❤دهه شصتی اهوازی

ndajooonam

❤همیشه پر از ❤مهربانی بمان ❤حتی اگر ❤هیچ کس❤قدر مهربانیت را نداند !❤توخدایی داری ❤
❤که به جای همه ❤
❤برایت جبران میکند ... !❤

بفرمایید پاستیل

بفرمایید پاستیل

۱۵ اسفند 1397
5K
گوشتولوفن هر 48ساعت نصف😂

گوشتولوفن هر 48ساعت نصف😂

۱۵ اسفند 1397
5K
بفرمایید😋

بفرمایید😋

۱۳ اسفند 1397
6K
بفرمایید لطفا نفری یکی که به همه برسه😂😁

بفرمایید لطفا نفری یکی که به همه برسه😂😁

۱۳ اسفند 1397
6K
بفرمایید تو این سرما میچسبه😋

بفرمایید تو این سرما میچسبه😋

۱۰ اسفند 1397
6K
آسمون اهوازم👌💓هوا عالی

آسمون اهوازم👌💓هوا عالی

۱۰ اسفند 1397
5K
😂😂

😂😂

۷ اسفند 1397
7K
۷ اسفند 1397
8K
۷ اسفند 1397
15K
شسوی😄

شسوی😄

۲ اسفند 1397
5K
۲ اسفند 1397
6K
😏😯😐😮

😏😯😐😮

۲ اسفند 1397
6K
۱ اسفند 1397
6K
۱ اسفند 1397
6K
۱ اسفند 1397
15K
۱ اسفند 1397
6K
۱ اسفند 1397
6K
خدا لعنتش کنه 27جوون رو پر پر کرد 😔😔

خدا لعنتش کنه 27جوون رو پر پر کرد 😔😔

۲۵ بهمن 1397
15K
۲۵ بهمن 1397
13K
خدا به مادراشون صبر بده😢😢

خدا به مادراشون صبر بده😢😢

۲۵ بهمن 1397
7K