❤دهه شصتی اهوازی

ndajooonam

❤همیشه پر از ❤مهربانی بمان ❤حتی اگر ❤هیچ کس❤قدر مهربانیت را نداند !❤توخدایی داری ❤
❤که به جای همه ❤
❤برایت جبران میکند ... !❤

بیشتر  بیشتر