سلامتیه همه مادرا 🌷 نمیدانم چگونه مهربانیت را جبران کنم تو که به پای من خودتو پیر کردی .شب تا صبح بالای سر من بیخابی کشیدی .با بیماری من بیمار شدی .با غم من ضجه ...

سلامتیه همه مادرا 🌷 نمیدانم چگونه مهربانیت را جبران کنم تو که به پای من خودتو پیر کردی .شب تا صبح بالای سر من بیخابی کشیدی .با بیماری من بیمار شدی .با غم من ضجه میزدی ولی الان هیچ کاری نمیتوانم برای سلامتی تو انجام بدم . فقط دعایت میکنم ...

20 ساعت پیش
5K
سلاااام صبحتون بخیر و شادی

سلاااام صبحتون بخیر و شادی

23 ساعت پیش
3K
😂😂😂

😂😂😂

1 روز پیش
4K
با خدا باشو پادشاهی کن

با خدا باشو پادشاهی کن

1 روز پیش
3K
😂😂😂

😂😂😂

1 روز پیش
3K
1 روز پیش
2K
روزتون خووش

روزتون خووش

1 روز پیش
2K
شبتون خوووش دوستای گلم

شبتون خوووش دوستای گلم

2 روز پیش
2K
2 روز پیش
2K
2 روز پیش
3K
2 روز پیش
4K
مگه داریم 😂😂😂

مگه داریم 😂😂😂

2 روز پیش
3K
😍😍😍

😍😍😍

2 روز پیش
3K
شب بخیر دوستااااان

شب بخیر دوستااااان

3 روز پیش
4K
3 روز پیش
4K
بگییییییید 😂😂

بگییییییید 😂😂

3 روز پیش
5K
😂😂😂

😂😂😂

3 روز پیش
3K
😀😀😀

😀😀😀

3 روز پیش
4K
3 روز پیش
3K
🌷پدر جان 🌷تو بمن اموختی ساده زیستن زیباست و من پنداشتم که ساده نوشتن هم زیباست . این بهانه ای شد تا بنویسم دوستت دارم .هرچند نیستی جایت خالیست

🌷پدر جان 🌷تو بمن اموختی ساده زیستن زیباست و من پنداشتم که ساده نوشتن هم زیباست . این بهانه ای شد تا بنویسم دوستت دارم .هرچند نیستی جایت خالیست

3 روز پیش
5K