طراحی چهره

طراحی چهره

۳ هفته پیش
2K
طراحی پرتره

طراحی پرتره

۳ هفته پیش
2K
#طراحی #چهره

#طراحی #چهره

۱۲ آبان 1398
2K
#طراحی #چهره #مداد

#طراحی #چهره #مداد

۱۲ آبان 1398
2K
#طراحی #چهره #مداد

#طراحی #چهره #مداد

۱۱ آبان 1398
3K
#طراحی #چهره #مداد

#طراحی #چهره #مداد

۴ آبان 1398
3K
#طراحی #فیگوراتیو # #هنر...

#طراحی #فیگوراتیو # #هنر...

۲ آبان 1398
1K
#مجسمه سازی #قالب گیری #هنر #پیکره تراشی تندیس #تندیس کریم خان زند سنگ گوهره ارتفاع ۴متر میدان کریم خان زند خرم آباد لرستان...

#مجسمه سازی #قالب گیری #هنر #پیکره تراشی تندیس #تندیس کریم خان زند سنگ گوهره ارتفاع ۴متر میدان کریم خان زند خرم آباد لرستان...

۲ آبان 1398
3K
#طراحی #چهره #مداد...پرتره دالکم (مادر)

#طراحی #چهره #مداد...پرتره دالکم (مادر)

۲ آبان 1398
2K
#طراحی #چهره #مداد #هنرمند..پرتره استاد شهریار

#طراحی #چهره #مداد #هنرمند..پرتره استاد شهریار

۲ آبان 1398
2K
#طراحی #چهره #مداد رنگی #هنر #خطوط #اسکیس #نقاشی #painting #portraitphotography #arras #canvasshoes #sculpture #statuary #artist

#طراحی #چهره #مداد رنگی #هنر #خطوط #اسکیس #نقاشی #painting #portraitphotography #arras #canvasshoes #sculpture #statuary #artist

۱ آبان 1398
3K
#طراح #مجسمه سازی #قالب گیری #هنر #پیکره تراشی تندیس سوار کاسیت لرستان خرم آباد ارتفاع پنج متر جنس بتن

#طراح #مجسمه سازی #قالب گیری #هنر #پیکره تراشی تندیس سوار کاسیت لرستان خرم آباد ارتفاع پنج متر جنس بتن

۱ آبان 1398
2K
#طراحی #چهره #مداد رنگی #هنر #خطوط #اسکیس art #portraitphotography #arras #canvasshoes #sculpture #statuary

#طراحی #چهره #مداد رنگی #هنر #خطوط #اسکیس art #portraitphotography #arras #canvasshoes #sculpture #statuary

۱ آبان 1398
2K
#طراحی-پرتره #هنرمند #هنر #نقاشی #خرم-آباد #ایران

#طراحی-پرتره #هنرمند #هنر #نقاشی #خرم-آباد #ایران

۱ آبان 1398
3K