ربنا 🌼🌿🌼🌿🌼🌿🌼🌿🌼🌿🌼 🌿🌼🌿🌼🌿🌼🌿🌼🌿🌼 🌼🌿🌼🌿🌼🌿🌼🌿🌼‌ 🌿🌼🌿🌼🌿🌼🌿🌼 🌼🌿🌼🌿🌼🌿🌼 🌿🌼🌿🌼🌿🌼 🌼🌿🌼🌿🌼 🌿🌼🌿🌼 🌼🌿🌼 🌿🌼 🌼

ربنا 🌼🌿🌼🌿🌼🌿🌼🌿🌼🌿🌼 🌿🌼🌿🌼🌿🌼🌿🌼🌿🌼 🌼🌿🌼🌿🌼🌿🌼🌿🌼‌ 🌿🌼🌿🌼🌿🌼🌿🌼 🌼🌿🌼🌿🌼🌿🌼 🌿🌼🌿🌼🌿🌼 🌼🌿🌼🌿🌼 🌿🌼🌿🌼 🌼🌿🌼 🌿🌼 🌼 "‍ ربنا " استاد شجریان در این قطعه ... چهار دعا که با ربنا شروع می شود ... را می خوانند ... و این چهار قطعه از سوره های ... ( آل عمران - مومنون - کهف و ...

۱۷ اردیبهشت 1398
298
پروردگارا به ما ... دلی پرمهر ، زبانی نرم ... و نیتی خیرعطا فرما ... تادر پناه امن تو ... موجب آرامش در زندگی خود ... و دیگران باشیم ... ماهی سرشار از ... برکت ...

پروردگارا به ما ... دلی پرمهر ، زبانی نرم ... و نیتی خیرعطا فرما ... تادر پناه امن تو ... موجب آرامش در زندگی خود ... و دیگران باشیم ... ماهی سرشار از ... برکت ، شکیبایی ، سعادت ... رحمت و بخشش ... را برایتان از خداوند متعال آرزومندم ...

۱۷ اردیبهشت 1398
36

" نوروز حماسه پیروزی " ‍🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 🌷🌷🌷🌷🌷🌷 🌷🌷🌷🌷🌷 🌷🌷🌷🌷 🌷🌷🌷 🌷🌷 🌷 " نوروز ،‌ حماسه پیروزی " یکی از سرچشمه های لذت و شادی ... احساس پیروزی است ... و هنرها و فضیلت ها نمایشگاه پیروزی ها ست ... همچون پیروزی نقش بر سنگ ... پیروزی آهنگ ...

۳ فروردین 1398
735

" بزرگی در بزرگواری " 🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷 🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷 🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷 🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷 🌸🌷🌸🌷🌸🌷 🌷🌸🌷🌸🌷 🌸🌷🌸🌷 🌷🌸🌷 🌸🌷 🌷 ‍ " بزرگی در بزرگواری است " سالی رفت و سالی آمد ... و همه مردم جهان به قدر یک سال ... بزرگتر شدند ... اما اگر بزرگی را از سال و ماه جدا کنیم ...

۳ فروردین 1398
46

" زندگی چه زیباست " ‍🌺🌾🍃🌺🌾🍃🌺🌾🍃🌺🌾🍃🌺 🌾🍃🌺🌾🍃🌺🌾🍃🌺🌾🍃🌺 🍃🌺🌾🍃🌺🌾🍃🌺🌾🍃🌺 🌺🌾🍃🌺🌾🍃🌺🌾🍃🌺 🌾🍃🌺🌾🍃🌺🌾🍃🌺 🍃🌺🌾🍃🌺🌾🍃🌺 🌺🌾🍃🌺🍁🍃🌺 🌾🍃🌺🌾🍃🌺 🍃🌺🌾🍃🌺 🌺🌾🍃🌺 🌾🍃🌺 🌾🌺 🌺 " زندگی چه زیباست " به نام خداوند بی نهایت بخشنده و مهربان بسم الله الرحمن الرحیم مبارک و شاد باش بر تو ، ای خدای خوبم ... سرورم ، خالق زیبایم ...

۱ فروردین 1398
974

" فرشته محافظ " 🎋🌾🎋🌾🎋🌾🎋🌾🎋 🌾🎋🌾🎋🌾🎋🌾🎋 🎋🌾🎋🌾🎋🌾🎋 🌾🎋🌾🎋🌾🎋 🎋🌾🎋🌾🎋 🌾🎋🌾🎋 🎋🌾🎋 🌾🎋 🎋 " فرشته محافظ " همه ما در درون خویش ... فرشته ای محافظ داریم ... امّا در هنگام انجام کارهای زشت ... او را به نوعی از خود دور می کنیم ... فریب می دهیم ... توجیهات ...

