توکل بر خدا همیشه

توکل بر خدا همیشه

۲۵ بهمن 1396
6K
لایک کن سیو کن#حال خوب

لایک کن سیو کن#حال خوب

۲۲ بهمن 1396
4K
لایک کن سیو کن#حال خوب

لایک کن سیو کن#حال خوب

۲۲ بهمن 1396
4K
لایک کن سیو کن#حال خوب

لایک کن سیو کن#حال خوب

۲۲ بهمن 1396
4K
لایک کن سیو کن#حال خوب

لایک کن سیو کن#حال خوب

۲۲ بهمن 1396
4K
لایک کن سیو کن#حال خوب

لایک کن سیو کن#حال خوب

۲۲ بهمن 1396
4K
لایک کن سیو کن#حال خوب

لایک کن سیو کن#حال خوب

۲۲ بهمن 1396
4K
لایک کن سیو کن#حال خوب

لایک کن سیو کن#حال خوب

۲۲ بهمن 1396
4K
لایک کن سیو کن#حال خوب

لایک کن سیو کن#حال خوب

۲۲ بهمن 1396
4K
لایک کن سیو کن#حال خوب

لایک کن سیو کن#حال خوب

۲۲ بهمن 1396
3K
لایک کن سیو کن#حال خوب

لایک کن سیو کن#حال خوب

۲۲ بهمن 1396
4K
لایک کن سیو کن#حال خوب

لایک کن سیو کن#حال خوب

۲۲ بهمن 1396
3K
لایک کن سیو کن#حال خوب

لایک کن سیو کن#حال خوب

۲۲ بهمن 1396
3K
لایک کن سیو کن#حال خوب

لایک کن سیو کن#حال خوب

۲۲ بهمن 1396
3K
عزیزم از یه جای به بعد میفهمی که خوبه از خودته😂🌷

عزیزم از یه جای به بعد میفهمی که خوبه از خودته😂🌷

۵ بهمن 1396
5K
به بغضی که دارع خفت میکنه اجازه ی ریزش بد اگه جمع بشه دیگه بغض نیست یه تومور پر از عقده،غم،درد... خودتو خالی کن بیخیال همه

به بغضی که دارع خفت میکنه اجازه ی ریزش بد اگه جمع بشه دیگه بغض نیست یه تومور پر از عقده،غم،درد... خودتو خالی کن بیخیال همه

۵ بهمن 1396
6K
#لایک کن سیو کن

#لایک کن سیو کن

۳ بهمن 1396
6K
#لایک کن سیو کن

#لایک کن سیو کن

۳ بهمن 1396
5K
من خیلی میبینم دوستانی که گله میکنن که کسی رو دوست دارند و حالا این که اون طرف توجه داره یا نه رو فعلا نمیخوام حرف بزنم راجبش ولی بزارید یه حقیقتی رو براتون بگم ...

من خیلی میبینم دوستانی که گله میکنن که کسی رو دوست دارند و حالا این که اون طرف توجه داره یا نه رو فعلا نمیخوام حرف بزنم راجبش ولی بزارید یه حقیقتی رو براتون بگم گاهی دلتنگی و دوست داشتن یک فرد با ارزش تر از اینه که تو فکرت ...

۲۸ دی 1396
4K
خدایا توکل بر خودت که تو آرام منیـ

خدایا توکل بر خودت که تو آرام منیـ

۲۷ دی 1396
6K