کیمیا

negin1324

ﻧﺎﻣــــــــــﻢ ﺯﻥ ﺍﺳــــــــــــــــــــﺖ …
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﻡ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ،
ﮔﺎﻩ ﺳﻨﮕـــــﺴﺎﺭ …
ﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯽ …
ﮔﺎﻩ ﻟﭽﮏ ﺑﻪ ﺳﺮ …
ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﺮ " ﻣﺮﺩی" ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯽ ،
⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮﻡ⇨

ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﺮﺑﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ ،
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺁﺑﺮﻭﺩﺍﺭﯼ
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻡ !

ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐـــــﺸﻢ ،
ﻭ ﺗﻮ ﭘﺪﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ …
ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ،
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮم⇨

ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ،
ﺯﺍﻧﻮﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮﯾﻢ ﻣﯽ ﺳﺎﯾﯽ ،
ﻭ ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،
ﻭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :
" ﺁﻗﺎﯼ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻟﻄــــــــــﻔﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ !
ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮﻡ⇨

ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ
ﺗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻨﺪ ؟
ﻭ ﻣﻦ ﺭﻭﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﻢ …
ﻭ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺪ …ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﯽ ﺳﺨﺖ،
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﯾﺸﮥ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺗﻮ …
ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ،
ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ
"ﻣﻦ ﺍﺯ " ﺗﻮ" ⇦ﻣﺮﺩﺗــــــــــــــــــــﺮﻡ⇨

ﺯﻥ ﻋﺸﻖ ﺯﺍﯾﺪ …
ﻭ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯾـــــــﺶ ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ !
ﺍﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﺸﺪ …
ﻭ ﺗﻮ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﺑﭽﻪ ﺩﺧـــــﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ … !!!
ﺍﻭ بیخوابی ﻣﯽ ﮐﺸﺪ …
ﻭﺗﻮ خواب حوریان بهشتی میبینی !!
او مادر میشود
وهمه جا میپرســـــن:نام پدر؟!!!!

بی #تُ هر لــحظه مــرا بــیم فــرو ریــختن اســت

بی #تُ هر لــحظه مــرا بــیم فــرو ریــختن اســت

۱۰ ساعت پیش
5K
خیالِ خوبِ #تُ ، لبخند می شود به لبم، وگرنه این منِ دیوانه غصه ها دارد‌‌...!

خیالِ خوبِ #تُ ، لبخند می شود به لبم، وگرنه این منِ دیوانه غصه ها دارد‌‌...!

۱۰ ساعت پیش
697
از شوقِ داشتنِ

از شوقِ داشتنِ " تو " می‌خواهم با یک دسته گلِ اطلسی به دیدنِ خدا بروم ...

۱۰ ساعت پیش
693
جمعه یعنی تعطیلیِ هرچی غیرِ تو ... یعنی موندن و خط کشیدن زیرِ اسم تو ... جمعه یعنی هرچیزی ممنوع شه بجز فکر تو ....

جمعه یعنی تعطیلیِ هرچی غیرِ تو ... یعنی موندن و خط کشیدن زیرِ اسم تو ... جمعه یعنی هرچیزی ممنوع شه بجز فکر تو ....

۱۰ ساعت پیش
679
تو خود صبح جمعه ای و قرار منی، منم که از آن قرار ، بی قرار شده ام ...!

تو خود صبح جمعه ای و قرار منی، منم که از آن قرار ، بی قرار شده ام ...!

۱۸ ساعت پیش
7K
دیر شد، بازآ که ترسم ناگهان پرپر شود، دسته گل هایی که از شوقِ تو در دل بسته ام ...!

دیر شد، بازآ که ترسم ناگهان پرپر شود، دسته گل هایی که از شوقِ تو در دل بسته ام ...!

۱۸ ساعت پیش
8K
تو در کنار خودت نیستی نمی دانی؛ که در کنار تو بودن چه عالمی دارد

تو در کنار خودت نیستی نمی دانی؛ که در کنار تو بودن چه عالمی دارد

۱۹ ساعت پیش
9K
در دلم آرزوی آمدنت میمیرد… رفته ای اینک، اما آیا باز میگردی؟ چه تمنای محالی دارم؛ خنده ام میگیرد…

در دلم آرزوی آمدنت میمیرد… رفته ای اینک، اما آیا باز میگردی؟ چه تمنای محالی دارم؛ خنده ام میگیرد…

۱۹ ساعت پیش
1K
مثل خواب بعد از شش روز کم خوابی در

مثل خواب بعد از شش روز کم خوابی در "صبح جمعه "می‌مانی می‌خواهمت عجیب می‌چسبی...

