#پاییز و‌دلبریاش❣️🍂🍃🍁🎋🍂

#پاییز و‌دلبریاش❣️🍂🍃🍁🎋🍂

۱۰ آذر 1398
36
شب رابه موهای تو سنجاق می کنم دلم را به دلت .... ‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

شب رابه موهای تو سنجاق می کنم دلم را به دلت .... ‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۱۰ آذر 1398
338
۱۰ آذر 1398
10
زن ها؛ مانند منشور هستند کافیست کمی به آنها نور بدهید تمام زندگیتان را رنگین کمان میکنند...💝💖 #ازدواج

زن ها؛ مانند منشور هستند کافیست کمی به آنها نور بدهید تمام زندگیتان را رنگین کمان میکنند...💝💖 #ازدواج

۱۱ آذر 1398
61
#پروفایل #پسرونه

#پروفایل #پسرونه

۱۰ آذر 1398
55
#پروفایل #پسرونه

#پروفایل #پسرونه

۱۰ آذر 1398
46
💔✌

💔✌

۱۰ آذر 1398
22
۱۰ آذر 1398
8