کیمیا

negin1324

دیگر حوصله ای برای غصه خوردن و بغض کردن و درد کشیدن ندارم
وقتی ببینم چیزی یا کسی عذابم می دهد ؛ نمی سوزم ! یا می سازمش ، یا کاملا رهایش می کنم
اسمش منطقی شدن نیست ، آدم از یک جایی به بعد ، خسته می شود ... همین !


   ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌ ️

   ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌

بـا هـمـه سـختـیا... چـیـزی تـوی زنـدگـیم غـیر نـبودن تـو... منـو نشـکسـته !!! ‍

بـا هـمـه سـختـیا... چـیـزی تـوی زنـدگـیم غـیر نـبودن تـو... منـو نشـکسـته !!! ‍

۱۳ ساعت پیش
5K
مجازی یعنی دوست دارم های الکی و دل شکستن های راستکی ! ‍

مجازی یعنی دوست دارم های الکی و دل شکستن های راستکی ! ‍

۱۳ ساعت پیش
3K
رهگذر داشت به لب سیگاری گفت: آتش داری؟ من اشاره به دلم کردم و گفتم: آری...😑 ‍

رهگذر داشت به لب سیگاری گفت: آتش داری؟ من اشاره به دلم کردم و گفتم: آری...😑 ‍

۱۴ ساعت پیش
4K
آدم وقتـــی از گُذشتـَــش یــاد میـکنه یعنـی حـــال الـانــش خیلــی مـُـز َخــر َفــه😔

آدم وقتـــی از گُذشتـَــش یــاد میـکنه یعنـی حـــال الـانــش خیلــی مـُـز َخــر َفــه😔

۱۴ ساعت پیش
3K
من حتی قلبم منت تپیدن سرم بذاره درش میارعم

من حتی قلبم منت تپیدن سرم بذاره درش میارعم

۲ روز پیش
5K
وقتی به عقب بر میگردی ؛ متوجه میشی که جای بعضیا ، الان که تو زندگیت خالی نیست هیچ… اون موقعشم زیادی بوده…!!!

وقتی به عقب بر میگردی ؛ متوجه میشی که جای بعضیا ، الان که تو زندگیت خالی نیست هیچ… اون موقعشم زیادی بوده…!!!

۲ روز پیش
5K
تو یه الماسی، اونا نمیتونن بشکوننت.

تو یه الماسی، اونا نمیتونن بشکوننت.

۲ روز پیش
6K
تو آدما رو از دست نمیدی، حقیقت اینه که آدما تو رو از دست میدن

تو آدما رو از دست نمیدی، حقیقت اینه که آدما تو رو از دست میدن

۲ روز پیش
20K
خوشبختی من پیدا کردن

خوشبختی من پیدا کردن " تو " ... از میان این همه ضمیر بود ... با تو من خوشبخت ترینم ...

۲ روز پیش
22K
کاش دونفر بودم یکی زندگی اش را میکرد یکی فقط #تُو را دوست داشت

کاش دونفر بودم یکی زندگی اش را میکرد یکی فقط #تُو را دوست داشت

۲ روز پیش
17K
یه قرص آرام بخشی هم هست خیلی جوابه...اسمش

یه قرص آرام بخشی هم هست خیلی جوابه...اسمش "به درک"

۳ روز پیش
6K
اردیبهشت تمام می شود... و روسیاهی می ماند به پیاده رو هایی که بی تو قدم زدم...!

اردیبهشت تمام می شود... و روسیاهی می ماند به پیاده رو هایی که بی تو قدم زدم...!

۳ روز پیش
6K
بهار ، هـوا را تـازه میکنـد #تُ جانمـ را براۍ من ، #تُ از هر بـهارۍ بهارۍ ترۍ ...! 😍

بهار ، هـوا را تـازه میکنـد #تُ جانمـ را براۍ من ، #تُ از هر بـهارۍ بهارۍ ترۍ ...! 😍

۳ روز پیش
6K
‏قشنگ‌ترین گرفتاری دنیا، گرفتار فکر تو شدن است ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‏قشنگ‌ترین گرفتاری دنیا، گرفتار فکر تو شدن است ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۳ روز پیش
5K
مثل آرزوی بازگشت به دوران کودکی میدانم محالی ولی آرزویت میکنم!

مثل آرزوی بازگشت به دوران کودکی میدانم محالی ولی آرزویت میکنم!

۳ روز پیش
25K
امشب که شب تولدته بهترین ها رو آرزو کن من هم از خدا همون بهترین ها رو برات آرزو مندم تبریک دست خالی مرا باسخاوت بی حدت بپذیر تولدت مبارک عزیزم😘 😘 😘 😘 😘 ...

امشب که شب تولدته بهترین ها رو آرزو کن من هم از خدا همون بهترین ها رو برات آرزو مندم تبریک دست خالی مرا باسخاوت بی حدت بپذیر تولدت مبارک عزیزم😘 😘 😘 😘 😘 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🍰 🍰 🍰 🍰 🍰 ...

۳ روز پیش
8K
بدترین چیز در دنیا اینہ ڪہ اون قدر خستہ باشے ڪہ بہ خود خدا هم بگے تورو خدا ....

بدترین چیز در دنیا اینہ ڪہ اون قدر خستہ باشے ڪہ بہ خود خدا هم بگے تورو خدا ....

۳ روز پیش
6K
در ایــن ظهر خوشگل🌸 یـک سلام صمیـمی🌺 یـک دنـیـا ارادت🌸 یک جام شفق🌺 تقـدیم بــه 🌸 دوستان و🌺 عـزیـزانـی 🌸 که بـهانـه مـهر🌺 و سرآمد ِعشقنـد🌸 زندگیتون سبز و زیبا🌺 وجودتان شـاد و سلامت🌸 ظهرتـون ...

در ایــن ظهر خوشگل🌸 یـک سلام صمیـمی🌺 یـک دنـیـا ارادت🌸 یک جام شفق🌺 تقـدیم بــه 🌸 دوستان و🌺 عـزیـزانـی 🌸 که بـهانـه مـهر🌺 و سرآمد ِعشقنـد🌸 زندگیتون سبز و زیبا🌺 وجودتان شـاد و سلامت🌸 ظهرتـون به زیبایی این گل‌ها🌺

۳ روز پیش
22K
جانم امام زمان🌼🍃 مـــــــژده که میلاد منجی بشرآمد فُلک هدی را، دلیل و راهبر آمد مـــــــژده که آمد عزیز عالم امکان حجّت برحـــق امام منتظر آمد جشن نیمه شعبان مبارک🌼🍃

جانم امام زمان🌼🍃 مـــــــژده که میلاد منجی بشرآمد فُلک هدی را، دلیل و راهبر آمد مـــــــژده که آمد عزیز عالم امکان حجّت برحـــق امام منتظر آمد جشن نیمه شعبان مبارک🌼🍃

۴ روز پیش
23K
نیمه شعبان سرود زندگی است نیمه شعبان فرار از بردگی است نیمه شعبان سلامی از خــــدا بر همه افراد شهر بنــدگی است . . .

نیمه شعبان سرود زندگی است نیمه شعبان فرار از بردگی است نیمه شعبان سلامی از خــــدا بر همه افراد شهر بنــدگی است . . . "تولد حضرت مهدی (عج) بر شما عزیزان مبارک"

۴ روز پیش
23K