nasim.sina

💕 متاهل💕
👈 عاشقانه هایم تقدیم همسرمهربانم سینا👉

گر بت رخ توست بت‌پرستی خوش‌تر ور باده ز جام توست مستی خوش‌تر در هستی عشق تو از آن نیست شوم کین نیستی از هزار هستی خوشتر 👈سینا&یولیا گیان👉

گر بت رخ توست بت‌پرستی خوش‌تر ور باده ز جام توست مستی خوش‌تر در هستی عشق تو از آن نیست شوم کین نیستی از هزار هستی خوشتر 👈سینا&یولیا گیان👉

۱ ساعت پیش
6K
ز عقل اندیشه‌ها زاید که مردم را بفرساید گرت آسودگی باید برو عاشق شو ای عاقل 👈سینا&یولیا گیان👉

ز عقل اندیشه‌ها زاید که مردم را بفرساید گرت آسودگی باید برو عاشق شو ای عاقل 👈سینا&یولیا گیان👉

۱ ساعت پیش
5K
😍😍😍 👈سینا&یولیا گیان👉

😍😍😍 👈سینا&یولیا گیان👉

۱ ساعت پیش
3K
هر آن که با تو وصالش دمی میسر شد میّسرش نشود بعد از آن شکیبایی 👈سینا&یولیا گیان👉

هر آن که با تو وصالش دمی میسر شد میّسرش نشود بعد از آن شکیبایی 👈سینا&یولیا گیان👉

۱ ساعت پیش
2K
عاشقان را نتوان گفت که بازآی از مهر کافران را نتوان گفت که برگرد از کیش 👈سینا&یولیا گیان👉

عاشقان را نتوان گفت که بازآی از مهر کافران را نتوان گفت که برگرد از کیش 👈سینا&یولیا گیان👉

۱ ساعت پیش
2K
بلای عشق تو بر من چنان اثر کردست که پند عالم و عابد نمی‌کند اثرم 👈سینا&یولیا گیان👉

بلای عشق تو بر من چنان اثر کردست که پند عالم و عابد نمی‌کند اثرم 👈سینا&یولیا گیان👉

۱ ساعت پیش
2K
😍😍 👈سینا&یولیا گیان👉

😍😍 👈سینا&یولیا گیان👉

۱ ساعت پیش
3K
چون مرا عشق تو از هر چه جهان باز استد چه غم از سرزنش هر که جهانم باشد 👈سینا&یولیا گیان👉

چون مرا عشق تو از هر چه جهان باز استد چه غم از سرزنش هر که جهانم باشد 👈سینا&یولیا گیان👉

۱ ساعت پیش
2K
😍😍 👈سینا&یولیا گیان👉

😍😍 👈سینا&یولیا گیان👉

۱ ساعت پیش
2K
سیر نمی‌شوم ز تو، ای مه جان‌فزای من جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من 👈سینا&یولیا گیان👉

سیر نمی‌شوم ز تو، ای مه جان‌فزای من جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من 👈سینا&یولیا گیان👉

۱ ساعت پیش
2K
کسی میدونه این چ میوه ایه? مزه شم چندان تعریفی نداره 😎😏 👈سینا&یولیا گیان👉

کسی میدونه این چ میوه ایه? مزه شم چندان تعریفی نداره 😎😏 👈سینا&یولیا گیان👉

۱۷ ساعت پیش
5K
یه عصرونه ی عالی همراه حضرت یار 😍😍😘 با چاشنی عشق😍 👈سینا&یولیا گیان👉

یه عصرونه ی عالی همراه حضرت یار 😍😍😘 با چاشنی عشق😍 👈سینا&یولیا گیان👉

۱۷ ساعت پیش
5K
بفرمایید توت فرنگی 😋 😋 👈 سینا&یولیا گیان👉

بفرمایید توت فرنگی 😋 😋 👈 سینا&یولیا گیان👉

۱۷ ساعت پیش
5K
امیدوارم همیشه مث این گل درمقابل مشکلات صبور باشین باوجود این سرما بازم گل داده😍😍 #حرف دل👇 در گذر از جــــــــــــــــاده ی زندگـــــــــــــــی آموختم.... آموختم که همیشه و در هر شرایطی میشه لبخند زد،حتی تلخ ...

امیدوارم همیشه مث این گل درمقابل مشکلات صبور باشین باوجود این سرما بازم گل داده😍😍 #حرف دل👇 در گذر از جــــــــــــــــاده ی زندگـــــــــــــــی آموختم.... آموختم که همیشه و در هر شرایطی میشه لبخند زد،حتی تلخ آموختم که آدما همیشه اون چیزی نیستن که نشون میدن آموختم که آیینه ی هر ...

۱۷ ساعت پیش
2K
خدا جونم,چقد ذوق کردم بخاطر بارش برف 😇 رحمتت رو شکر هزاران بار🙏 🙏 سردیش رو دوست دارم😍 ساعت18:35 درجه ی هوا 1 #عکاس خودم 👈 سینا&یولیا گیان👉

خدا جونم,چقد ذوق کردم بخاطر بارش برف 😇 رحمتت رو شکر هزاران بار🙏 🙏 سردیش رو دوست دارم😍 ساعت18:35 درجه ی هوا 1 #عکاس خودم 👈 سینا&یولیا گیان👉

۱۷ ساعت پیش
2K
او به آزار دل ما هر چه خواهد آن کند ما به فرمان دل او هر چه گوید آن کنیم 👈سینا&یولیا گیان👉

او به آزار دل ما هر چه خواهد آن کند ما به فرمان دل او هر چه گوید آن کنیم 👈سینا&یولیا گیان👉

۲۳ ساعت پیش
14K
بیا که مرا با تو ماجرایی هست 👈سینا&یولیا گیان👉

بیا که مرا با تو ماجرایی هست 👈سینا&یولیا گیان👉

۲۳ ساعت پیش
6K
چه غنچه ای است لبانت چو زنبق وحشی به چشمه سار نگه کن سراب می لرزد 👈سینا&یولیا گیان👉

چه غنچه ای است لبانت چو زنبق وحشی به چشمه سار نگه کن سراب می لرزد 👈سینا&یولیا گیان👉

۲۳ ساعت پیش
6K
اثر زیبا باقی می ماند، حتی اگر روزی صاحب اثر دیگر حضور نداشته باشد 👈سینا&یولیاگیان👉

اثر زیبا باقی می ماند، حتی اگر روزی صاحب اثر دیگر حضور نداشته باشد 👈سینا&یولیاگیان👉

۲۳ ساعت پیش
3K
ببین ! زندگی یک معامله است... چیزی میگیریم و چیزی میدهیم خودخواهانه است که تنها بخواهیم چیزی به دست بیاوریم و نخواهیم از دست بدهیم... باید یادمان باشد که عشق مثل گلوله ای از آتش ...

ببین ! زندگی یک معامله است... چیزی میگیریم و چیزی میدهیم خودخواهانه است که تنها بخواهیم چیزی به دست بیاوریم و نخواهیم از دست بدهیم... باید یادمان باشد که عشق مثل گلوله ای از آتش است باید مواظب سوختن دستهایمان باشیم باید مواظب باشیم که هر ازگاهی آنرا دست به ...

۲۳ ساعت پیش
6K