آهاے دُخــــــے لــــازم نیــس تلَاش کُنے کِـــــہ خـــــاص بـــاشــــے دُختــــــــــربودن خُُودش نَهــــــــــایتہِ خــاص بــــــــُُُــودنــــــــــہہ⇨ https://telegram.me/tiz_bor https://telegram.me/tiz_bor https://telegram.me/tiz_bor

آهاے دُخــــــے لــــازم نیــس تلَاش کُنے کِـــــہ خـــــاص بـــاشــــے دُختــــــــــربودن خُُودش نَهــــــــــایتہِ خــاص بــــــــُُُــودنــــــــــہہ⇨ https://telegram.me/tiz_borhttps://telegram.me/tiz_borhttps://telegram.me/tiz_bor

۲۳ آذر 1395
6K
بعضی وقت ها دلم می خواهد حالم بد باشد! دنبال بهانه میگردم که غمگین باشم! فقط برای یک چیز که تو بیایی و با نگرانی بپرسی از چه چیز ناراحتی و من بگویم:《 'هیچ' دلم ...

بعضی وقت ها دلم می خواهد حالم بد باشد! دنبال بهانه میگردم که غمگین باشم! فقط برای یک چیز که تو بیایی و با نگرانی بپرسی از چه چیز ناراحتی و من بگویم:《 'هیچ' دلم برای نگرانیت تنگ شده بود!》 https://telegram.me/tiz_bor

۲۲ آذر 1395
5K
https://telegram.me/tiz_bor ✍فِـّکّـّرِّ مـّیّـکّـرّدّمّ بـّاّ بَـّقـّیّـهّ فَّـرّقّ دّاَّرّیّ ➣ اّرّهّ فَّـرّقّ دّاّشـّتّـیّ □■ √ تـّوّ اّزّ هَّمّـّهّ بّـدّتـّرّ بُّـوّدّی بِّیِّ پِّـّدَرّْ √

https://telegram.me/tiz_bor ✍فِـّکّـّرِّ مـّیّـکّـرّدّمّ بـّاّ بَـّقـّیّـهّ فَّـرّقّ دّاَّرّیّ ➣ اّرّهّ فَّـرّقّ دّاّشـّتّـیّ □■ √ تـّوّ اّزّ هَّمّـّهّ بّـدّتـّرّ بُّـوّدّی بِّیِّ پِّـّدَرّْ √

۲۲ آذر 1395
5K
گپ انیمیت برنامه لاین میخوااااااام

گپ انیمیت برنامه لاین میخوااااااام

۱۱ خرداد 1395
4K
- با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن. حرمتها

- با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن. حرمتها "شکسته" میشود. - به کسی بیشتر از جنبه اش خوبی نکن. تبدیل به "وظیفه" میشود. - به کسی بیشتر از جنبه اش عشق نورز. "بی ارزش" میشوی.

۷ خرداد 1395
4K
ای فلک گر مرا نمیزادی اجاقت کور بود ! من که خود راضی به این خلقت نبودم زور بود ؟ من که باشم یا نباشم کار دنیا لنگ نیست . من بمانم یا بمیرم هیچکس ...

ای فلک گر مرا نمیزادی اجاقت کور بود ! من که خود راضی به این خلقت نبودم زور بود ؟ من که باشم یا نباشم کار دنیا لنگ نیست . من بمانم یا بمیرم هیچکس دلتنگ نیست ...

۱۰ اردیبهشت 1395
5K
اے روزگــــــــــار سلامتےاونےکہ صندلےآخر کلاس بود تیکہ مینداخت تا همہ بخندن ولے... تاآخر کلاس جـاش دَمِ در کلاس بـود شده حکایت زندگی من......

اے روزگــــــــــار سلامتےاونےکہ صندلےآخر کلاس بود تیکہ مینداخت تا همہ بخندن ولے... تاآخر کلاس جـاش دَمِ در کلاس بـود شده حکایت زندگی من......

۱۰ اردیبهشت 1395
4K
موهای سیاه چون شبت را بوسیــــــــــــــــــــد S پیشانی لبریز تبت را بوسیدs باید که به گونه ات قناعت بڪنــــــــــــــــــــدs وقتی که نمی شود لبت را بوســــــــــــــــــــیدs

موهای سیاه چون شبت را بوسیــــــــــــــــــــد S پیشانی لبریز تبت را بوسیدs باید که به گونه ات قناعت بڪنــــــــــــــــــــدs وقتی که نمی شود لبت را بوســــــــــــــــــــیدs

۷ اسفند 1394
4K
ﺭﻭﺯ ﺑـــﻪ ﺭﻭﺯ ﺑًــــﺪًﻥٍ ﻣًـــــﻦ ﮐًﺒــــــﻮﺩ ﺗًــــﺮ ﻣﯿـــﺸــﻮًﺩ ... ﺑًــــﺲ ﮐــﻪ ﺧـــــﻮﺩًﻡ ﺭﺍ ﻣﯿــــﺰًﻧًــــﻢ ﺑــﻪ ﻧًﻔـــﻬﻤـﯽ...

ﺭﻭﺯ ﺑـــﻪ ﺭﻭﺯ ﺑًــــﺪًﻥٍ ﻣًـــــﻦ ﮐًﺒــــــﻮﺩ ﺗًــــﺮ ﻣﯿـــﺸــﻮًﺩ ... ﺑًــــﺲ ﮐــﻪ ﺧـــــﻮﺩًﻡ ﺭﺍ ﻣﯿــــﺰًﻧًــــﻢ ﺑــﻪ ﻧًﻔـــﻬﻤـﯽ...

