دخترخوشکل

nargs56

همیشه پراز مهربانی می مانم ...
حتی اگر هیچکس قدر مهربانیم را نداند...!
من خدایی دارم
که به جای همه جبران میکند...

این حساب کاربری خصوصی میباشد