِ مـن خـواهی گـشت⚪️ در آدم هـای بعـدی⚫️

۲۳ خرداد 1397
477