کاغذ و خودکارت رو بزار جلوت آدمهای زندگیت رو یکی یکی بنویس اضافه کاری داره...خط بزن حسادت میکنه...خط بزن خوبیهات به چشمش نمیاد...خط بزن جنس مخالف رو ترجیح میده...خط بزن هروقت تنها شد یادت میفته...خط ...

کاغذ و خودکارت رو بزار جلوت آدمهای زندگیت رو یکی یکی بنویس اضافه کاری داره...خط بزن حسادت میکنه...خط بزن خوبیهات به چشمش نمیاد...خط بزن جنس مخالف رو ترجیح میده...خط بزن هروقت تنها شد یادت میفته...خط بزن پشت سرت حرف میزنه...خط بزن مکث نکن،فقط خط بزن از این نترس که تنها ...

۲۴ دی 1395
5
😂✌

😂✌

۲۴ دی 1395
28
خودم😐

خودم😐

۲۴ دی 1395
5
قابل توجه استادا😢😢

قابل توجه استادا😢😢

۲۴ دی 1395
11
یه سری تضادهامیتونن خیلی قشنگ باشن ،مثلا تو که قوی ترین نقطه ضعفِ منی ...

یه سری تضادهامیتونن خیلی قشنگ باشن ،مثلا تو که قوی ترین نقطه ضعفِ منی ...

۲۵ دی 1395
6
ای بی نشانِ مَحض ‌ نشان از که جویمَت ؟ ‌

ای بی نشانِ مَحض ‌ نشان از که جویمَت ؟ ‌

۲۴ دی 1395
7
دلبران ،دل می برند...اما ، تو جانم می‌بری...!

دلبران ،دل می برند...اما ، تو جانم می‌بری...!

۲۶ دی 1395
18
عالیه😂😂😂

عالیه😂😂😂

۲۸ دی 1395
4
ازاین حور خواهرشوهرا هم مگه داریم😂😂

ازاین حور خواهرشوهرا هم مگه داریم😂😂

۲۸ دی 1395
6
ازبدبختیای دوتا دوست دختر داشتن😒😒😒

ازبدبختیای دوتا دوست دختر داشتن😒😒😒

۲۸ دی 1395
98
وضع عجیبیه😕😕

وضع عجیبیه😕😕

۲۸ دی 1395
7
مگه از کادو مهم تر هم داریم😉😉

مگه از کادو مهم تر هم داریم😉😉

۲۸ دی 1395
18
😍😍

😍😍

۲۸ دی 1395
8
سفارش قبول میشه😊 ، اول فالو و بعد سفارش اسم عشقتون و خودتون

سفارش قبول میشه😊 ، اول فالو و بعد سفارش اسم عشقتون و خودتون

۲۹ دی 1395
26
😍😍😍کادو خوبه ، مخصوصا اینکه من کادوشون‌کرده باشم 😉

😍😍😍کادو خوبه ، مخصوصا اینکه من کادوشون‌کرده باشم 😉

۲۹ دی 1395
6
وقتی کامنت نداری ، این متن خوشگل خیلی باحاله (دلدار)😍😍ورژن نیوی ویسگون

وقتی کامنت نداری ، این متن خوشگل خیلی باحاله (دلدار)😍😍ورژن نیوی ویسگون

۲۹ دی 1395
5
سفارش قبول میشه😊 ، اول فالو و بعد سفارش اسم عشقتون و خودتون

سفارش قبول میشه😊 ، اول فالو و بعد سفارش اسم عشقتون و خودتون

۲۹ دی 1395
10
۲۹ دی 1395
4
سفارش قبول میشه😊 ، اول فالو و بعد سفارش اسم عشقتون و خودتون

سفارش قبول میشه😊 ، اول فالو و بعد سفارش اسم عشقتون و خودتون

۲۹ دی 1395
6