ilam_98

negin.ilam

من ترسم از گرگها نیست میدانم کارشان دریدن است،،
اما با ماهیت انسانهای گرگ نما چه کنم؟؟
وقتی که مدام لباس عوض میکنند؟!
در شهر ما گرگهایمان!!
نه دستشان آردی است و نه صدایشان را ظریف میکنند!!
آنها بشرند!!
در لباس گرگها،
یکدفعه گرگ میشوند و تورا میکشند!!
پشیمانم.
زیستنم در میان گرگها اما از کودکی بود!!
یادم میآید کودکیم در کوچه ها
همیشه در گرگم به هوا،
از گرگ شدن متنفر بودم،
همه از گرگ فرار میکردند!!
و اکنون ناخواسته در تمام بازیها
گرگیم،!
بی آنکه از خودمان بترسیم!!
حقوق بشر و حقوق حیوانات نه تنها دو بحث مجزا نیستند، بلکه مکمل و مشوق یکدیگر هستند. هر دو اصلاح به طور جدایی ناپذیری به هم متصل هستند، و( هیچکدام به تنهایی به تحقق کامل نمیرسد )
هیچ موجودی بر دیگری برتری ندارد.
همه مخلوقات خدا حق زیستن دارند.
چه انسان و چه حیوان.!
تا زمانی که بشر دایره محبت خود را به همه موجودات زنده گسترش ندهد،
( نمیتواند نام اشرف مخلوقات را یدک بکشد. )
دیگر وقت آن نیست که بدانیم چه کسی جهان را آفریده است،
باید دید چه کسانی به خراب کردن آن مشغولند؟؟
انسان اگر فقیر و گرسنه باشد بهتر از آنست که پست و بی رحم باشد.!
مهم نیست که اهل کجا هستیم.
مهم انسان بودن است. حال از هر راهی که برویم.

😋😋😋

😋😋😋

۲ روز پیش
3K
این چیه؟

این چیه؟

۱ هفته پیش
10K
‍ 🔹تنگ رازیانه: 🔻تنگه ها و شیارهای فرسایشی از منابع عمده و ژئوتوریسمی در استان ایلام محسوب می شوند. 🔻از جمله این تنگه ها تنگ رازیانه از مناطق گردشگری و از پدیده های مهم زمین ...

‍ 🔹تنگ رازیانه: 🔻تنگه ها و شیارهای فرسایشی از منابع عمده و ژئوتوریسمی در استان ایلام محسوب می شوند. 🔻از جمله این تنگه ها تنگ رازیانه از مناطق گردشگری و از پدیده های مهم زمین شناسی استان ایلام با منظره ای شگرف و حیرت انگیزاست که در ۵۷ کیلومتری جنوب ...

۲ هفته پیش
3K
🔹افعی دم عنکبوتی یکی از شگفت انگیزترین گونه های جانوری حیات وحش استان ایلام 🔻روستای خربزان از توابع پهله زرین آباد دهلران.

🔹افعی دم عنکبوتی یکی از شگفت انگیزترین گونه های جانوری حیات وحش استان ایلام 🔻روستای خربزان از توابع پهله زرین آباد دهلران.

۲ هفته پیش
2K
✅رودخانه روستای کلم ازتوابع شهرستان بدره: ✅ این رودخروشان با مناظری بسیار چشم نواز،ازارتفاعات شمالی کبیرکوه سرچشمه می گیرد،و پس ازمشروب کردن باغات و اراضی پایین دست، به رودخانه سیمره میریزد

✅رودخانه روستای کلم ازتوابع شهرستان بدره: ✅ این رودخروشان با مناظری بسیار چشم نواز،ازارتفاعات شمالی کبیرکوه سرچشمه می گیرد،و پس ازمشروب کردن باغات و اراضی پایین دست، به رودخانه سیمره میریزد

۲ هفته پیش
2K
🔹تنگه ارغوان: 🔻این تنگه به وسعت170هکتار در3Km شمال شرقی شهرایلام، درمسیر رودخانه ای باگلهاودرختان ارغوانی، بویژه دراردیبهشت ماه زیبایی وصف ناپذیری رابه طبیعت وجنگلهای سبزآن دیاربخشیده است

🔹تنگه ارغوان: 🔻این تنگه به وسعت170هکتار در3Km شمال شرقی شهرایلام، درمسیر رودخانه ای باگلهاودرختان ارغوانی، بویژه دراردیبهشت ماه زیبایی وصف ناپذیری رابه طبیعت وجنگلهای سبزآن دیاربخشیده است

۲ هفته پیش
450
🔻امامزاده سیدفخرالدین در 2Kmروستای زرآب ازتوابع بخش زرین آبادشهرستان دهلران 🔻تنگه سیدفخرالدین بادرختانی سرسبزوجریان رودخانه میمه دروسط آن درضلع جنوبی این بارگاه قراردارد

🔻امامزاده سیدفخرالدین در 2Kmروستای زرآب ازتوابع بخش زرین آبادشهرستان دهلران 🔻تنگه سیدفخرالدین بادرختانی سرسبزوجریان رودخانه میمه دروسط آن درضلع جنوبی این بارگاه قراردارد

۲ هفته پیش
2K
کاخ فلاحتی

کاخ فلاحتی

۲ هفته پیش
2K
🔹آبشار ماربره: 🔻این آبشاردر20Kmجاده دره شهر به سمت پلدختر،درمیان دوروستای اَرَمووکل سفیدقراردارد 🔻سراسردامنه آبشاربوسیله نیزارهای بلند،سرخس پرسیاوشان ودرختان انجیروانگور پوشیده شده است