۱۹ ساعت پیش
5K
حٰــــٰرٰفــٰــٰیٰ نٰیٰٰســـٰـــــت فٰقــــٰطٰ مٰیٰٰنٰوٰیٰســـمٰ رٰفٰــتٰ آٰنٰ اٰحٰسٰاسٰــــیٰ کٰـهٰ

حٰــــٰرٰفــٰــٰیٰ نٰیٰٰســـٰـــــت فٰقــــٰطٰ مٰیٰٰنٰوٰیٰســـمٰ رٰفٰــتٰ آٰنٰ اٰحٰسٰاسٰــــیٰ کٰـهٰ " تٰـــــ ـــوٰ رٰا " دٰوسٰــ ــتٰ مٰیــــٰدٰاٰشــــٰت

۱۹ ساعت پیش
4K
‌این روزها سرما بیداد میکند؛ نه به خاطر زمستان.. سردی نگاهت؛ مرا تا مرز یخ زدن پیش می برد.

‌این روزها سرما بیداد میکند؛ نه به خاطر زمستان.. سردی نگاهت؛ مرا تا مرز یخ زدن پیش می برد.

۱۹ ساعت پیش
4K
بگذار بگذرد آب از سرمان..

بگذار بگذرد آب از سرمان.. " دیوانگی " که خجالت ندارد..!

۱۹ ساعت پیش
3K
بی دلیل می خندم و تمام شهر فهمیده اند که گفته ای دوستت دارم ...

بی دلیل می خندم و تمام شهر فهمیده اند که گفته ای دوستت دارم ...

۱ روز پیش
5K
تــــــو در مـــــن .... زیســـــــــــــتی....... مـــــن در تــــــو ...... مُــــــــــردم ...!!!

تــــــو در مـــــن .... زیســـــــــــــتی....... مـــــن در تــــــو ...... مُــــــــــردم ...!!!

۱ روز پیش
5K
جراحتِ دلِ عاشق دَوا پذیر نباشد ...

جراحتِ دلِ عاشق دَوا پذیر نباشد ...

۱ روز پیش
6K
مــن از حــاشــاڪــردن ایــن عــشــق بــیــزارم الــایــاایــهاالــنــاس دوســتــش دارمــ.......😍

مــن از حــاشــاڪــردن ایــن عــشــق بــیــزارم الــایــاایــهاالــنــاس دوســتــش دارمــ.......😍

۱ روز پیش
7K
پنجشنبه شده و باز دوباره ناقوس غمت از آدینه خبر داد...

پنجشنبه شده و باز دوباره ناقوس غمت از آدینه خبر داد...

۱ روز پیش
2K
تلخی ولنتاین اونجابودکه یه سری بادست های خالی کادو میدن ویه سری ها هم با قلب های خالی...

تلخی ولنتاین اونجابودکه یه سری بادست های خالی کادو میدن ویه سری ها هم با قلب های خالی...

۱ روز پیش
7K
#روزمھــــــــــــــرودوستے و ؏ــــــــــــــشق مبارکتون❤ ️ ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌

#روزمھــــــــــــــرودوستے و ؏ــــــــــــــشق مبارکتون❤ ️ ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌

۱ روز پیش
8K
سلام صبح ولنتاینتون همراه یک بغل گل رز 🎈یک سبد ستاره ❣یک دنیا عاشقی 🎈یک دل شاد شاد ❣یک روز خیلی زیبا 🎈و یک دنیا آرزوی شادباش 🌤 بخیر 🎁 ولنتاینتون مبارک 🎁 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌

سلام صبح ولنتاینتون همراه یک بغل گل رز 🎈یک سبد ستاره ❣یک دنیا عاشقی 🎈یک دل شاد شاد ❣یک روز خیلی زیبا 🎈و یک دنیا آرزوی شادباش 🌤 بخیر 🎁 ولنتاینتون مبارک 🎁 ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌

۱ روز پیش
5K