negin.s82

negin.s82

وقتی مهم نیستی ؛نیستی دیگه !زور نزن...

۱۶ آبان 1398
612
۲۵ مهر 1398
606
سفارش دوسی جون

سفارش دوسی جون

۱۴ آذر 1398
217
۳ آذر 1398
17
۲۰ خرداد 1398
699
#پسر بد✌

#پسر بد✌

۲۰ خرداد 1398
35
۱۱ خرداد 1398
14
‏رفتم دکتر گفتم خوابم مشکل داره، یدونه از این چکشا برداشت زد رو زانوم، منم بلند شدم یدونه خوابوندم زیر گوشش. گفت چرا میزنی؟ گفتم تو چرا اول زدی؟ گفت من میخواستم اعصابتو تست کنم ...

‏رفتم دکتر گفتم خوابم مشکل داره، یدونه از این چکشا برداشت زد رو زانوم، منم بلند شدم یدونه خوابوندم زیر گوشش. گفت چرا میزنی؟ گفتم تو چرا اول زدی؟ گفت من میخواستم اعصابتو تست کنم گفتم خب اینم نتیجه ش حالا داروتو بنویس👋😂😂😳😜

۹ خرداد 1398
28
وقتی ندارمت چجور توقع داری حالم خوب باشه بدون تو حال من آشوبه ... abji

وقتی ندارمت چجور توقع داری حالم خوب باشه بدون تو حال من آشوبه ... abji

۳۱ اردیبهشت 1398
658
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۳۱ اردیبهشت 1398
9
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۳۱ اردیبهشت 1398
85
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۳۱ اردیبهشت 1398
12
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۳۱ اردیبهشت 1398
66
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۳۱ اردیبهشت 1398
42
#نوشته #عاشقانه

#نوشته #عاشقانه

۳۱ اردیبهشت 1398
63
عشق واقعی مثل روحه همه در موردش حرف میزنن ولی کمتر کسی اونو دیده

عشق واقعی مثل روحه همه در موردش حرف میزنن ولی کمتر کسی اونو دیده

۲۹ اردیبهشت 1398
72
وقتی ارزش خودت رو بفهمی، دیگه به آدمها تخفیف نمیدی. احترام به خودت غرور نیست ... حضور شعور است از چیزی که داری میتوانی به دیگران هم ببخشی..

وقتی ارزش خودت رو بفهمی، دیگه به آدمها تخفیف نمیدی. احترام به خودت غرور نیست ... حضور شعور است از چیزی که داری میتوانی به دیگران هم ببخشی..

۲۹ اردیبهشت 1398
608
I never knew who to worship, until I met you. تا قبل از اینکه با تو آشنا شوم هرگز نمی‌دانستم چه کسی را پرستش کنم.

I never knew who to worship, until I met you. تا قبل از اینکه با تو آشنا شوم هرگز نمی‌دانستم چه کسی را پرستش کنم.

۲۶ اردیبهشت 1398
58
@hasooood چرا تموم نمیشع😢😢😢

@hasooood چرا تموم نمیشع😢😢😢

۲۶ اردیبهشت 1398
18
@mahshed1381 ببخشید اگه این روزا پیشت نیسممم رفیق 😔😔💔

@mahshed1381 ببخشید اگه این روزا پیشت نیسممم رفیق 😔😔💔

۲۶ اردیبهشت 1398
75