🔹آبشار ماربره: 🔻این آبشاردر20Kmجاده دره شهر به سمت پلدختر،درمیان دوروستای اَرَمووکل سفیدقراردارد 🔻سراسردامنه آبشاربوسیله نیزارهای بلند،سرخس پرسیاوشان ودرختان انجیروانگور پوشیده شده است

۲ هفته پیش
3K
🔹امامزاده سیدحسن: 🔻امامزاده سیدحسن،فرزندامام موسی کاظم(ع)در2Kmجنوب شرقی شهرمهران. 🔻بنای ساختمان امامزاده یکباردرزمان قاجار وباردوم پس ازجنگ تحمیلی به دلیل خسارت های زیاددرسال71نوسازی شده.

🔹امامزاده سیدحسن: 🔻امامزاده سیدحسن،فرزندامام موسی کاظم(ع)در2Kmجنوب شرقی شهرمهران. 🔻بنای ساختمان امامزاده یکباردرزمان قاجار وباردوم پس ازجنگ تحمیلی به دلیل خسارت های زیاددرسال71نوسازی شده.

۲ هفته پیش
3K
🔹امامزاده سید حسن(ع): 🔻آرامگاه این امامزاده معروف به سیدحسنی برفراز تپه ای درفاصله 3 کیلومتری روستای زرآب بخش پهله زرین آباد شهرستان دهلران قرار دارد.

🔹امامزاده سید حسن(ع): 🔻آرامگاه این امامزاده معروف به سیدحسنی برفراز تپه ای درفاصله 3 کیلومتری روستای زرآب بخش پهله زرین آباد شهرستان دهلران قرار دارد.

۲ هفته پیش
1K
🔹رفتار حیوان دوستانه مردم زنجیره علیا: 🔻پر کردن سنگآب های موجوددرکوه های اطراف هر چندروزیکبارتوسط اهالی این روستاجهت استفاده حیوانات وحشی درگرمای تابستان

🔹رفتار حیوان دوستانه مردم زنجیره علیا: 🔻پر کردن سنگآب های موجوددرکوه های اطراف هر چندروزیکبارتوسط اهالی این روستاجهت استفاده حیوانات وحشی درگرمای تابستان

۲ هفته پیش
1K
🔹غروب زیبای شهر سرابباغ – شهرستان آبدانان

🔹غروب زیبای شهر سرابباغ – شهرستان آبدانان

۲ هفته پیش
1K
🔹تصویری بی نظیراز عسل وحشی - عسل دار(درخت) 🔻کبیرکوه- شهرستان آبدانان_ ایلام

🔹تصویری بی نظیراز عسل وحشی - عسل دار(درخت) 🔻کبیرکوه- شهرستان آبدانان_ ایلام

۲ هفته پیش
3K
🔹آبشارچپی راستی تختان: 🔻این آبشاردرشمال روستای تختان،بخش سراب میمه،شهرستان دهلران قراردارد 🔻ارتفاع تقریبی این مجموعه آبشار 135mوبلندترین آبشارآن 60m می باشد

🔹آبشارچپی راستی تختان: 🔻این آبشاردرشمال روستای تختان،بخش سراب میمه،شهرستان دهلران قراردارد 🔻ارتفاع تقریبی این مجموعه آبشار 135mوبلندترین آبشارآن 60m می باشد

۲ هفته پیش
1K
🔹طبیعت روستای گرزلنگر: 🔻روستای گرز لنگرازتوابع بخش ماژین، در30 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان دره شهر، یکی ازمسیرهای صعود به قله فیلمان باارتفاع ۲۸۰۰ مترمی باشد.

🔹طبیعت روستای گرزلنگر: 🔻روستای گرز لنگرازتوابع بخش ماژین، در30 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان دره شهر، یکی ازمسیرهای صعود به قله فیلمان باارتفاع ۲۸۰۰ مترمی باشد.

۲ هفته پیش
1K
🔴🔹آبشار دربند(دَروَن): 🔻آبشار و منطقه تفریحی، توریستی دربند واقع در شهرستان بدره با آب و هوایی بسیارمطبوع . ایلام

🔴🔹آبشار دربند(دَروَن): 🔻آبشار و منطقه تفریحی، توریستی دربند واقع در شهرستان بدره با آب و هوایی بسیارمطبوع . ایلام

۲ هفته پیش
1K
🔴🔹آبشار سلیمان شاه، چهارمین آبشار از آبشارهای هفتگانه روستای خربزان(آبشاران) ایلام

🔴🔹آبشار سلیمان شاه، چهارمین آبشار از آبشارهای هفتگانه روستای خربزان(آبشاران) ایلام

۲ هفته پیش
1K
🔴🔹آبشار سوم از آبشارهای هفتگانه روستای خربزان(آبشاران) #ایلام

🔴🔹آبشار سوم از آبشارهای هفتگانه روستای خربزان(آبشاران) #ایلام

۲ هفته پیش
2K
🔴🔹آبشار دارولی دوم ، دومین آبشار از آبشارهای هفتگانه روستای خربزان(آبشاران) ایلام

🔴🔹آبشار دارولی دوم ، دومین آبشار از آبشارهای هفتگانه روستای خربزان(آبشاران) ایلام

۲ هفته پیش
1K