۲۰ دی 1394
3K
همین کافیست که باشی حتی ازدور! حتی اگر نبینمت.. بازدست گل می دهم به آب نکندکه نباشی... من مهربانی ات را پشت قاب حضورت می بینم... مرسی ک هستی عشقم مرسی ک تو رو دارم ...

همین کافیست که باشی حتی ازدور! حتی اگر نبینمت.. بازدست گل می دهم به آب نکندکه نباشی... من مهربانی ات را پشت قاب حضورت می بینم... مرسی ک هستی عشقم مرسی ک تو رو دارم تویی ک از دور مثل کوه پشتمی

۹ دی 1394
5K
نبوده نیست نخواهد بود ! عزیزتر از تــsـو کسی برای من . . .

نبوده نیست نخواهد بود ! عزیزتر از تــsـو کسی برای من . . .

۲۳ آذر 1394
4K
غسال جوانی را می شست دیدم زار زار گریه می ڪند بهش گفتم چی شده تو ڪه روزی صد نفر رو غسل میڪنی !!! روی بازوی جوان رو نشونم داد 〇نوشتہ بود برام گریه ڪڹ ...

غسال جوانی را می شست دیدم زار زار گریه می ڪند بهش گفتم چی شده تو ڪه روزی صد نفر رو غسل میڪنی !!! روی بازوی جوان رو نشونم داد 〇نوشتہ بود برام گریه ڪڹ غســـــال... ... مآدر...... ندارم ↯↯↯↯↯ فقط با ناز بشور .............. بدون نازکش قد کشیدم...

۸ آذر 1394
5K
یــــــــــــکی رو داشـــــــــــــــــتم کـــــــــــــــــه با دنـــــــــــــــیا عوضـــــــــــــــــش نمیـــــــــــــــــکردم!! ولــــــــــــــی... دنـــــــــــــــــیاعوضـــــــــــــــــش کـــــــــــــــــرد... یادش بخــــــــــــــــــــــــــــــــــیر ❣❢

یــــــــــــکی رو داشـــــــــــــــــتم کـــــــــــــــــه با دنـــــــــــــــیا عوضـــــــــــــــــش نمیـــــــــــــــــکردم!! ولــــــــــــــی... دنـــــــــــــــــیاعوضـــــــــــــــــش کـــــــــــــــــرد... یادش بخــــــــــــــــــــــــــــــــــیر ❣❢

۷ آذر 1394
3K
فدای صداقت بی سوادی که وقتی ازش پرسیدن : عشق چند حرفه ؟ گفت : چهار حرف همه بهش خندیدن در حالی که اون داشت با خودش زمزمه میکرد : مادر مگه چند حرفه ؟

فدای صداقت بی سوادی که وقتی ازش پرسیدن : عشق چند حرفه ؟ گفت : چهار حرف همه بهش خندیدن در حالی که اون داشت با خودش زمزمه میکرد : مادر مگه چند حرفه ؟

۲ آذر 1394
4K

" اَربــاب" یہ ســـوال دارم ازتــــ ... مــن بیــام "ڪربلا" خیلے آبـرو ریزے میشہ ؟

۲ آذر 1394
4K
می گوینــــــــد: عشقِ خـــــــــدا به همه یکســــــــان است: ولی من می گویــــــــم: مرا بیشتر از همـــــــه دوســـــــت دارد وگرنه به هــــــــــمه یکی مثل تــــــ(blue heart)ــــو می داد

می گوینــــــــد: عشقِ خـــــــــدا به همه یکســــــــان است: ولی من می گویــــــــم: مرا بیشتر از همـــــــه دوســـــــت دارد وگرنه به هــــــــــمه یکی مثل تــــــ(blue heart)ــــو می داد

۲۶ آبان 1394
3K
من a که نباشم دنیا یک منa کم دارد توs که نباشی من یک دنیا کم دارمs

من a که نباشم دنیا یک منa کم دارد توs که نباشی من یک دنیا کم دارمs

۱۳ آبان 1394
3K
گرما یعنی نفس هایs تو٠٠٠ دست های sتو٠٠٠ اغوشs تو٠٠٠ من٠٠٠ به

گرما یعنی نفس هایs تو٠٠٠ دست های sتو٠٠٠ اغوشs تو٠٠٠ من٠٠٠ به " خورشید " ایمان ندارم٠٠٠٠٠

۱۱ آبان 1394
3K
تَمامِ حَرفِ مَجنون یک کَلام اَست؛ نَفَس بی یادِ لِیلایَم حَرام اَست..!!

تَمامِ حَرفِ مَجنون یک کَلام اَست؛ نَفَس بی یادِ لِیلایَم حَرام اَست..!!

۴ آبان 1394
3K
فرقی نمیکند. بگویم و بدانی! یا نگویم و ندانی! فاصله، دورت نمیکند وقتی در خوبترین جای اندیشه ام جا داری... والا.....

فرقی نمیکند. بگویم و بدانی! یا نگویم و ندانی! فاصله، دورت نمیکند وقتی در خوبترین جای اندیشه ام جا داری... والا.....

۲۷ مهر 1394
3K