👇👥 به ما بپیوندید👥👇 www.numberones.blog.ir https://m.facebook.com/numberones.ir/ https://telegram.me/numberones https://www.gap.im/numberones ╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ @numberones

👇👥 به ما بپیوندید👥👇 www.numberones.blog.irhttps://m.facebook.com/numb...https://telegram.me/numberoneshttps://www.gap.im/numberones ╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ @numberones

1 روز پیش
1K
عکسای لاکچری برای صفحه زمینه موبایلتون📱😍👇🏻Ꮗคℒℒթคթєℛ BEST W A L L P A P E R😍 FOR BEST MEMMBER

عکسای لاکچری برای صفحه زمینه موبایلتون📱😍👇🏻Ꮗคℒℒթคթєℛ BEST W A L L P A P E R😍 FOR BEST MEMMBER

1 روز پیش
1K
عکسای لاکچری برای صفحه زمینه موبایلتون📱😍👇🏻Ꮗคℒℒթคթєℛ BEST W A L L P A P E R😍 FOR BEST MEMMBER

عکسای لاکچری برای صفحه زمینه موبایلتون📱😍👇🏻Ꮗคℒℒթคթєℛ BEST W A L L P A P E R😍 FOR BEST MEMMBER

1 روز پیش
2K
عکسای لاکچری برای صفحه زمینه موبایلتون📱😍👇🏻Ꮗคℒℒթคթєℛ BEST W A L L P A P E R😍 FOR BEST MEMMBER

عکسای لاکچری برای صفحه زمینه موبایلتون📱😍👇🏻Ꮗคℒℒթคթєℛ BEST W A L L P A P E R😍 FOR BEST MEMMBER

1 روز پیش
1K
https://www.facebook.com/groups/1037284493017926/ #دل_نوشت_ناب 💕 #delnevesht 🌺

https://www.facebook.com/gr... #دل_نوشت_ناب 💕 #delnevesht 🌺

2 هفته پیش
2K
زندگی را ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ ﺭﻭﻧﻖِ ﻋﻤﺮِ ، ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺬﺭﺍﺳﺖ . ﻗﺼﻪ ﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎ . ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍﺯ ﺑﻘﺎﺳﺖ . ﺩﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ . ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ . ﻭ ...

زندگی را ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ ﺭﻭﻧﻖِ ﻋﻤﺮِ ، ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺬﺭﺍﺳﺖ . ﻗﺼﻪ ﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎ . ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍﺯ ﺑﻘﺎﺳﺖ . ﺩﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ . ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ . ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﮓ ﺧﺰﺍﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ . ﻫﻤﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ؛ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ...

2 هفته پیش
2K
👇👥 به ما بپیوندید👥👇 www.numberones.blog.ir https://m.facebook.com/numberones.ir/ https://telegram.me/numberones https://www.gap.im/numberones ╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ @numberones

👇👥 به ما بپیوندید👥👇 www.numberones.blog.irhttps://m.facebook.com/numb...https://telegram.me/numberoneshttps://www.gap.im/numberones ╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ @numberones

2 هفته پیش
1K
👇👥 به ما بپیوندید👥👇 www.numberones.blog.ir https://m.facebook.com/numberones.ir/ https://telegram.me/numberones https://www.gap.im/numberones ╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ @numberones

👇👥 به ما بپیوندید👥👇 www.numberones.blog.irhttps://m.facebook.com/numb...https://telegram.me/numberoneshttps://www.gap.im/numberones ╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ @numberones

2 هفته پیش
2K
👇👥 به ما بپیوندید👥👇 www.numberones.blog.ir https://m.facebook.com/numberones.ir/ https://telegram.me/numberones https://www.gap.im/numberones ╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ @numberones

👇👥 به ما بپیوندید👥👇 www.numberones.blog.irhttps://m.facebook.com/numb...https://telegram.me/numberoneshttps://www.gap.im/numberones ╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ @numberones

3 هفته پیش
4K
👇👥 به ما بپیوندید👥👇 www.delneveshte-nab.blog.ir https://m.facebook.com/numberones.ir/ https://telegram.me/likethi https://www.gap.im/likethi_love ╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ @likethi

👇👥 به ما بپیوندید👥👇 www.delneveshte-nab.blog.irhttps://m.facebook.com/numb...https://telegram.me/likethihttps://www.gap.im/likethi_... ╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ @likethi

3 هفته پیش
4K
زندگی را ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ ﺭﻭﻧﻖِ ﻋﻤﺮِ ، ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺬﺭﺍﺳﺖ . ﻗﺼﻪ ﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎ . ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍﺯ ﺑﻘﺎﺳﺖ . ﺩﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ . ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ . ﻭ ...

