متاهل

negin.ilam

‍ ‌بە کورد بودنم افتخار میکنم...
ملت من فرهنگ و تمدنی غنی دارد.. تاریخی بە طول زاگرس به بلندای طاق بستان .. به زیبایی اربابای بانه.. به خروش زریوار مریوان..
به اوج آبیدر.. به قدمت زرتشش در پاوه. به ابهت آناهیتای کنگاورش .. به غرور قصرشیرینش .. به پهلوان منشی کرمانشاهش .. به آفتاب دشت ذهابش..
به تاریخ نهفته در غار قوری قلعه و کرفتویش .. به اصالت فرهنگی سنندجش..
به مبارزاتش..
به با غیرتی گیلانغربش
به سلحشوری مردم ایلام..
"من کوردم هستم و به کورد بودنم افتخار میکنم

#خوشمزه 😍

#خوشمزه 😍

۱ هفته پیش
12K
خوشمزه 😍

خوشمزه 😍

۱ هفته پیش
10K
ᎬᏙᎬᎡYᎠᎪY ᏆᏚ Ꭺ ᏚᎬᏟᎾNᎠ ᏟᎻᎪNᏟᎬ هرروز یک شانس دوباره‌‌س...

ᎬᏙᎬᎡYᎠᎪY ᏆᏚ Ꭺ ᏚᎬᏟᎾNᎠ ᏟᎻᎪNᏟᎬ هرروز یک شانس دوباره‌‌س...

۲۰ آذر 1397
5K
💢روستای کلم عروس روستاهای استان ایلام واقع در شهرستان توریستی و زیبای بدره؛

💢روستای کلم عروس روستاهای استان ایلام واقع در شهرستان توریستی و زیبای بدره؛

۱۶ آذر 1397
3K
🔘رنگین کمان زیبا بام ایلام از نمای ساختمان آموزشی شماره ٢ دانشگاه آزاد ایلام

🔘رنگین کمان زیبا بام ایلام از نمای ساختمان آموزشی شماره ٢ دانشگاه آزاد ایلام

۱۶ آذر 1397
3K
نمایی پاییزی از پیاده راه طالقانی شهر ایلام

نمایی پاییزی از پیاده راه طالقانی شهر ایلام

۱۶ آذر 1397
3K
🔘طبیعت بام ایلام ساعت 6/5 صبح 📸

🔘طبیعت بام ایلام ساعت 6/5 صبح 📸

۱۲ آذر 1397
8K
پارک کودک ایلام در نمایی🍁 پاییزی 🍁 امروز ٩٧/٩/١١

پارک کودک ایلام در نمایی🍁 پاییزی 🍁 امروز ٩٧/٩/١١

۱۲ آذر 1397
8K
😋😋😋😋

😋😋😋😋

۳ آذر 1397
6K
🔘بهشت رضا ایلام، امروز

🔘بهشت رضا ایلام، امروز

۳ آذر 1397
5K
🔘طبیعت ایلام

🔘طبیعت ایلام

۳ آذر 1397
5K
🔘رنگین کمان امروز عصر بر بام ایلام محل عکس بهشت رضا

🔘رنگین کمان امروز عصر بر بام ایلام محل عکس بهشت رضا

۳ آذر 1397
5K
🔘غروب پاییزی ایلام .... میدان ارغوان ...

🔘غروب پاییزی ایلام .... میدان ارغوان ...

۳ آذر 1397
4K
🔘امروز نرسیده به تونل آزادی ایلام

🔘امروز نرسیده به تونل آزادی ایلام

۳ آذر 1397
4K
🔘 منطقه مله سیه ارکوازی

🔘 منطقه مله سیه ارکوازی

۳ آذر 1397
5K
میان همهمه ی برگهای خشک پاییزی فقط ما مانده ایم که هنوز از بهار لبریزیم 🔹امروز چالسرا

میان همهمه ی برگهای خشک پاییزی فقط ما مانده ایم که هنوز از بهار لبریزیم 🔹امروز چالسرا

۳ آذر 1397
4K
روستای زیبای ریزوند بولی

روستای زیبای ریزوند بولی

۳ آذر 1397
5K
طبیعت این روزهای فوق العاده زیبای ریزوند بولی

طبیعت این روزهای فوق العاده زیبای ریزوند بولی

۳ آذر 1397
5K
ایلام _چوار

ایلام _چوار

۳ آذر 1397
2K
بفرمایید ناهار 😋

بفرمایید ناهار 😋

۱۹ آبان 1397
3K