پریدا

naiyer-na

خدایا برای تمام لحظاتی که تو با من بودی ومن بی تووووو
مرا ببخش

۲۴ خرداد 1397
482
۲۴ خرداد 1397
496
۲۳ خرداد 1397
593
۲۳ خرداد 1397
595
۲۳ خرداد 1397
610
۲۳ خرداد 1397
552
۲۳ خرداد 1397
543
دنـبالِ مـن خـواهی گـشت⚪️ در آدم هـای بعـدی⚫️

دنـبالِ مـن خـواهی گـشت⚪️ در آدم هـای بعـدی⚫️

۲۳ خرداد 1397
527