دخترهایی با لبخند های بزرگ غمگین ترین داستان هارا دارند💔

دخترهایی با لبخند های بزرگ غمگین ترین داستان هارا دارند💔

۱ هفته پیش
6K
واین نبود رسمش...

واین نبود رسمش...

۱ هفته پیش
8K
چه سخته وقتی آدم‌انتهای زندگیشو ببینه/:

چه سخته وقتی آدم‌انتهای زندگیشو ببینه/:

۱ هفته پیش
3K
خدایا داری میبینی دیگه☺💔

خدایا داری میبینی دیگه☺💔

۱ هفته پیش
4K
:)

:)

۱ هفته پیش
3K
💔

💔

۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
3K
وقتی میخندی یهو بغص کنی آسمون دلت هی بباره وکم کم بمیری✴

وقتی میخندی یهو بغص کنی آسمون دلت هی بباره وکم کم بمیری✴

۱ هفته پیش
3K
ب درک که هیچی حل نمیشه💔

ب درک که هیچی حل نمیشه💔

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
1K