زندگی را ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ ﺭﻭﻧﻖِ ﻋﻤﺮِ ، ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺬﺭﺍﺳﺖ . ﻗﺼﻪ ﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎ . ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍﺯ ﺑﻘﺎﺳﺖ . ﺩﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ . ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ . ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﮓ ﺧﺰﺍﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ . ﻫﻤﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ؛ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ...

3 هفته پیش
2K
👇👥 به ما بپیوندید👥👇 www.delneveshte-nab.blog.ir https://m.facebook.com/numberones.ir/ https://telegram.me/likethi https://www.gap.im/likethi_love ╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ @likethi

👇👥 به ما بپیوندید👥👇 www.delneveshte-nab.blog.irhttps://m.facebook.com/numb...https://telegram.me/likethihttps://www.gap.im/likethi_... ╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ @likethi

3 هفته پیش
2K
من از تنهایی‏ هایم به او هیچ نگفتم او اگر می‏ توانست... اگر می ‏خواست؛ می ‏ماند گاهی فکر می ‏کنم لال به دنیا آمده ‏ام! تقصیر من نیست که مردم باید حرف ‏هایم را ...

من از تنهایی‏ هایم به او هیچ نگفتم او اگر می‏ توانست... اگر می ‏خواست؛ می ‏ماند گاهی فکر می ‏کنم لال به دنیا آمده ‏ام! تقصیر من نیست که مردم باید حرف ‏هایم را از چشم ‏هایم بخوانند 🌹 🌹 👇👥 به ما بپیوندید👥👇 www.delneveshte-nab.blog.irhttps://m.facebook.com/numb...https://telegram.me/likethihttps://www.gap.im/likethi_... ╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ ...

3 هفته پیش
1K
#صبحانه #هنری #ویسگون #آلبوم_عکس #مجله_عکس_ارغوانی#کافه_عکس 👇👥 به ما بپیوندید👥👇 www.delneveshte-nab.blog.ir https://m.facebook.com/numberones.ir/ https://telegram.me/likethi https://www.gap.im/likethi_love ╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ @likethi

#صبحانه #هنری #ویسگون #آلبوم_عکس #مجله_عکس_ارغوانی#کافه_عکس 👇👥 به ما بپیوندید👥👇 www.delneveshte-nab.blog.irhttps://m.facebook.com/numb...https://telegram.me/likethihttps://www.gap.im/likethi_... ╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ @likethi

3 هفته پیش
2K
▓▓▓▓(¯`:´¯) ▓▓(¯ `•.\|/.•´¯) ▓( ¯ `•.(🔴).•´¯)▓ ▓▓(_.•´/ |\`•._)▓ °••°•°°••°••°○°••° ▓▓▓▓(¯`:´¯) ▓▓(¯ `•.\|/.•´¯) ▓( ¯ `•.(🔴).•´¯)▓ ▓▓(_.•´/ |\`•._)▓ °••°•°°••°••°○°••° #هنری #ویسگون #آلبوم_عکس #مجله_عکس_ارغوانی #عکسهای_من

▓▓▓▓(¯`:´¯) ▓▓(¯ `•.\|/.•´¯) ▓( ¯ `•.(🔴).•´¯)▓ ▓▓(_.•´/ |\`•._)▓ °••°•°°••°••°○°••° ▓▓▓▓(¯`:´¯) ▓▓(¯ `•.\|/.•´¯) ▓( ¯ `•.(🔴).•´¯)▓ ▓▓(_.•´/ |\`•._)▓ °••°•°°••°••°○°••° #هنری #ویسگون #آلبوم_عکس #مجله_عکس_ارغوانی #عکسهای_من

