موشموشکِ شونم:)

neda.a.l.m

بکوب روش قشنگم^_^

قشنگم!حرفی. سخنی. نصیحتی . توهینی .چیزی داری پایین👇ناشناس بزن:|

http://instagraph.ir/harfeto/472699659
ـــ
مثل "خدا"باش،بزار برای رسیدن بهت بمیرن:)
ـــ
مجازی یعنی فعال نباشی فراموش شدی^^
ـــ
یا رب مبادا...
یه جور رو متناتون اعراب گذاری نکنید که آدم بدون وضو روش نشه دست بزنه👎
ـــ
دنیا ب چپو اخرت ب راست#😪این حساب کاربری خصوصی میباشد