۲۳ اسفند 1397
43

" پاک نیت " 🌸-🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷 🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷 🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷 🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷 🌸🌷🌸🌷🌸🌷 🌷🌸🌷🌸🌷 🌸🌷🌸🌷 🌷🌸🌷 🌸🌷 🌷 " پاک نیت " هنگامی که از درون زلال باشی ... کائنات به تو نوری می‌بخشد ... آنچنان که ندانی ... و مردم تو را دوست می‌دارند ... از جایی که ندانی ... و نیازهایت برآورده ...

۶ اسفند 1397
183
فراموش نکن که : زمان ... آدم وفادار رو مشخص می کند ... نه زبان ... دریا ... برای مرغابی تفریحی بیش نیست ... اما برای ماهی زندگیست ... برای کسی که دوستت دارد ...

فراموش نکن که : زمان ... آدم وفادار رو مشخص می کند ... نه زبان ... دریا ... برای مرغابی تفریحی بیش نیست ... اما برای ماهی زندگیست ... برای کسی که دوستت دارد ... زندگی باش نه تفریح ... به قول امروزی ها ... ولنتاین مبارک ...

۲۵ بهمن 1397
75

" استاد " 🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹 🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹 🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹 🌷🌹🌷🌹🌷🌹 🌹🌷🌹🌷🌹 🌷🌹🌷🌹 🌹🌷🌹 🌷🌹 🌹 " استاد " خریداری برای خرید طوطی ... به پرنده فروشی رفت ... قیمت طوطی را سؤال کرد ... فروشنده گفت : ۵ میلیون تومان ... خریدار گفت : چه خبره! چقدر گران ... مگر این طوطی چه ...

۲۰ دی 1397
27

" یلدا " امشب چه طولانی ... ولی عاشقانه و پرنور است ... شب روشن پر امیدی است ... که باید ... در ازدحام نگاه های مهربان بنشینیم ... و لبخند را به خوبی بدانیم ... بنشینیم ... نفس هامان را با هم یک دل کنیم ... و خاطرات سرشار ...

۳۰ آذر 1397
518
زیباست و نگران ... نگرانیش موج می زند ... جوری که ... گوسفند هم بوسه اش می زند ... ای کاش ... بعضی از مسئولین ما هم نگران ... فرزندان ایران زمین باشند ...

زیباست و نگران ... نگرانیش موج می زند ... جوری که ... گوسفند هم بوسه اش می زند ... ای کاش ... بعضی از مسئولین ما هم نگران ... فرزندان ایران زمین باشند ...

۲۷ آذر 1397
37
🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷 🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷 🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷 🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷 🌸🌷🌸🌷🌸🌷 🌷🌸🌷🌸🌷 🌸🌷🌸🌷 🌷🌸🌷 🌸🌷 🌷

🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷 🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷 🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷 🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷 🌸🌷🌸🌷🌸🌷 🌷🌸🌷🌸🌷 🌸🌷🌸🌷 🌷🌸🌷 🌸🌷 🌷 " هم نشینی " تا تــوانی می گریز از یار بد یــار بـد بـدتر بود از مار بد مار بد تنها تـو را بر جان زند یار بد بر جان و بر ایمان زند انسان موجودی اجتماعی است ... گرایش ...

۱۱ آبان 1397
44
🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴 🏴🏴 🏴

🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴 🏴🏴 🏴 " عاشورا حماسه مکرر ... " بیابانها تنور گرم و سوزان بود و خورشید جهان افروز زمین تشنه را چون تیغ میبرید سم اسبان جنگی بر بیابان بوسه ها میداد لب مردان بتاولها زگرما بارور میشد بیابان بود و شن شن ...

۲۹ شهریور 1397
7K
🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴 🏴🏴 🏴 ▓ تاسوعا ام البنین ... همسر حضرت علی(ع) ... دارای چهار فرزند دلاور و فداکار بود ... که همگی در رکاب برادر ... و امامشان اباعبدالله ...

🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴 🏴🏴 🏴 ▓ تاسوعا ام البنین ... همسر حضرت علی(ع) ... دارای چهار فرزند دلاور و فداکار بود ... که همگی در رکاب برادر ... و امامشان اباعبدالله الحسین (ع) ... در کربلا حاضر بودند ... حضرت عباس(ع) که بزرگ‌ترین آنان است ...

۲۸ شهریور 1397
26
🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴 🏴🏴 🏴

🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴🏴 🏴🏴🏴 🏴🏴 🏴 " وفا و ادب " در نگاه به ... قلّه ‏های رفیع ایمان و شجاعت و وفا ... چشم ما به وارسته مردی بزرگ و بی‏ بدیل می‏افتد ... به نام عبّاس فرزند رشید امیرالمؤمنین(ع) .. که در فضل و کمال ...

۲۸ شهریور 1397
35