3 هفته پیش
2K
سلام صبح زیبایتون سرشارازالطاف بیکرانه الهی ونگاه پرمهرخدا. . https://www.facebook.com/groups/1037284493017926/ #دل_نوشت_ناب 💕 #delnevesht 🌺

سلام صبح زیبایتون سرشارازالطاف بیکرانه الهی ونگاه پرمهرخدا. . https://www.facebook.com/gr... #دل_نوشت_ناب 💕 #delnevesht 🌺

3 هفته پیش
667
💐🌷🌹🌼🌺🍃🌸🌸🌸🌸 🍃🌺🍂 🌾🌿 🌾 👇👥 به ما بپیوندید👥👇 www.delneveshte-nab.blog.ir https://m.facebook.com/numberones.ir/ https://telegram.me/likethi https://www.gap.im/likethi_love ╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ @likethi 🌾 🌾🌿 🍃🌺🍂 💐🌹🌷🌼🌺🍃🌸🌸🌸🌸

💐🌷🌹🌼🌺🍃🌸🌸🌸🌸 🍃🌺🍂 🌾🌿 🌾 👇👥 به ما بپیوندید👥👇 www.delneveshte-nab.blog.irhttps://m.facebook.com/numb...https://telegram.me/likethihttps://www.gap.im/likethi_... ╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ @likethi 🌾 🌾🌿 🍃🌺🍂 💐🌹🌷🌼🌺🍃🌸🌸🌸🌸

اردیبهشت 1396
1K
راز آرامش در رها کردن ذهن از نگرانی هاست قدرت بالاتری ازتو وجود دارد که حواسش به همه چیز هست همه چیزرابه اوبسپاروآرام باش عصرتون به زیبایی گلهای بهاری💫 ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ 🆔 @likethi 👈

راز آرامش در رها کردن ذهن از نگرانی هاست قدرت بالاتری ازتو وجود دارد که حواسش به همه چیز هست همه چیزرابه اوبسپاروآرام باش عصرتون به زیبایی گلهای بهاری💫 ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌ 🆔 @likethi 👈

اردیبهشت 1396
1K
💐🌷🌹🌼🌺🍃🌸🌸🌸🌸 🍃🌺🍂 🌾🌿 🌾 👇👥 به ما بپیوندید👥👇 www.delneveshte-nab.blog.ir https://m.facebook.com/numberones.ir/ https://telegram.me/likethi https://www.gap.im/likethi_love ╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ @likethi 🌾 🌾🌿 🍃🌺🍂 💐🌹🌷🌼🌺🍃🌸🌸🌸🌸

💐🌷🌹🌼🌺🍃🌸🌸🌸🌸 🍃🌺🍂 🌾🌿 🌾 👇👥 به ما بپیوندید👥👇 www.delneveshte-nab.blog.irhttps://m.facebook.com/numb...https://telegram.me/likethihttps://www.gap.im/likethi_... ╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ @likethi 🌾 🌾🌿 🍃🌺🍂 💐🌹🌷🌼🌺🍃🌸🌸🌸🌸

اردیبهشت 1396
2K
💐🌷🌹🌼🌺🍃🌸🌸🌸🌸 🍃🌺🍂 🌾🌿 🌾 👇👥 به ما بپیوندید👥👇 www.delneveshte-nab.blog.ir https://m.facebook.com/numberones.ir/ https://telegram.me/likethi https://www.gap.im/likethi_love ╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ @likethi 🌾 🌾🌿 🍃🌺🍂 💐🌹🌷🌼🌺🍃🌸🌸🌸🌸

💐🌷🌹🌼🌺🍃🌸🌸🌸🌸 🍃🌺🍂 🌾🌿 🌾 👇👥 به ما بپیوندید👥👇 www.delneveshte-nab.blog.irhttps://m.facebook.com/numb...https://telegram.me/likethihttps://www.gap.im/likethi_... ╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ @likethi 🌾 🌾🌿 🍃🌺🍂 💐🌹🌷🌼🌺🍃🌸🌸🌸🌸

اردیبهشت 1396
3K